Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje organizacija  Opšti podaci  Djelatnost  Istraživačko osoblje  Istraživački projekti  Oprema   

Pretraživanje
Lista organizacija
Skraceni naziv Naziv Namesort by this column Kanton
ADU Akademija dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) u Tuzli (nije dat) Tuzlanski (3)
Arhiv hnk/z Arhiv hercegovacko-neretvanskog kantona/zupanije (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
Bošnjački institut Bosnjački institut Fondacija Adil Zulfikarpašić (nije dat) Sarajevo (9)
ffmo Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
Filološki krug Udruženje za filološka istraživanja "Filološki krug" (nije dat) Zeničko-dobojski (4)
FZM Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
IGH "IGH - Mostar" društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
Institut Mostar Institut za hrvatski jezik, književnost i povijest Sveučilišta u Mostaru (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
IPF Islamski pedagoški fakultet u Zenici (nije dat) Zeničko-dobojski (4)
PFZ J. U. Univerzitet u Zenici organizaciona jedinica -Pravni fakultet u Zenici University of Zenica,Faculty of Law Zeničko-dobojski (4)
CDI Univerzitet u Zenici,Centar za društvena i interreligijska istraživanja University of Zenica,Center for Society adn Research Zeničko-dobojski (4)
CZGP Univerzitet u zenici,Centar za globalno razumjevanje prava University of Zenica,Center for global understanding Law Zeničko-dobojski (4)
MFZE JU Univerzitet u Zenici OJ Mašinski fakultet u Zenici University of Zenica, Faculty of Mechanicasl engineering in Zenica Zeničko-dobojski (4)
FAMM ZENICA Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici University of Zenica Zeničko-dobojski (4)
JUUZ Javna ustanova Univerzitet u Zenici University of Zenica Zeničko-dobojski (4)
FTOS JU Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport University of Tuzla, Faculty for Physical Education and Sport Tuzlanski (3)
MAŠINSKI FAKULTET JU Univerzitet u Tuzli Mašinski fakultet Tuzla UNIVERSITY OF TUZLA FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING Tuzlanski (3)
UNIVERZITET U TUZLI JU UNIVERZITET U TUZLI UNIVERSITY OF TUZLA Tuzlanski (3)
UNT Univerzitet u Travniku University of Travnik Srednjobosanski (6)
FARF Farmaceutski fakultet, Sveučilište u Mostaru University of Mostar Faculty of Pharmacy Hercegovačko-neretvanski (7)
UMZ-CKM Univerzitet modernih znanosti - CKM, Mostar University of modern sciences-CKM, Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
UNBI Univerzitet u Bihaću University of Bihać Unsko-sanski (1)
IEFB Institut Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću The Institute of Economics, Bihać Unsko-sanski (1)
TFB Tehnički fakultet Bihać Technical faculty Bihać Unsko-sanski (1)
ROBOTIKA Društvo za robotiku Society of Robotics Unsko-sanski (1)
MF U MOSTARU Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru School of Medicine,University of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
JU ARHIV TK JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Public Institution "Arhiv of Tuzla country" Tuzla Tuzlanski (3)
JU Zavod khpn TK Javna ustanova Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona Public Institute for the Protection and Use of Cultural and Natural Heritage of Tuzla Canton Tuzlanski (3)
vet.zavod.bihac JU "Veterinarski zavod" Bihać PI "Veterinary Institute" Bihać Unsko-sanski (1)
Perspektiva Udruženje istraživača "PERSPEKTIVA" Perspective Tuzlanski (3)
PEFB Pedagoški fakultet u Bihaću PEDAGOGICAL FACULTY Unsko-sanski (1)
MH Mostar Javna Ustanova Muzej Hercegovine Mostar Museum of Herzegowina Hercegovačko-neretvanski (7)
"Rudarski institut" "Rudarski institut" d.d Tuzla Mining institute Tuzla Tuzlanski (3)
IZMA Mašinski fakultet-Institut za mašinstvo Mechanical faculty – Institute for engineering Hercegovačko-neretvanski (7)
Interprojekt doo Mos Društvo za zastupanje i inžinjering Interprojekt doo Mostar Interprojekt Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
