Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Prilog Istraživanju Pojedinačnog I Ukupnog Opterećenja Višestepenih Alata Za Izvlačenje Sa Redukcijom Debljine Zida SUPPLEMENT TO RESEARCH OF SINGLE AND TOTAL LOAD OF MULT1-STAGE TOOLS FOR IRONING PROCESS Himzo Đukić
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
višestepeni alati multi-stage tools
modeli za dimenzionisanje models for dimensions
Klasifikacija projekta
Naziv
Production technology
1 - 1
Rezime
Rezime Resume
Istraživanja, prezentirana u ovom projektu, daju stvarnu sliku pojedinačnog i ukupnog opterećenja višestepenih alata u procesu dubokog izvlačenja sa redukcijom debljine zida. Analizom i komparacijom eksperimentalnih rezultata, dobivenih istraživanjem višestepenih alata dimenzionisanih na različite načine (po postojećoj proizvodnoj praksi i po teoretskim modelima) za dvije grupe izradaka, pokazano je da preraspodjela ukupnog stepena deformacije na višestepenim alatima ima značajan uticaj na pojedinačno opterećenje prstenova u alatu i stabilnost procesa izvlačenja. Rezultati istraživanja alata dimenzionisanih po Modelu 1, koji se zasniva na teoretskoj pretpostavci jednakog opterećenja svih prstenova u višestepenom alatu, dokazuju da je ovaj model najbolje koristiti za projektovanje višestepenih alata za izvlačenje sa redukcijom debljine zida. Istraživanje maksimalnog stepena deformacije potvrđuje prednost Modela 1 u odnosu na druge načine dimenzionisanja višestepenih alata. Dobiveni dijagram granične deformabilnosti za trostepene, četverostepene i petostepene alate, funkcionalna veza između broja prstenova u alatu i maksimalno mogućeg ukupnog stepena deformacije,koja iz njega proizilazi, i izraz za izračunavanje minimalnog broja prstenova u alatu za poznati stepen deformacije , koji se na njemu treba izvršiti, omogućavaju novi pristup u projektovanju višestepenih alata sa redukcijom debljine zida , koji podrazumjeva proračun minimalnog broja prstenova u višestepenom alatu na osnovu poznatih dimenzija radnog predmeta, a zatim određivanje dimenzija tih prstenova po Modelu 1. The researchs presented in this paper, is shovving a real picture of single and total load in the multi-stage tools of the ironing process. The analvses and comparison of experimental results from the research of multi-stage tools, whose dimensions were determined in different ways (in accordance with the existing production practice and theoretical models) for two products groups, proved that distribution of total strain degree in multi-stage tools have important influence on the single load of the rings in the tool and on stabilitv of the ironing process. The research results of tools dimensioned in accordance to the Model 1 that is based on the theoretical hvpotesis of equal load of ali rings in multi-stage tools prove that the Model 1 is best for projecting multi-stage tools for ironing process. The research of maximal strain degree confirms the advantage of Model 1 when compared to the other ways of dimensioning of multi-stage tools.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
28550
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Izvori finansiranja
Iznossort by this column Naziv organizacije Adresa organizacije
8550 Igman-Konjic ,
1 - 1
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.