Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Proučavanje biodiverziteta endemičnog biljnog genofonda BiH u cilju njegove što efikasnije zaštite i konzervacije Investigation of Biodiversitz of endemic plant Resources of BH with the aim of it effective protection and conservation Sonja Šiljak-Yakovlev
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
genofond genofond
veličina genoma genome size
repetitivne DNK sekvence repetitive DNA sequences
ribozomalni geni ribosomal genes
specijacija speciation
banka sjemena seed bank
konzervacija conservation
zaštita protection
biodiverzitet biodiversity
endemi endemics
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Bosna i Hercegovina broji oko 400 endemičnih biljnih vrsta što predstavlja pored ostalog izuzetno značajan resursni potencijal koji je vrlo malo istražen. U istraživanjima koja su poduzeta tokom ovog projekta primjenjene su, pored klasičnih, i najnovije metode moderne sistematike i evolucije koje će zasigurno pomoći u konačnom određivanju taksonomskog statusa za sada spornih endemičnih vrsta. Bosnia and Herzegovina is presented by 400 endemic species that are very important resource potential. Unfortunately there endemics are not very well investigated. During this investigation we ahve applied classical and modern methods used in systematic and evolution studies. These methods will help to finally determination of taxonomical position of endemic plant species with problematic status.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
29994
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
01.01.04 31.12.05
Izvori finansiranja
Iznos Naziv organizacijesort by this column Adresa organizacije
5000 Universite Paris-Sud, CNRS UMR 8079, Ecologie, Systematique, Evolution Orsay, France,
1 - 1
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.