Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje istraživača  Opšti podaci  Zaposlenje  Projekti  Djela   

PretraživanjeLista istraživaca
Prezime i ime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanjasort by this column Matična organizacija Kanton
Bikić Suada Prirodne nauke / Fizika / Fizika Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Fazlić Refik Prirodne nauke / Fizika / Eksperimentalna fizika Prirodno-matematički fakultet Tuzlanski (3)
Pehlivanović Bećo Prirodne nauke / Fizika / Eksperimentalna fizika Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Adrović Feriz Prirodne nauke / Fizika / Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Avdić Senada Prirodne nauke / Fizika / University of Tuzla Tuzlanski (3)
Dedić Amela Prirodne nauke / Fizika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Gazdić Izet Prirodne nauke / Fizika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Hadžimehmedović Mirza Prirodne nauke / Fizika / Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Kasumović Amira Prirodne nauke / Fizika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Koprić Mustafa Prirodne nauke / Fizika / PMF u Tuzli Tuzlanski (3)
Kunosić Suad Prirodne nauke / Fizika / JU Univerzitet u Tuzli, Prirodno - matematički fakultet Tuzlanski (3)
Pašić Vedad Prirodne nauke / Fizika / Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Penavić Božo Prirodne nauke / Fizika / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Smailhodžić Hrustem Prirodne nauke / Fizika / Prirodnomatematički fakultet Univerziteta Tuzla Tuzlanski (3)
Softić Amela Prirodne nauke / Fizika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Stahov Jugoslav Prirodne nauke / Fizika / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Sulejmanović Smajo Prirodne nauke / Fizika / Prirodno-matematički fakultet UNIVERZITETA U TUZLI Tuzlanski (3)
Bakrač Azra Prirodne nauke / Biologija / Zoologija Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Žujo Zekić Denisa Prirodne nauke / Biologija / Zoologija Nastavnički fakultet, Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Muhamedagić Fatima Prirodne nauke / Biologija / Ekologija Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Huseinović Samira Prirodne nauke / Biologija / Botanika Univerzitet u Tuzli, Prirodno-matematički fakultet Tuzlanski (3)
Mujagić Aida Prirodne nauke / Biologija / Botanika Biotehnički fakultet Univerziteta u BIhaću Unsko-sanski (1)
Kazazić Maja Prirodne nauke / Biologija / Biokemija Univerzitet "Dzemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Ademović Emina Prirodne nauke / Biologija / Nastavnički fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Adrović Avdul Prirodne nauke / Biologija / Odsjek za biologiju Prirodno - matematički fakultet, Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Ahmić Adisa Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Hadžiahmetović Jurida Elvira Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Hadžihalilović Jasminka Prirodne nauke / Biologija / JU Univerzitet u Tuzli Prirodno-matematički fakultet odsjek Biologija Tuzlanski (3)
Hajdarević Edina Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
H.Halilović Jasminka Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Hodžić Snježana Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Kamberović Jasmina Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Lasić Anđelka Prirodne nauke / Biologija / Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Osmanović Sanida Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli, Prirodno matematički fakultet Tuzlanski (3)
Skenderović Isat Prirodne nauke / Biologija / Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Stanić-Koštroman Svjetlana Prirodne nauke / Biologija / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučiliša u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Širanović Suad Prirodne nauke / Biologija / UNIVERZITET U TUZLI Tuzlanski (3)
Škobić Dragan Prirodne nauke / Biologija / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Hercegovačko-neretvanski (7)
Ahmetagić Sead Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Bajramović Azra Nepoznato / Nepoznata / Fakultet z aposlovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bajramović Melisa Nepoznato / Nepoznata /   Unsko-sanski (1)
Bećirević Ešref Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Behrem Šefik Nepoznato / Nepoznata / JU Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Bogdan Šimun Nepoznato / Nepoznata /   Zapadno-hercegovački (8)
Brdarević Safet Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Brkić Fuad Nepoznato / Nepoznata /   Tuzlanski (3)
Budimlić Asmir Nepoznato / Nepoznata /   Unsko-sanski (1)
Ćatović Fuad Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Delalić Zemira Nepoznato / Nepoznata /   Unsko-sanski (1)
Džubur Ahmed Nepoznato / Nepoznata / Agrimediteranski fakultet u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Džubur Žana Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Ekinović Sabahudin Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Gavranović Ahmet Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Hadžović Mehmedalija Nepoznato / Nepoznata / fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Sarajevo (9)
Hadžović Rašid Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Herceg Nevenko Nepoznato / Nepoznata / Sveučilište u Mostaru,Agronomski fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Hodžić Dijana Nepoznato / Nepoznata / Fakulter za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Hodžić Nedim Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Huseinspahić Nezir Nepoznato / Nepoznata / Zavod za zdravstveno osiguranje SBK/KSB, Novi Travnik Srednjobosanski (6)
Husejnagić Eldar Nepoznato / Nepoznata / JU UNIVERZITET U TUZLI RGGF U TUZLI Tuzlanski (3)
Isaković Eldar Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Ivelja Renata Nepoznato / Nepoznata /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Jašarević Sabahudin Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Jogić Vildana Nepoznato / Nepoznata /   Unsko-sanski (1)
Kasumović Ahmet Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Kasumović Merim Nepoznato / Nepoznata / Ekonomski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Kozić Muharem Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Kurtović Safet Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Kušljugić Zumreta Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
London Colleen Nepoznato / Nepoznata /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Maričić Đuro Nepoznato / Nepoznata /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Martinović Snježana Nepoznato / Nepoznata /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Mehinović Nermina Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Memić Armina Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Midžić Jusuf Nepoznato / Nepoznata / JU Tehnički fakultet Univerziteta U Bihaću Unsko-sanski (1)
Mujić Emir Nepoznato / Nepoznata /   Unsko-sanski (1)
Mujić Ibrahim Nepoznato / Nepoznata /   Unsko-sanski (1)
Mulić-Bačić Suada Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Muratović Majudin Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Numanović Fatima Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Nurkić Mahmud Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet UNTZ Tuzlanski (3)
Ostojić Ivan Nepoznato / Nepoznata / Sveučilište u Mostaru,Agronomski fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Ostojić Ljerka Nepoznato / Nepoznata / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Ovčina Veldin Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Petković Darko Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Pjanić Ratmira Nepoznato / Nepoznata / Pedagoški fakultet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Plančić Ibrahim Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Poljaković Džemal Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Popić Ibro Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Popović Mirjana Nepoznato / Nepoznata / Fakultet humanističkih nauka Hercegovačko-neretvanski (7)
Prguda Aldijana Nepoznato / Nepoznata / fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Raguž Marija Nepoznato / Nepoznata / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Ramić Suada Nepoznato / Nepoznata /   Tuzlanski (3)
Raspudić Vesna Nepoznato / Nepoznata / Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Sarić Mehmed Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Selimović Mustafa Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Selimović Sead Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet u Tuzli Filozofski fakultet Tuzlanski (3)
Sinanović Osman Nepoznato / Nepoznata /   Tuzlanski (3)
Skokić Fahrija Nepoznato / Nepoznata /   Tuzlanski (3)
Spahić Denis Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
previousPrevious
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.