Home
Istraživac
Ime i prezime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja
Rifet Terzić Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke /
Kontakt informacije
Telefon Fax e-mail
035 320 885 035 320 861 rifet.terzic@untz.ba
Jezici
Jeziksort by this column Razumjevanje Govor Pisanje
Engleski 2 2 2
Legenda
1 Elementarno
2 Srednje
3 Tečno
Akademije
Istraživač nije član akademije.
Obrazovanje
Tip diplome Univerzitet Fakultet ili visoka skola Dobiveni strucni naziv Godina sticanja diplome
Diploma Univerzitet u Sarajevu Prirodno - matematički fakultet Profesor biologije 1976
Magisteriji Univerzitet u Beogradu Prirodno matematički fakultet MagistarbiološkihnaukaSmjer genetika 1983
Doktorat Univerzitet u Sarajevu Prirodno matematički fakultet Doktor bioloških nauka 1986