Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Brze dijagnostičke metode i gospodarenje dušikom Fast dignostic methods and nitrogen management Milan Poljak
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
klorofil metar Hydro N tester
gnojidba fertilization
Rani krompir early potato
dušik nitrogen
klorofil chlorophyll
Klasifikacija projekta
Naziv
Physiology of vascular plants
1 - 1
Rezime
Rezime Resume
Sadržaj klorofila u vegetaciji ovisi o dostupnom dušiku u tlu i o dušiku koje biljka usvoji. Usvajanje dušika od strane biljke je iako važno,, jer je dušik potreban za formiranje klorofila, a sami time važan je i za fotosintezu. Ova istraživanja su provedena da bi se ustanovio sadržaj dušika u listu krompira, pomoću klorofil metra (HNT) i usporedio sa prikupljenim podatcima o sadržaju ukupnog dušika i prinosom gomolja. podatci pokusa prikupljeni su u istraživanju provedenom u Bosni i Hercegovini 2004. godine, usporedbom tri sorte krumpira: Liseta. Cleopatra i Adora. koje su imale isti tretman dušikom (0. 100, 200 i 300 kg N ha-1). Chlorophvll contents in vegetation depend on soil nitrogen availabilitv and on crop nitrogen uptake. Crop nitrogen uptake is important, as nitrogen is needed for chlorophvll formation, vvhich is important for photosvnthesis. The objective of this studv was to estimate leaf nitrogen contents bv Hvdro N tester (HND and to link observations by comparing optical recording technigues at leaf vvith total nitrogen and fresh tuber vield. Field data come from potato experiment in the Bosnia and Hercegovina in 2004.. comprising three potato varieties: Liseta, Cleopatra and Adora, receiving similar nitrogen treatments (0. 100. 200 and 300 kg N ha-1).
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
21
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.