Home
Pretraživanje
[ ]
Lista organizacija
Skraceni naziv Nazivsort by this column Name Kanton
ZPIMK Zavod za ispitivanje materijala i konstrukcija Građevinskiog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru sa potpunom odgovornošću Institut for testing materials and structures of Faculty of Civil Engineering, University „Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
CZGP Univerzitet u zenici,Centar za globalno razumjevanje prava University of Zenica,Center for global understanding Law Zeničko-dobojski (4)
CDI Univerzitet u Zenici,Centar za društvena i interreligijska istraživanja University of Zenica,Center for Society adn Research Zeničko-dobojski (4)
FAMM ZENICA Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici University of Zenica Zeničko-dobojski (4)
FE UNTZ Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Faculty of Electrical Engineering Tuzla Tuzlanski (3)
UNT Univerzitet u Travniku University of Travnik Srednjobosanski (6)
UNBI Univerzitet u Bihaću University of Bihać Unsko-sanski (1)
UMZ-CKM Univerzitet modernih znanosti - CKM, Mostar University of modern sciences-CKM, Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
PFMO Univerzitet „Džemal Bijedić u Mostaru, Pravni fakultet Džemal Bijedić“ University of Mostar, Faculty of Law Hercegovačko-neretvanski (7)
NF Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet Faculty of Education Hercegovačko-neretvanski (7)
UNIDZBM Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar "Dzemal Bijedic" University of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
UMPuBiH Udruženje za međunarodno pravo u Bosni i Hercegovini International Law Association in Bosnia & Herzegovina Zeničko-dobojski (4)
Filološki krug Udruženje za filološka istraživanja "Filološki krug" (nije dat) Zeničko-dobojski (4)
Perspektiva Udruženje istraživača "PERSPEKTIVA" Perspective Tuzlanski (3)
FARMACEUTSKI FAKULTE U Univerzitet u Tuzli, Farmaceutski fakultet Faculty of Pharmacy Tuzlanski (3)
Tehnološki fakultet Tehnološki fakultet,Univerziteta u Tuzli Faculty of Technology Tuzlanski (3)
TFB Tehnički fakultet Bihać Technical faculty Bihać Unsko-sanski (1)
VZŠ Sveučilište u Mostaru Visoka zdravstvena škola High Medical School University of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
SVE-HERC SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA HERZEGOVINA UNIVERSITY Hercegovačko-neretvanski (7)
"Rudarski institut" "Rudarski institut" d.d Tuzla Mining institute Tuzla Tuzlanski (3)
PMF UNTZ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Faculty of Natural Sciencies and Mathematics Tuzlanski (3)
PFK Pravni fakultet Kiseljak Faculty of Law Srednjobosanski (6)
PZ USK Poljoprivredni Zavod Unsko-Sanskog Kantona Agriculturale Institute USK Unsko-sanski (1)
PEFB Pedagoški fakultet u Bihaću PEDAGOGICAL FACULTY Unsko-sanski (1)
MF U MOSTARU Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru School of Medicine,University of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
IZMA Mašinski fakultet-Institut za mašinstvo Mechanical faculty – Institute for engineering Hercegovačko-neretvanski (7)
MAF Mašinski fakultet Mostar Faculty of mechanical engineering Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
vet.zavod.bihac JU "Veterinarski zavod" Bihać PI "Veterinary Institute" Bihać Unsko-sanski (1)
MFZE JU Univerzitet u Zenici OJ Mašinski fakultet u Zenici University of Zenica, Faculty of Mechanicasl engineering in Zenica Zeničko-dobojski (4)
PRAVNI FAKULTET JU Univerzitet u Tuzli Pravni fakultet FACULTY OF LAW Tuzlanski (3)
MEDICINSKI FAKULTET JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Faculty of Medicine Tuzlanski (3)
MAŠINSKI FAKULTET JU Univerzitet u Tuzli Mašinski fakultet Tuzla UNIVERSITY OF TUZLA FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING Tuzlanski (3)
