Home
Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Utjecaj pedogenetskih značajki na proizvodna svojstva i sastav crvenica Hercegovine Influence of pedogenetical characteristics on production and structure of terra rossa soils in Herzegovina Matko Bogunović
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
Crvenica Terra rossa
pedogenetske značajke pedogenetical characteristics
odnos tla i matičnog supstrata soil and matrice ration
proizvodna svojstva production characteristics
Klasifikacija projekta
Naziv
Physical geography, geomorphology, pedology, cartography, climatology
Rezime
Rezime Resume
Crvenice su najzastupljeni)i tip tla na području Hercegovine, a do sada nisu dovoljno istražene. S obzirom da se na ovom tlu uzgajaju razne poljoprivredne kulture veoma je značajno utvrditi utjecaj pedogenetskih značajki na sastav i proizvodna svojstva ovog tipa tla. Terra rossa is the most common soil type in Herzegovina. These soils are only partial studied tili now. Since, numerous of agricultural crops are grovvth in this area it is important to identifv influence of pedogeneticalcharacteristics on production and structure of terra rosa.
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
24
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Izvori finansiranja