Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Unvarijantne amplitude pionnukleon raspršenja na niskim energijama i u nefizikalnoj oblasti unutar Mandelstamovog lnvariant __ Scattering Amplitudes at Low Energies and in Unphvsical Region within the Mandelstam Triangle Jugoslav Stahov
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
amplitude raspršenja scattering amplitudes
analitičko produljenje analitic continuation
pion-nukleon sigma term pion-nucleon sigma term
pion-nukleon raspršenje pion-nucleon scattering
Klasifikacija projekta
Naziv
Elementary particle physics, quantum field theory
1 - 1
Rezime
Rezime Resume
Izvršena je ekstrapolacija invarijantnih amplituda ___ raspršenja u nefizikalnu oblast unutar Mandelstamovog trokuta. Računati su parcijalni valovi u t kanalu računati su koristeći rezultate suvremenih analiza parcijalnih valova ____ raspršenja i nove __ -> __ fazne pomake. Ekstrapolacijom D+ amplitude u Cheng - Dashenovu tačku dobijena je vrijednost __ sigma terma a = (72 ±4)MeV. lnvariant ___ scatterinu amplitudes are extrapolated into unphysical region within the Mandelstam triangle. The update of the t- channel partial vvaves is performed us.ng the results trom contemporary ______ partial wave analysis and new _________ phase shifts. Extrapolation of D+ amplitude, to the Cheng Dashen point gives a value of the ____ sigma term ___= (72±4)MeV.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
18
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
01.01.04 31.12.04
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.