Postupak inicijalne registracije u Registar naučnih radnika i organizacija

Da bi organizacija bila unešena u bazu podataka Registra naučnih radnika i organizacija neophodno je na adresu registar.nub@nub.ba poslati osnovne podatke o organizaciji:

  1. Naziv organizacije

  2. Skraćeni naziv (do 20 znakova)

  3. Kanton

  4. Ime i prezime odgovorne osobe

  5. E-mail adresu, na koju treba poslati podatke (korisničko ime i lozinku) o načinu prijavljivanja u bazu podataka 

Na osnovu ovih podataka organizaciji će biti omogućeno prijavljivanje na aplikaciju Registra, te unos i ažuriranje ostalih podataka o organizaciji, kao i štampanje obrasca za slanje nadležnom Ministrastvu, kako je navedeno u uputstvu.Da bi istraživač bio unešen u bazu podataka Registra naučnih radnika i organizacija neophodno je da na adresu registar.nub@nub.ba pošalje osnovne podatke o sebi:

  1. Ime i prezime

  2. Kanton

  3. E-mail adresu, na koju treba poslati podatke (korisničko ime i lozinku) o načinu prijavljivanja u bazu podataka

  4. Organizacija, kojoj istraživač pripada

 

Na osnovu ovih podataka istraživaču će biti omogućeno prijavljivanje na aplikaciju Registra, te unos i ažuriranje ostalih podataka o sebi, kao i štampanje obrasca za slanje nadležnom Ministrastvu, kako je navedeno u uputstvu.

.Istraživačke djelatnosti u regionu: | SICRIS | MZOS |

| English | kontakt | Copyright © 2006 |