Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Laboratorijsko i numeričko istraživanje mogućnosti aplikacije gorionika za pulzirajuće sagorijevanje na kotlovima velike snage Experimental and numerical investigation of the application possibilitv of the pulse combustion burners to the large scale boilers Izet Smajević
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
pulzirajuće sagorijevanje pulse combustion
laboratorijsko i numeričko istraživanje experimental and numerical investigation
kotlovi velike snage large-scale boilers
čišćenje kotlovskih ogrjevnih površina cleaning of the heating surfaces
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Cilj projekta je bio optimizacija procesa pulzirajućeg sago¬rijevanja s obzirom na intenciju primjene na čišćenje kotlovskih ogrjevnih površina; uspostavljanje optimalne geometrije gorionika za pulzirajuće sagorijevanje sa aspekta njegove efikasne primjene na promociju povećane turbulencije u loži-šnom prostoru kotlova velike snage i na čišćenje konvektivnih ogrjevnih površina tih kotlova. Povećanom turbulencijom u ložištu putem povremenog upuštanja u pogon gorionika za pulzirajuće sagorijevanje, koji su na kotlu instalirani kao pomoćni, se izbjegava pojava oblasti u ložištu sa nedostatnim miješanjem reagenasa, tzv. mrtvih džepova. Ova pojava je inače skoro redovita kod nailaska partija uglja pogoršanih osobina. Energija pritiska pulzirajućih talasa i prateća zvučna energija, u čijem spektru su talasi različitih frekvenci, razara i odnosi depozit formiran na vanjskoj strani kotlovskih ogrjevnih površina, pri čemu se promjenom geometrije gorionika u procesu aplikacije zvučni spektar varira i na taj način osigurava odziv cijevi različitih karakteristika (rezonanca) - po mogućnosti svih sadržanih u kotlu. Osim toga prenos toplote u pulzirajućem toku je intenzivniji. The aim of the research is to optimize the process of pulse combustion concerning the intension to apply it for cleaning of heating surfaces of large scale boilers; optimal geometrv determination of the pulse combustion burner in aspects of it's efficient application to promote of enhanced turbulization inside combustion chamber of large scale boilers and to clean of their convective surfaces; with periodical starting of pulsating combustion burners, installed as auxiliary equipment, enhanced turbulization could be obtained and creation of areas with insufficient mbring of reactants, so called death pockets, could be avoided; this phenomena occurs almost ordinarily whit parties of low-quality coal; pressure energy of pulsating waves and following sound energv with a spectrum of different frequencies destrov and remove depositions formed on the outer side of heating surfaces of the boiler; with changing the geometrv of the burner in the application the sound-spectrum varies and in that way response of tubes with different characteristics is ensured (resonance); heat exchange in pulsating combustion process is more intensive
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
21
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.