Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Studija savremenog sistema okolinskog upravljanja otpadnim uljima kao posebnom vrstom opasnog otpada, sa aspekta zaštite zdravlja i okoline i racionalnog iskorištavanja prirodnih resursa Study of a modern, environmentaly so und vvaste oil management system with a view on rational use of natural resources and protection of human health from this specific category of hazardous vvaste. Alija Lekić
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
upravljanje otpadnim uljima waste oils menagement
zbrinjavanje disposal
regeneracija regeneration
sagorijevanje combustion
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Svrha rada je da u skladu sa važećom evropskom legislativom, da doprinos uspostavi sistema upravljanja otpadnim uljima u BiH. U radu je dat prikaz direktive Vijeća Evrope o zbrinjavanju otpadnih ulja i razmatranja vezana za otpadna ulja kao posebnoj vrsti rizičnog otpada. Dat je kratak pregled utjecaja na zdravlje i okolinu, iskoristivih svojstava i načina za materijalnu i energetsku valorizaciju otpadnih ulja. Obrađeni su pojedini postupci u lancu upravljanja, kao što su sakupljanje, regeneracija, sagorijevanje, spaljivanje i dr. U skladu sa legislativom EU i praksom nekih naprednih zemalja date su podloge za nacrt pravilnika o upravljanju otpadnim uljima, kroz prijedlog sadržaja odredbi pravilnika. While relaving on the current European legislation, this work aims to assist the establishment of a waste oil management system in Bosnia and Herzegovina. The work includes a review of the Council Directives on the disposal of waste oils and views about waste oils as specific category of hazardous waste. It also includes information about the effects of waste oils on man and environment and on rational ways for their re-use. Specific procedures in the waste oil management chain- such as collection, regeneration, combustion and incineration - are also discussed. In the line with EU legislation and practice in some developed countries, the basis had been set up for a draft regulation for waste oil management, through the proposals of provisions for that document.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
57
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.