Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Proučavanje raširenosti klamidioze kod intenzivno držane peradi i ljudi u Bili The prevalence of avian chlamvdiosis at intensive breeding chickens and humans in Bosnia and Herzegovina Emina Rešidbegović
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
raširenost, klamidioza spreading, clamvdiosis
perad poultry
divlje ptice free-living birds
ljudi humans
monitoring monitoring
dijanostika diagnosis
terapija therapy
preventiva prevention
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Chlamidophila psittaci je uzrokuje avijarnu klamidiozu.Patogen ili njegova antitijela su ustanovljena kod više od 469 vrsta ptica. Avijarni sojevi mogu uzrokovati infekcije kod ljudi. U projektu su przentirani rezultati istraživanja klamidofiloze kod papiga, slobodno-živećih i uzgojnih golubova te intenzivno držane peradi u Bosni i Hercegovini. Iako avijarna klamidioza u Bosni i Hercegovini do sada nije predstavlljala ozbiljan problem, u ovim istraživanjima je dokazano prisustvo klamidija više nego se očekivalo. Latentne i hronično inficirane ptice predstavljaju ozbiljan problem za zdravlje ljudi. U cilju prevencije avijarne klamidioze neophodno je držati ptice u kontroliranim uvjetima bez kontakta sa potencijalno inficiranim pticama, minimiziranjem kontakta slobodno-živećih ptica kao mogućih izvora i rezervoara infekcije sa komercijalno držanomperadi. Implementacija biosigurnosnih mjera je neophodna u minimizairanju širenja infekcije između ptica kao i prenošenja na ljude. Avian chlamvdiosis is caused by bacteruim Chlamydophilapsittaci (C.psittaci). The pathogen or its antibodies have been found in more than 469 different birds species. The strains of avian chlamvdiae can infect humans. In the project are presented the results of researching of chlamvdophilosis in parrots, free-living and breeding pigeons and intensive breeding chickens in Bosnia and Herzegovina. Although in Bosnia and Herzegovina avian chlamvdiosis have not seemed tili now to be serious problem, in the present study we have proved presence of chlamvdiae more than we predected. Latent and chronicallv infected birds present a serious risk to public health. In the aim to prevent Avian chlamvdiosis it is necessarv to rare birds in control condition without contac with potentiallv infected birds, minimazing contact of free-living birds as possible source and carrier of infection to commerciallv rare poultrv. Implementation of biosecuritv measures is essential for minimization of infection spreading betvveen birds and transmission to humans.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
30.1
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.