IUT Internacionalni univerzitet Travnik INTERNATIONAL UNIVERSITY TRAVNIK Srednjobosanski (6)
UMPuBiH Udruženje za međunarodno pravo u Bosni i Hercegovini International Law Association in Bosnia & Herzegovina Zeničko-dobojski (4)
ZPIMK Zavod za ispitivanje materijala i konstrukcija Građevinskiog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru sa potpunom odgovornošću Institut for testing materials and structures of Faculty of Civil Engineering, University „Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
VZŠ Sveučilište u Mostaru Visoka zdravstvena škola High Medical School University of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
SVE-HERC SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA HERZEGOVINA UNIVERSITY Hercegovačko-neretvanski (7)
GAUSS Gauss d.o.o. Tuzla Gauss GeoInformation Systems Tuzlanski (3)
FAZM Federalni agromediteranski zavod, Mostar Federal Agromediteranean Institute of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Tehnološki fakultet Tehnološki fakultet,Univerziteta u Tuzli Faculty of Technology Tuzlanski (3)
FILOZOFSKI FAKULTET JU Univerzitet u Tuzli Filozofski fakultet FACULTY OF PHILOSOPHY Tuzlanski (3)
FARMACEUTSKI FAKULTE U Univerzitet u Tuzli, Farmaceutski fakultet Faculty of Pharmacy Tuzlanski (3)
PMF UNTZ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Faculty of Natural Sciencies and Mathematics Tuzlanski (3)
MEDICINSKI FAKULTET JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Faculty of Medicine Tuzlanski (3)
MAF Mašinski fakultet Mostar Faculty of mechanical engineering Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
FSIR Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Faculty of mechanical engineering and computing Hercegovačko-neretvanski (7)
PFK Pravni fakultet Kiseljak Faculty of Law Srednjobosanski (6)
PRAVNI FAKULTET JU Univerzitet u Tuzli Pravni fakultet FACULTY OF LAW Tuzlanski (3)
FIT Fakultet informacijskih tehnologija,Mostar Faculty of information technology Hercegovačko-neretvanski (7)
FHN Fakultet humanističkih nauka Faculty of humanitis Hercegovačko-neretvanski (7)
FE UNTZ Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Faculty of Electrical Engineering Tuzla Tuzlanski (3)
ERF Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ,Univerziteta u Tuzli Faculty of Education and Rehabilitation Tuzlanski (3)
NF Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet Faculty of Education Hercegovačko-neretvanski (7)
EF-SVE-MO Ekonomski fakultet, Sveučilište u Mostaru Faculty of Economics, University of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
efbi Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću Faculty of Economics University in Bihać Unsko-sanski (1)
EKONOMSKI FAKULTET Ekonomski fakultet,Univerziteta u Tuzli Faculty of Economics Tuzlanski (3)
G.F. UNMO Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Faculty of Civil Engineering, University „Džemal Bijedić“ Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
APTF Agronomski i prehrambeno - tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru Faculty of agriculture and food technology Hercegovačko-neretvanski (7)
FMT Travnik Fakultet za menadžment i turizam Travnik Faculty for management and tourism Srednjobosanski (6)
PFMO Univerzitet „Džemal Bijedić u Mostaru, Pravni fakultet Džemal Bijedić“ University of Mostar, Faculty of Law Hercegovačko-neretvanski (7)
UNIDZBM Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar "Dzemal Bijedic" University of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
BTF JU Biotehnički fakultet, Univerzitet u Bihaću Biotechnical faculty in Bihać Unsko-sanski (1)
AFUNMO Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Agromediterranean faculty of University Dzemal Bijedic in Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
PZ USK Poljoprivredni Zavod Unsko-Sanskog Kantona Agriculturale Institute USK Unsko-sanski (1)
1 - 67
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.