Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
"Istraživanje uticaja i mehanizma djelovanja aluminijumnitrida na deformabilnost u hladnom stanju nisko ugljičnog čelika dezoksidiranog aluminijem kod sadržaja azota 70"ppm". Examination of the influence and mechanism aluminium nitrides acting on cold deformability of low carbon steel whit 70 pmm nitrogen content deoxidised whit aluminum. Mirsada Oruč
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
niskougljični čelik low alloyed steel
mikrolegiranje micro alloying
feritno-perlitna mikrostruktura ferrite-pearlite microstructure
precipitaciono ojačavanje precipitation strengthening
hladna plastična deformacija cold plastic deformation
Klasifikacija projekta
Naziv
Metal technology, metallurgy, metal products
1 - 1
Rezime
Rezime Resume
Istarživanje je usmjereno na postizanje zadovoljavajućih duktilnih osobina mikrolegiranog nisko ugljeničnog čelika pri hladnoj plastičnoj deformaciji-vučenej.Čelik je mikrolegiran aluminijem i azotom i uz poseban termo-mehanički tretman dobijeni su zadovoljavajući rezultati.Mehanizmi koji su doprinijeli tim osobinama su percipitaciono ojačavanje uz postizanje određene eličinezrna. Project studyngis directed on the achievement of statisfield ductile properties micro-alloyed low alloy sreel at cold plastic deformation by cold drawing.Steel is micro-alloyed with aluminium and nitroge after especial thermo-mechanical treatment achieved satisfied results.Mechanisms which improved those properties are precipitation strenthening with achievement certain grain sizes.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
49.5
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
01.01.02 31.12.04
Izvori finansiranja
Iznos Naziv organizacijesort by this column Adresa organizacije
30.1 Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,kulture i sporta ,
1 - 1
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.