Home
Istraživac
Ime i prezime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja
Alma Pehlivanović Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) /
Kontakt informacije
Telefon Fax e-mail
037229865   alma.pehlivanovic@unbi.ba
Jezici
Jeziksort by this column Razumjevanje Govor Pisanje
Engleski 3 3 3
Legenda
1 Elementarno
2 Srednje
3 Tečno
Akademije
Istraživač nije član akademije.
Obrazovanje
Tip diplome Univerzitet Fakultet ili visoka skola Dobiveni strucni naziv Godina sticanja diplome
Diploma Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Bakalaureat/Bachelor engleskog jezika i književnosti 2009
Magisteriji Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Magistar engleskog jezika i književnosti 2012
Doktorat Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Doktor lingvističkih nauka/znanosti 2018