Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje organizacija  Opšti podaci  Djelatnost  Istraživačko osoblje  Istraživački projekti  Oprema   

Pretraživanje
Lista organizacija
Skraceni naziv Nazivsort by this column Name Kanton
ZPIMK Zavod za ispitivanje materijala i konstrukcija Građevinskiog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru sa potpunom odgovornošću Institut for testing materials and structures of Faculty of Civil Engineering, University „Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
CZGP Univerzitet u zenici,Centar za globalno razumjevanje prava University of Zenica,Center for global understanding Law Zeničko-dobojski (4)
CDI Univerzitet u Zenici,Centar za društvena i interreligijska istraživanja University of Zenica,Center for Society adn Research Zeničko-dobojski (4)
FAMM ZENICA Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici University of Zenica Zeničko-dobojski (4)
FE UNTZ Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Faculty of Electrical Engineering Tuzla Tuzlanski (3)
UNT Univerzitet u Travniku University of Travnik Srednjobosanski (6)
UNBI Univerzitet u Bihaću University of Bihać Unsko-sanski (1)
UMZ-CKM Univerzitet modernih znanosti - CKM, Mostar University of modern sciences-CKM, Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
PFMO Univerzitet „Džemal Bijedić u Mostaru, Pravni fakultet Džemal Bijedić“ University of Mostar, Faculty of Law Hercegovačko-neretvanski (7)
NF Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet Faculty of Education Hercegovačko-neretvanski (7)
UNIDZBM Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar "Dzemal Bijedic" University of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
UMPuBiH Udruženje za međunarodno pravo u Bosni i Hercegovini International Law Association in Bosnia & Herzegovina Zeničko-dobojski (4)
Filološki krug Udruženje za filološka istraživanja "Filološki krug" (nije dat) Zeničko-dobojski (4)
Perspektiva Udruženje istraživača "PERSPEKTIVA" Perspective Tuzlanski (3)
FARMACEUTSKI FAKULTE U Univerzitet u Tuzli, Farmaceutski fakultet Faculty of Pharmacy Tuzlanski (3)
Tehnološki fakultet Tehnološki fakultet,Univerziteta u Tuzli Faculty of Technology Tuzlanski (3)
TFB Tehnički fakultet Bihać Technical faculty Bihać Unsko-sanski (1)
VZŠ Sveučilište u Mostaru Visoka zdravstvena škola High Medical School University of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
SVE-HERC SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA HERZEGOVINA UNIVERSITY Hercegovačko-neretvanski (7)
"Rudarski institut" "Rudarski institut" d.d Tuzla Mining institute Tuzla Tuzlanski (3)
PMF UNTZ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Faculty of Natural Sciencies and Mathematics Tuzlanski (3)
PFK Pravni fakultet Kiseljak Faculty of Law Srednjobosanski (6)
PZ USK Poljoprivredni Zavod Unsko-Sanskog Kantona Agriculturale Institute USK Unsko-sanski (1)
PEFB Pedagoški fakultet u Bihaću PEDAGOGICAL FACULTY Unsko-sanski (1)
MF U MOSTARU Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru School of Medicine,University of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
IZMA Mašinski fakultet-Institut za mašinstvo Mechanical faculty – Institute for engineering Hercegovačko-neretvanski (7)
MAF Mašinski fakultet Mostar Faculty of mechanical engineering Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
vet.zavod.bihac JU "Veterinarski zavod" Bihać PI "Veterinary Institute" Bihać Unsko-sanski (1)
MFZE JU Univerzitet u Zenici OJ Mašinski fakultet u Zenici University of Zenica, Faculty of Mechanicasl engineering in Zenica Zeničko-dobojski (4)
PRAVNI FAKULTET JU Univerzitet u Tuzli Pravni fakultet FACULTY OF LAW Tuzlanski (3)
MEDICINSKI FAKULTET JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Faculty of Medicine Tuzlanski (3)
MAŠINSKI FAKULTET JU Univerzitet u Tuzli Mašinski fakultet Tuzla UNIVERSITY OF TUZLA FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING Tuzlanski (3)
