Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Analiza strujnih procesa rotacionih automobilskih hladnjaka The analvsis flow proceses of rotation cars radiator Sead Delalić
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
centrifugalna sila centrifugal force
Koriolisova sila Corioles force
rotirajuće orebrene cijevi rotation finned tubes
prenos toplote heat transfer
pad pritiska pressure drop
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
U ovom projektu je sprovedena kompletna teoretsko-eksperimentalna analiza orebrenih cijevi - rotacionog hladnjaka koje rotiraju okomito na uzdužnu osu cijevi.Prenos toplote je uspostavljen između unutrašnjeg toplijeg fluida i vanjskog okolnog vazduha, a preko orebrenih rotirajucih cijevi. Koriolisov i centrifugalni uticaj na unutrašnji topliji fluid, ukupni koeficijent prenosa toplote i pad pritiska unutrašnjeg toplijeg fluida,su također bili predmetom ovog istraživačkog projekta. The completelv theoretical and experimental analvsis of finned rotation tubes (rotation radiator) in this project is analvsed. The heat transfer from hot water to surroundings air by finned tube is maintained. Also, Carioles and centrifugal influence on the internal hot vvater, overall heats transfer coefficient and pressure drop of the hot vvater is analvsed in this project.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
14
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.