Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje istraživača  Opšti podaci  Zaposlenje  Projekti  Djela   

PretraživanjeLista istraživaca
Prezime i ime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja Matična organizacija Kantonsort by this column
Perviz Osman Prirodne nauke / Kemija / JU Biotehnički fakultet Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Pjanić Ratmira Nepoznato / Nepoznata / Pedagoški fakultet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Pračić Nermin Biotehničke nauke / Agronomija / Stočarstvo Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Redžić Safeta Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Bihaću Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Rekanović Sebila Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Biotehnički fakultet,Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Rošić Fehim Društvene nauke / Odgojne nauke / Pedagoški fakultet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Rošić Husein Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo JU Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Skender Azra Biotehničke nauke / Agronomija / Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Skender Nijaz Društvene nauke / Odgojne nauke / JU Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Softić Edis Tehničke nauke / Građevinarstvo / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Šahinović Refik Nepoznato / Nepoznata /   Unsko-sanski (1)
Šertović Edina Biotehničke nauke / Biotehnologija / Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Šišić Ifet Tehničke nauke / Mašinstvo / Energoinvest Rudnik mangana Bužim Unsko-sanski (1)
Škrgić Muhamed Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Tockić-Ćeleš Jasmina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet Unsko-sanski (1)
Toromanović Merima Biotehničke nauke / Biotehnologija / University of Bihać, Biotechnical Faculty Unsko-sanski (1)
Veladžić Mirsad Biotehničke nauke / Biotehnologija / Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Vilić Husein Biotehničke nauke / Agronomija / Stočarstvo Univerzitet u Bihaću Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Vojić Samir Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Vuković Dijana Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Žapčević Seid Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Ademović Zahida Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Adrović Avdul Prirodne nauke / Biologija / Odsjek za biologiju Prirodno - matematički fakultet, Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Adrović Feriz Prirodne nauke / Fizika / Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Agić Hariz Društvene nauke / Odgojne nauke / Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzlanski (3)
Ahmetagić Sead Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Ahmetbegović Semir Prirodne nauke / Geonauka / Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Ahmetović Begzudin Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Ahmetović Elvis Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Ahmetović Nihada Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Agencija za sigurnost hrane BiH (Food Safety Agency of B&H) Tuzlanski (3)
Ahmić Adisa Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Alečković - Halilović Mirna Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla, Klinika za interne bolesti Tuzlanski (3)
Alibašić Esad   Medicinski fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Alić Fikret Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli , Mašinski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Alić Izet Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Alić Nedžad Prirodne nauke / Geonauka / Univerzitet u Tuzli, RGGF Tuzlanski (3)
Alić-Partić Meho Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Alihodžić Demir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Andrejaš Franc Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Zaštita okoliša Tehnološki fakultet, Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Arnautović Aida Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / UKC Tuzla, Klinika za Interne bolesti Tuzlanski (3)
Arsenijević Damir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika   Tuzlanski (3)
Aščerić Mensura Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Farmakologija i toksikologija   Tuzlanski (3)
Atiković Almir Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Avdagić Anisa Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Avdibegović Esmina Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Avdić Sead Tehničke nauke / Mašinstvo / Remontmontaža Tuzla Tuzlanski (3)
Avdić Senada Prirodne nauke / Fizika / University of Tuzla Tuzlanski (3)
Babajić Elvir Prirodne nauke / Geonauka / Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzlanski (3)
Banjanin Božo Prirodne nauke / Kemija / PMF Tuzlanski (3)
Banjanović-Mehmedović Lejla Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Automatika Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike, Tuzla, Bosna i Hercegovina Tuzlanski (3)
Baraković Fahir Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Baraković Vedada Društvene nauke / Informacijske nauke / Komunikologija Univerzitet u Tuzli; Filozofski fakultet Tuzlanski (3)
Bašić Abdulah Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Tehnička mehanika i mehanika fluida Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Batić-Mujanović Olivera Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Bećirević Ešref Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Begić Sabit   JU Univerzitet u Tuzli - Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Begić Leila Društvene nauke / Odgojne nauke / Logopedija Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzlanski (3)
Begić Lejla Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Begić Sabina Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Begtić Rešad Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet Tuzlanski (3)
Berberović Sanja Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Berbić Selma Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke /   Tuzlanski (3)
Bešlagić Zijad Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Biberović Alija Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Bijedić Meliha Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Bratovčić Amra Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Bratovčić Vesna Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Brkić Asim   MINISTARSTVO TRGOVINE,TURIZMA I SAOBRAĆAJA,DIREKCIJA CESTA TUZLA Tuzlanski (3)
Brkić Fuad Nepoznato / Nepoznata /   Tuzlanski (3)
Brkić Harun Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Kirurgija Odjel za neurohirurgiju, UKC Tuzla Tuzlanski (3)
Buljubašić Indira Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Burgić Dževad Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Prirodno-matematički fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Butković Samir Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Cerjaković Edin Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Cipurković Amira Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli, Prirodno-matematički fakultet Tuzlanski (3)
Crnkić Aida Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Cvrk Ramzija Biotehničke nauke / Biotehnologija / Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Čaluk Jasmin Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Specijalna bolnica za bolesti srca Centar za srce BiH, Odjel interventne kardiologije Tuzlanski (3)
Čeke Denis Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli, Univerzitetski centar za razvoj daljisnskog obrazovanja Tuzlanski (3)
Čeliković Ruža Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Čičkušić Elmir Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Čivić Beriz Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet, Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Čokić Mirela Društvene nauke / Pravo / Univerzitet u Tuzli - Pravni fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Čustović Amer Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Tuzlanski (3)
Ćatić Sead Prirodne nauke / Kemija / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Ćatović Benjamin Prirodne nauke / Kemija / PMF-Tuzla Tuzlanski (3)
Ćosić Salko Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Dedagić Fehim Prirodne nauke / Matematika / Univerzitet u Tuzli-PMF Tuzlanski (3)
Dedić Amela Prirodne nauke / Fizika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Delalić Mevludin Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rudnici "Kreka" u Tuzli, d.o.o. Mije Kerošević Guje 1. Tuzlanski (3)
Delalić Sead Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Delibegović Samir Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakulet Univerziteta u Tuzli i Univerzitetsko klinički centar Tuzla Tuzlanski (3)
Delibegović Džanić Nihada Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Delić Adisa Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Tuzli Ekonomski fakultet Tuzlanski (3)
Delić Izudin Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Delić Jasmin Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Delić Zlatan Društvene nauke / Sociologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Dervišević Rejhana Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rzdarsko-geološko-građevinski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Destović Fatih   Prirodno-matematički fakultet Tuzlanski (3)
Dizdarević - Hudić Larisa Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / UKC Tuzla, Klinika za Interne bolesti, Odjel kardiologija Tuzlanski (3)
previousPrevious
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.