Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Sadržaj omega-3 masnih kiselina u mesu brojlera kod različitog sustava uzgoja i hranidbe. Omega 3 fatty acids content in broiler meat affected by different breeding and feeding regima. Ivanković Stanko
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
tov pilića broilers feed
omega-3 masne kiseline omega-3 fatty acids
bijelo i tamno meso dark and white meat
Klasifikacija projekta
Naziv
Agronomics
1 - 1
Rezime
Rezime Resume
Projektorm se utvrđivao sadržaj omega-3 masnih kiselina u mesu tovnih pilića,kod različitog uzgoja i hranidbe.Pokus rađen na četiri skupine pilića.Kontrolna skupina hranjena standardnim smjesama,uzgajana na klasičan način u toviliđtim, do 42 dana staropsti(tova).Druga i treća skupina,tov u tovilištima do 42 dana tova hranjenim smjesama u koje se dodato 0,5% i 1% ulja morskih organizama.Četvrta skupina ušla je u pokus od 21 dana starosti,uzgajana u poluotvorenom sustavu te hranjena do kraja tova žitaricama i zeloenom smjesom,a što je klasičan način uzgoja u seoskim domaćinstvima.Nakon pokusa pilići su zaklani te uzorci bijelog i tamnog mesa analizirani na sadržaj omega-3 masnih kiselina. Pproject assesed amount of omega-3 fatty acids in broilers meat,at different diet and breeding systems.Control group fed whit standard cincentrate mixtures in feedlot throughout at 42-d growth period.Diet of two groups was enrihed whit sea food oil in concentration of 0,5% and 1% throughout a 42-d growth period.Fourth group,21-d old chickens were growht outoor and indoor,and fed whit grains and grass pasture mixtures to the end of fattening period.At the end of the experiment,we analysed amount of omega-3 fattyacids in white and dark meat.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
16.408
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
01.01.04 31.12.04
Izvori finansiranja
Iznos Naziv organizacijesort by this column Adresa organizacije
16.408 Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Sarajevo, Obala Maka Dizdara 10
1 - 1
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.