Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Radon u životnoj sredini Radon in Enviroment Feriz Adrović
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
nivoi tehnološke modifikovane prirodne radioaktivnosti industrially modified levels of radiation exposure
prirodna radioaktivnost natural radiation environment
inhalacija radona radon products
produkti raspada radona inhalation of radon
mapa radona radon map
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Osnovni cilj istraživanja u ovom projektu je bio određivanje koncentracije aktivnosti radona, distribucija njegovih produkata raspada, kao i mjerenje polja gama zračenja u životnoj sredini. Imajući u vidu stepen doprinosa gasa radona i njegovih produkata raspada ukupnom radiološkom opterećenju okoliša, centralno mjesto u ovom projektu zauzelo je istraživanje koncentracije aktivnosti spoljašnjeg radona u vazduhu ispitivanih lokacija. Poseban dopridos povećanoj koncentraciji radona, kao i ukupnoj dozi gama zračenja dolazi od tehnološki modifikovane prirodne radioaktivnosti, koja je generisana hemijskom industrijom, eksploatacijom i preradom ruda, radom termonergetskih postrojenja, individualnih ložišta, kao i od efekata saobraćaja. Istraživanje je vršeno u toku jedne godine na području grada Tuzle i bliže okoline. Na mjernim lokacijama registrovane su dnevne i sezonske varijacije koncentracije spoljašnjeg radona. Dobijeni rezultati u ovom projektu direktno su u funkciji baze podataka za izradu mape koncentracije aktivnosti radona u Bosni i Hercegovini. The basic goal of the project research is determination of radon activitv concentration, distribution of its decay products as well as measurement of gamma radiation field in enviroment. In regard to prospection of radon activitv concentration, the first required input parameter is to know the concentration and variation of outdoor-radon in air. Taking into consideration the degree of contribution of radon gas and its deeav products toward total load on the environment, the central place in this project belongs to the survev on activitv concentration of outdoor-radon in air at the explored locations. The survev was conducted over one year in the area of Tuzla eitv and its nearer surrounding. At the measuring locations there were registered dailv and seasonal variations in outdoor-radon concentration. I hc obtained results in this work are in direct function of the database for creation of the concentration map of radon activitv in Bosnia and Herzegovina.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
30.1
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.