FTOS JU Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport University of Tuzla, Faculty for Physical Education and Sport Tuzlanski (3)
FILOZOFSKI FAKULTET JU Univerzitet u Tuzli Filozofski fakultet FACULTY OF PHILOSOPHY Tuzlanski (3)
UNIVERZITET U TUZLI JU UNIVERZITET U TUZLI UNIVERSITY OF TUZLA Tuzlanski (3)
BTF JU Biotehnički fakultet, Univerzitet u Bihaću Biotechnical faculty in Bihać Unsko-sanski (1)
JU ARHIV TK JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Public Institution "Arhiv of Tuzla country" Tuzla Tuzlanski (3)
JU Zavod khpn TK Javna ustanova Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona Public Institute for the Protection and Use of Cultural and Natural Heritage of Tuzla Canton Tuzlanski (3)
JUUZ Javna ustanova Univerzitet u Zenici University of Zenica Zeničko-dobojski (4)
MH Mostar Javna Ustanova Muzej Hercegovine Mostar Museum of Herzegowina Hercegovačko-neretvanski (7)
PFZ J. U. Univerzitet u Zenici organizaciona jedinica -Pravni fakultet u Zenici University of Zenica,Faculty of Law Zeničko-dobojski (4)
IPF Islamski pedagoški fakultet u Zenici (nije dat) Zeničko-dobojski (4)
IUT Internacionalni univerzitet Travnik INTERNATIONAL UNIVERSITY TRAVNIK Srednjobosanski (6)
Institut Mostar Institut za hrvatski jezik, književnost i povijest Sveučilišta u Mostaru (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
IEFB Institut Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću The Institute of Economics, Bihać Unsko-sanski (1)
IGH "IGH - Mostar" društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
G.F. UNMO Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Faculty of Civil Engineering, University „Džemal Bijedić“ Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
GAUSS Gauss d.o.o. Tuzla Gauss GeoInformation Systems Tuzlanski (3)
ffmo Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
FAZM Federalni agromediteranski zavod, Mostar Federal Agromediteranean Institute of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
FARF Farmaceutski fakultet, Sveučilište u Mostaru University of Mostar Faculty of Pharmacy Hercegovačko-neretvanski (7)
FZM Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
FMT Travnik Fakultet za menadžment i turizam Travnik Faculty for management and tourism Srednjobosanski (6)
FSIR Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Faculty of mechanical engineering and computing Hercegovačko-neretvanski (7)
FIT Fakultet informacijskih tehnologija,Mostar Faculty of information technology Hercegovačko-neretvanski (7)
FHN Fakultet humanističkih nauka Faculty of humanitis Hercegovačko-neretvanski (7)
EKONOMSKI FAKULTET Ekonomski fakultet,Univerziteta u Tuzli Faculty of Economics Tuzlanski (3)
efbi Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću Faculty of Economics University in Bihać Unsko-sanski (1)
EF-SVE-MO Ekonomski fakultet, Sveučilište u Mostaru Faculty of Economics, University of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
ERF Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ,Univerziteta u Tuzli Faculty of Education and Rehabilitation Tuzlanski (3)
Interprojekt doo Mos Društvo za zastupanje i inžinjering Interprojekt doo Mostar Interprojekt Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
ROBOTIKA Društvo za robotiku Society of Robotics Unsko-sanski (1)
Bošnjački institut Bosnjački institut Fondacija Adil Zulfikarpašić (nije dat) Sarajevo (9)
Arhiv hnk/z Arhiv hercegovacko-neretvanskog kantona/zupanije (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
ADU Akademija dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) u Tuzli (nije dat) Tuzlanski (3)
APTF Agronomski i prehrambeno - tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru Faculty of agriculture and food technology Hercegovačko-neretvanski (7)
AFUNMO Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Agromediterranean faculty of University Dzemal Bijedic in Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
1 - 67
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.