Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Novi pristup imunoprofilaksi virusnih i bakterijskih bolesti peradi New way of immunization for viral and bakterial diseases of poultry Abdulah Gagić
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
imunopotiranje immunization
imunoprofilaksa immunosupression
imunosupresivne bolesti peradi immunosupressive diseases of poultry
kokcidioza coccidiosis
maternalni imunitet maternal immunity
imunitet immunity
imunološki sistem peradi immune system of poultry
vrući vakcinalni sojevi hot vaccinal species
postvakcinalni odgovor post vaccination response
probiotici probiotics
profilaksa oboljenja peradi probiotics
programi imunoprofilakse program of immunoprotection
salmoneloze peradi salmonelosis
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
U posljednjih dvadeset godina uočljiv je trend povećanja broja preporučenih vakcinalnih zahvata kod peradi, kao i povećanje broja uzročnika bolesti protiv koji se ti zahvati preduzimaju. Metod favoriziranja aktivne zaštite vakciniranih jedinki od patogenih uzročnika različitih oboljenja naziva se imunološka profilaksa ili imunoprofilaksa, a načini primjene kao i same vakcine specifični su za svaku bolest. Nažalost, iako se programi imunoprofilakse, kao sastavni dio proizvodne tehnologije provode više desetina godina, praktično od početka intenzivne peradarske proizvodnje, krajnji cilj - eradikacija uzročnika nije postignut ni kod jedne bolesti. Naprotiv, stalno se povećava broj vakcinalnih zahvata protiv pojedinih oboljenja, a uvode se i novi. Realizacijom projektnih zadataka u eksperimentalnim i prozivodnim pokusima uspješno je promjenjen klasični i uveden novi pristup programima imunoprofilakse kod reproduktivne i komercijalne peradi u BiH. In the past twenty years it is obvious trend in increasing number in recommended vaccination at poultry, and increasing number of pathogens of diseases. Method of active protection birds against pathogensis is named immunization. The way of application and the vaccines are specific for each disease. Unfortunatelly, even the programs of immunization as a part of the production technology, are used more than decades, actually from the begining of intensive poultry production, finally goal - eradication of pathogens is not achieved yet.The realization of projects in experimental and production trials, clasic program of immunization is succesffuly substituted with new way at reproduction and comercial poultry in Bosnia and Herzegovina.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
30.1
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.