Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Virtualno i vizuelno programiranje te simuliranje industrijskih robota Virtual and visual programming and simulating of industrial robots. Isak Karabegović
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
simulacija tvornice simulation of factory
industrijski robot industrial robot
simuliranje simulating
programiranje programming
Klasifikacija projekta
Naziv
Technological Sciences
1 - 1
Rezime
Rezime Resume
Kod virtualnog i vizuelnog programiranja zadaci se prikazuju pomoću čovjeka, gdje se njegovi pokreti obuhvaćaju pomoću senzora i transformišu u program robota. Demonstracija zadataka odvija se u virtualnoj realnosti. U sklopu projekta obišli smo različite biblioteke u Austriji i Njemačkoj gdje smo nabavili potrebnu literaturu. Na taj način došli smo do relevantnih informacija i neophodnih izvora za izradu daljnjih aktivnosti. Razrađena je hipoteza metode virtualne realnosti uz komunikaciju čovjeka i mašine. At virtual and visual programming the examples are be predated with help of human being, and its movements are being detected by sensors and transformed in to robot program. Demonstration of the examples happens in virtual realitv. With help of this project we spent some time in Austria and Germanv where we have acquired necessarv books for this project. In this way we got relevant information's to make further activities on this project. We made a hvpothesis of the method of virtual realitv by communication betvveen human being and machine.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
40
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
27.12.01 27.12.03
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.