Home
Istraživac
Ime i prezime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja
Mersida Manjgo Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije)
Kontakt informacije
Telefon Fax e-mail
036/ 571-258 036/ 571-258 manjgom@yahoo.com
Jezici
Jeziksort by this column Razumjevanje Govor Pisanje
Engleski 3 2 2
Legenda
1 Elementarno
2 Srednje
3 Tečno
Akademije
Istraživač nije član akademije.
Obrazovanje
Tip diplome Univerzitet Fakultet ili visoka skola Dobiveni strucni naziv Godina sticanja diplome
Diploma Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mašinski fakultet diplomirani inžinjer mašinstva 1989
Magisteriji Univerzitet u Sarajevu,, Mašinski fakultet u Zenica   2000