FTOS JU Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport University of Tuzla, Faculty for Physical Education and Sport Tuzlanski (3)
FILOZOFSKI FAKULTET JU Univerzitet u Tuzli Filozofski fakultet FACULTY OF PHILOSOPHY Tuzlanski (3)
UNIVERZITET U TUZLI JU UNIVERZITET U TUZLI UNIVERSITY OF TUZLA Tuzlanski (3)
BTF JU Biotehnički fakultet, Univerzitet u Bihaću Biotechnical faculty in Bihać Unsko-sanski (1)
JU ARHIV TK JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Public Institution "Arhiv of Tuzla country" Tuzla Tuzlanski (3)
JU Zavod khpn TK Javna ustanova Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona Public Institute for the Protection and Use of Cultural and Natural Heritage of Tuzla Canton Tuzlanski (3)
JUUZ Javna ustanova Univerzitet u Zenici University of Zenica Zeničko-dobojski (4)
MH Mostar Javna Ustanova Muzej Hercegovine Mostar Museum of Herzegowina Hercegovačko-neretvanski (7)
PFZ J. U. Univerzitet u Zenici organizaciona jedinica -Pravni fakultet u Zenici University of Zenica,Faculty of Law Zeničko-dobojski (4)
IPF Islamski pedagoški fakultet u Zenici (nije dat) Zeničko-dobojski (4)
IUT Internacionalni univerzitet Travnik INTERNATIONAL UNIVERSITY TRAVNIK Srednjobosanski (6)
Institut Mostar Institut za hrvatski jezik, književnost i povijest Sveučilišta u Mostaru (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
IEFB Institut Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću The Institute of Economics, Bihać Unsko-sanski (1)
IGH "IGH - Mostar" društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
G.F. UNMO Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Faculty of Civil Engineering, University „Džemal Bijedić“ Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
GAUSS Gauss d.o.o. Tuzla Gauss GeoInformation Systems Tuzlanski (3)
ffmo Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
FAZM Federalni agromediteranski zavod, Mostar Federal Agromediteranean Institute of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
FARF Farmaceutski fakultet, Sveučilište u Mostaru University of Mostar Faculty of Pharmacy Hercegovačko-neretvanski (7)
FZM Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
FMT Travnik Fakultet za menadžment i turizam Travnik Faculty for management and tourism Srednjobosanski (6)
FSIR Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Faculty of mechanical engineering and computing Hercegovačko-neretvanski (7)
FIT Fakultet informacijskih tehnologija,Mostar Faculty of information technology Hercegovačko-neretvanski (7)
FHN Fakultet humanističkih nauka Faculty of humanitis Hercegovačko-neretvanski (7)
EKONOMSKI FAKULTET Ekonomski fakultet,Univerziteta u Tuzli Faculty of Economics Tuzlanski (3)
efbi Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću Faculty of Economics University in Bihać Unsko-sanski (1)
EF-SVE-MO Ekonomski fakultet, Sveučilište u Mostaru Faculty of Economics, University of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
ERF Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ,Univerziteta u Tuzli Faculty of Education and Rehabilitation Tuzlanski (3)
Interprojekt doo Mos Društvo za zastupanje i inžinjering Interprojekt doo Mostar Interprojekt Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
ROBOTIKA Društvo za robotiku Society of Robotics Unsko-sanski (1)
Bošnjački institut Bosnjački institut Fondacija Adil Zulfikarpašić (nije dat) Sarajevo (9)
Arhiv hnk/z Arhiv hercegovacko-neretvanskog kantona/zupanije (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
ADU Akademija dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) u Tuzli (nije dat) Tuzlanski (3)
APTF Agronomski i prehrambeno - tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru Faculty of agriculture and food technology Hercegovačko-neretvanski (7)
AFUNMO Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Agromediterranean faculty of University Dzemal Bijedic in Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)