Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Eksperimentalno Istraživanje Efikasnosti Hibridnih Sistema (Sunce + Fosilna Goriva) Za Potrebe Grijanja I Pripreme Sanitarne Vode U Zgradarstvu EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF EFFICIENCV OF HVBRID SVSTEM (SOLAR + FOSSIL FUEL) USING FOR HEATING AND MAKING SANITARV HOT WATER IN RESIDENCIAL BUILDINGS. Emin Kulić
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
hibridni sistemi pripreme sanitarne vode hybrid domestic hot water system
efikasnost sistema system efficiency
akumulacija tople vode hot water accumulation
obnovljivi izvori energije renewable energy sources
ispitna linija test line
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
GLAVNE AKTIVNOSTI U OKVIRU REALIZACIJE OVOG PROJEKTA BIĆE USMJERENE NA ODREĐIVANJE EFIKASNOSTI HIBRIDNIH SISTEMA ZA POTREBE GRIJANJA I PRIPREME SANITARNE VODE U DOMAĆINSTVIMA. U TU SVRHU, SAGLASNO VAŽEĆIM EVROPSKIM STANDARDIMA, PLANIRANO JE KOMPLETIRNJE MODERNE ISPITNE LINIJE KOJA ĆE U POTPUNOSTI ODGOVORITI PLANIRANIM ZAHTJEVIMA. DODATNA ISTRAŽIVANJA OBUHVATAT ĆE AKTIVNOSTI NA PRIKUPLJANJU PODATAKA O INTENZITETU SUNČEVOG ZRAČENJA I METEOROLOŠKIM USLOVIMA DATOG LOKALITETA. THE MAIN ACTIVITIES IN THE FRAME OF THIS PROJECT WILL BE DONE ON THE DETERMINATION OF EFFICIENCV OF SOLAR-HVBRID DOMESTIC HOT VVATER SVSTEM AND HEATING SVSTEM IN RESIDENTIAL BUILDING. FOR THIS PURPOSE, THE MODERN TEST LINE ACCORDING TO THE CURRENT STANDARD WILL BE BUILT AND EQUIPED. THE ACTIVITIES ON THE ACO.UISITION OF SOLAR INSOLATION AND METEOROLOGICAL DATA FOR MICRO LOCATION WILL BE INCLUDED IN THIS PROJECT AS ADDITIONAL INVESTIGATIONS.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
22
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.