Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Ispitivanje kardiospecifičnih markera u u slovim a eksperimentalne nekroze (infarkta) miokarda štakora izazvane izoproterenolom Cardiac markers invastigation i experimental ISP induced rat mvocardial necrosis ZAKIRA MORNJAKOVIĆ
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
nekroza miokarda mvocardial necrosis
ISP ISP
kardiospecifični markeri cardiac markers
histologija histology
štakor rat
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Ispitivanje značaja kardiospecifičnih i drugih markera (troponin I,mioglobin i CKMB) pri uslovima eksperimentalne nekroze miokarda ili ishemije miokarda, te utvrđivanje histoloških promjena na tkivu miokarda štakora induciranih izoproterenolom (ISP) Investigation of cardiac specific or other markers significance (torponin I, mvoglobin, CKMB) in induced experimental mvocardial necrosis or ischaemia. Also, we explored the histological changes of rat mvocardial tissue caused by ISP administration.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
24
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
01.01.04 31.12.04
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.