Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Inventarizacija, prikupljanje, održavanje i iskorištavanje biljnih genetskih izvora Inventarization, collection, maintaing, and use of plant genetic resources Jure Beljo
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
lokalne sorte landraces
klonovi clones
oplemenjivanje bilja plant breeding
biljna raznolikost plant biodiversity
biljni genetski izvori plant genetic resources
tehnički vodiči descriptors
Klasifikacija projekta
Naziv
Biomedical Sciences
Agronomics
Phytotechny, horticulture, crop protection, phytopathology
1 - 3
Rezime
Rezime Resume
Biljni genetski izvori predstavljaju prirodno bogatstvo svake zemlje. Na području Hercegovine postoje brojne lokalne sorte i populacije nastale prirodnim i umjetnim odabiranjem kroz dugi vremenski period. To su autohtoni genetski materijali prilagođeni uvjetima okoline i uzgoja, a mogu poslužiti u različitim oplemenjivačkim programima. Takve materijale nužno je identificirati, skupiti i očuvati. Uz financijsku potporu Federalnog ministarstva znanosti i obrazovanja započet je projekt inventarizacije i prikupljanja autohtonih biljnih genetskih izvora s područja Hercegovine. Tijekom 2004. provedena je inventarizacija nekih lokalnih sorti i klonova vinove loze, nekih voćnih vrsta, kupusnjača (raštike) i krumpira. Opis i ocjena tih genetskih materijala provedena je prema službenim vodičima FAO (IPGRI). Nakon opisa i ocjene uzeto je sjeme odabranih materijala za dalje umnožavanje i održavanje. Biljne materijale koji se razmnožavaju vegetativno i koji se moraju održavati kao žive biljke u polju, locirali smo na terenu, opisali i obilježili. Plant genetic resources are natural vvealth of one countrv. ku Numerous landraces and populations, occurred through natural 50 and artificial selection during centuries and millennia, exist on the region of Herzegovina. These autochthonous genetic materials are adapted to the area conditions, and may be useful in breeding programs. It is necessarv to identifv, collect and preserve these materials for the future. Project of inventarisation and collecting of autochthonous plant genetic resources in Herzegovina region with the support of Federal Ministrv of science and education has been initiated. During 2004 characterization and collecting of some local varieties and clones of grapevines, some fruit crops, kale and potato has been done. Description and evaluation have been done according to official FAO (IPGRI) descriptors. The seed of materials selected for preservation and propagation after description and evaluation has been collected. Vegetativelv propagated resources have been located on the ground, described, and labeled.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
 
 
21
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
--- ---
--- ---
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.