Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Atomski i molekularni procesi u jakom laserskom polju Atomic and molecular processes in a strong laser field Dejan Milošević
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
elektromagnetno polje electromagnetic field
jonizacija ionization
viši harmonici higher harmonics
rasijanje scattering
teorijska fizika theoretical physics
atom atom
molekula molecule
laserska fizika laser physics
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
   
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
17
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
01.01.04 31.12.04
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.