Home
Istraživac
Ime i prezime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja
Mehmed Nurkanović Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje
Kontakt informacije
Telefon Fax e-mail
061178698 035320860 mehmed.nurkanovic@untz.ba,
Jezici
Jeziksort by this column Razumjevanje Govor Pisanje
Engleski 2 2 2
Ruski 3 3 3
Legenda
1 Elementarno
2 Srednje
3 Tečno
Akademije
Istraživač nije član akademije.
Obrazovanje
Tip diplome Univerzitet Fakultet ili visoka skola Dobiveni strucni naziv Godina sticanja diplome
Diploma Univerzitet u Sarajevu Prirodno-matematički fakultet Sarajevo diplomirani matematičar 1983
Magisteriji Univerzitet u Sarajevu Prirodno-matematički fakultet magistar matematičkih nauka 1997
Doktorat Univerzitet u Sarajevu prirodno-matematički fakultet doktor matematičkih nauka 2002