Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Uvođenje održivog sustava gospodarenja planinskim pašnjacima u cilju proizvodnje autohtonih sireva Introduction of Sustainable Management on Mountain pastures with the Aim of the Autochthonous Cheese Production Jozo Rogošić
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
planinski pašnjaci mountain pasture
ekologija bilja plant ecology
florni sustav flora
održivo gospodarenje sustainable management
stočarstvo livestock
geobotanika geobotany
biološka raznolikost biological diversity
fitocenologija phytosociology
kontrolirani sustavi ispaše control grazing
Klasifikacija projekta
Naziv
Plant ecology
Animal ecology
Zootechny, animal husbandry, breeding
1 - 3
Rezime
Rezime Resume
Planinska područja četiriju županija odlikuju se izuzetnim prirodnim uvjetima za razvitak niza gospodarskih grana, kao što su stočarstvo, turizam, lovstvo i šumarstvo. Posebno se ističe proizvodnja goveđeg i ovčjeg mesa i nekoliko vrsti domaćeg ovčjeg sira, koji se pod raznim imenima i tipovima uglavnom plasira na domaćem tržištu. Objekt predloženih istraživanja obuhvaća uvođenje kontroliranog sustava ispaše, utvrđivanje gospodarske vrijednosti i uspostavljanje održivog sustava gospodarenja prirodnim planinskim pašnjacima na planinskim područjima četiri županije: Hercegovačko - neretljanska, Zapadno-hercegovačka, Hercegbosanska i Srednjobosanska sa ciljem da se zaštiti i očuva biološka raznolikost prirodnih planinskih pašnjaka, te općenito unaprijedi ovčarska proizvodnja, posebno u svrhu zaštite, očuvanja i unaprijeđena proizvodnje autohtonih ovčjih sireva. Mountain areas of the four Cantons is characterized by exceptional natural conditions for development a series economv branches, as there are livestock, tourism, hunting and forestrv. It is particular emphasize cattle and sheep production. Hovvever, it is especiallv emphasize the production of the couple domestic cheeses, which are under different name place on the domestic market. Object of these researches comprise (1) introduction of control grazing, (2) establishment of the economv values and (3) restore the sustainable management of the mountain pastures on the areas of the four Cantons: Hercegovačko -neretljanska, Zapadno-hercegovaČka, Hercegbosanska i Srednjobosanska with aim of protection and conservation of biodiversitv of mountain natural pasture, and generallv, to improve sheep production with the aim of protection, conservation and promote autochthonous cheese production in those areas.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
 
 
21.28
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
--- ---
--- ---
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.