Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Genetička i pomološka karakterizacija autohtonog genofonda voćaka BiH Genetic and pomologic characterization of the autochthones fruit genofond in B&H Mirsad Kurtović
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
genetička karakterizacija genetic characterization
genetički pul genetic pool
autohtoni genofond autochthones genofond
genotip genotype
biodiverzitet biodiversity
RAPD RAPD
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Intenzivna voćarska proizvodnja podrazumjeva upotrebu genetski uniformnog, aktuelnog sortimenta. Širenjem zasada sa ovom sortnom kompozicijom dolazi do nestanka autohtonih genotipova voćaka u BiH, koji nerijetko sadržavaju vrijedne genetske karakteristike kao stoje otpornost na ekstremne agro-ekološke uslove i različite štetne biološke agense. Iz navedenih razloga u sklopu ovog projekta pristupilo se pomološkoj i genetičkog karakterizaciji (upotrebom molekularnih markera) spomenutih biljnih genetskih resursa koje su identifikovane u ex-situ kolekcijama (Srebrenik i Gradačac) i u in-situ populacijama (lokaliteti: Mostar, Ljubuški, Stolac, Čapljina i Čitluk). Rezultati ovih ispitivanja predstavljaju osnovu za očuvanje navedenih voćarskih resursa i uključivanje najperspektivnijih genotipova u oplemenjivačke programe. The intensive fruit growing production is impossible without the usage of geneticallv uniform cultivars. Expansion of orchards with this cultivar composition causes the disappearance of autochthonous, genotvpes of fruit trees in Bosnia and Herzegovina, vvhich frequently contain valuable genetic traits, such as the resistance to extreme agro-ecologic condition and various harmful biological agents. For the above mentioned reasons, within the scope of this project pomologic and genetic characterization (with use of molecular markers) of these plant genetic resources has been conducted. The examined genotvpes have been previouslv identified in ex-situ collections (Srebrenik and Gradačac) and in the in-populations populations (localities: Mostar, Ljubuški, Stolac, Čapljina and Čitluk). Results of these analvses present the bases for the conservation of the mentioned genetic resources and are necessarv if the most promising genotvpes want to be included in breeding programs.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Naziv projekta
SEEDNet "Jugoistočna Evropska razvojna mreža za biljne genetske resurse"
1 - 1
Cijena projekta
Cijena
17
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.