Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje istraživača  Opšti podaci  Zaposlenje  Projekti  Djela   

PretraživanjeLista istraživaca
Prezime i ime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanjasort by this column Matična organizacija Kanton
Buljubašić Indira Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Butković Samir Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Cerjaković Edin Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Čabaravdić Malik Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Ćehić Minka Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Ćosić Salko Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Delalić Sead Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Delić Izudin Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Ekinović Elma Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Eljšan Sandira Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Fajić Adis Tehničke nauke / Mašinstvo / FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadžikadunić Fuad Tehničke nauke / Mašinstvo /   Zeničko-dobojski (4)
Halilagić Ramo Tehničke nauke / Mašinstvo / Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Haračić Nađija Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Hodžić Atif Tehničke nauke / Mašinstvo / JU Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Hodžić Damir Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Husak Ermin Tehničke nauke / Mašinstvo / Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Karabegović Edina Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Bihaću Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Karač Aleksandar Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Karić Seniha Tehničke nauke / Mašinstvo / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Lemeš Samir Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Mehmedović Muhamed Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Mišković Ante Tehničke nauke / Mašinstvo /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Mustedanagić Zijad Tehničke nauke / Mašinstvo / JU Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Nezirević Ekrem Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Obad Milenko Tehničke nauke / Mašinstvo /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Osmanović Almir Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzite u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Osmić Midhat Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Pašalić Said Tehničke nauke / Mašinstvo / Tehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Sprečić Denijal Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerziteta u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Stojkić Željko Tehničke nauke / Mašinstvo / Fakultet strojarstva i računarstva Hercegovačko-neretvanski (7)
Šarić Emir Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli - Mašinski Fakultet Tuzlanski (3)
Šelo Ramiz Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Šišić Ifet Tehničke nauke / Mašinstvo / Energoinvest Rudnik mangana Bužim Unsko-sanski (1)
Topčić Alan Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Vojić Samir Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Vukojević Dušan Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Vukojević Nedeljko Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Žiga Alma Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Sadadinović Jasminka Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Procesi Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Ahmetović Elvis Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Begić Sabina Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Bušatlić Ilhan Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Srednjobosanski (6)
Iličković Zoran Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Tehnološki fakultet, Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Osmanović Zehrudin Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Papraćanin Edisa Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Tehnološki fakultet, Tuzla Tuzlanski (3)
Petric Ivan Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Višekruna Antonija Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Hercegovačko-neretvanski (7)
Ibrahimović Adnan Tehničke nauke / Građevinarstvo / Geotehnika Rudarsko - geološko - građevinski fakultet, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Akmadžić Vlaho Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Beganović Muhamed Tehničke nauke / Građevinarstvo / Tehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Bevanda Ladislav Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Čutura Boris Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Ćubela Dragan Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Glibić Mladen Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadrović Armin Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet " Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Katić Dragan Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Kožul Mladen Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Kulukčija Salko Tehničke nauke / Građevinarstvo /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Lovrić Ivan Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Lukić Ivana Tehničke nauke / Građevinarstvo / Sveučilište u Mostaru Građevinski Fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Prskalo Gordan Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Rahimić Đani Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Raič Mirna Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Rozić Željko Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građeniski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Softić Edis Tehničke nauke / Građevinarstvo / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Šahinagić-Isović Merima Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Špago Suad Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Šunjić Goran Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Zenunović Damir Tehničke nauke / Građevinarstvo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Gogić Asmir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Fakultet elektrotehnike Tuzla Tuzlanski (3)
Kasapović Suad Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Mujčić Aljo Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Suljanović Nermin Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Fakultet elektrotehnike Tuzla Tuzlanski (3)
Đonlagić Mirsad Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektromašinstvo Univerzitet u Tuzli, Elektrotehnički fakultet Tuzlanski (3)
Bago Drago Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika JP ''Elektroprivreda HZ HB'' d.d. Mostar Zapadno-hercegovački (8)
Halilčević Suad Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Konjić Tatjana Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Nuhanović Amir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Osmić Jakub Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Tomašević Dženana Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet Zeničko-dobojski (4)
Atić Mirza Tehničke nauke / Elektrotehnika / Gealan Tuzlanski (3)
Čeke Denis Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli, Univerzitetski centar za razvoj daljisnskog obrazovanja Tuzlanski (3)
Hasanović Amer Tehničke nauke / Elektrotehnika / Fakultet Elektrotehnike Tuzla Tuzlanski (3)
Hodžić Nermin Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli, Univerzitetski centar za razvoj daljinskog obrazovanja Tuzlanski (3)
Mujačić Samra Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Mujčić Edin Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Bihaću Tuzlanski (3)
Pjanić Edin Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Prljača Naser Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Šećerbegović Alma Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Tokić Amir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Tomas Božo Tehničke nauke / Elektrotehnika /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Andrejaš Franc Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Zaštita okoliša Tehnološki fakultet, Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Ćehajić Adnan Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Zaštita okoliša UNIVERZITET U BIHAĆU-FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Unsko-sanski (1)
Imamović Nusret Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Zaštita okoliša Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Odobašić Amra Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Zaštita okoliša   Tuzlanski (3)
Bašić Abdulah Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Tehnička mehanika i mehanika fluida Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Gačo Dženana Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Tehnička mehanika i mehanika fluida Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Huđec Mihajlo Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Tehnička mehanika i mehanika fluida   Hercegovačko-neretvanski (7)
Isić Safet Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Tehnička mehanika i mehanika fluida   Hercegovačko-neretvanski (7)
previousPrevious
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.