Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje istraživača  Opšti podaci  Zaposlenje  Projekti  Djela   

PretraživanjeLista istraživaca
Prezime i ime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja Matična organizacijasort by this column Kanton
Đogić Rifet Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Zenici, OJ Ekonomski fakultet Sarajevo (9)
Oruč Mirsada Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Univerzitet u Zenici Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica Zeničko-dobojski (4)
Lošić Birman Tehničke nauke / Metalurgija / Univerzitet u Zenici. Metalurški institut Zeničko-dobojski (4)
Tomašević Dženana Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet Zeničko-dobojski (4)
Šator Belma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Zenici, Filozofski fakultet Zeničko-dobojski (4)
Harbaš Bernard Društvene nauke / Sociologija / Univerzitet u Zenici, Ekonomski fakultet Zeničko-dobojski (4)
Begovac Fuad Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Ibrahimefendić Salim Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Ostojić Milinko Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Sarajevo (9)
Pašalić Zakir Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pašić Muhamed Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Rizvanović Mirsada Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Subašić Tomka Prirodne nauke / Matematika / Matematika Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Tomljanović Milan Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Alić Amel Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Avdušinović Hasan Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Begović Edin Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Berberović Edin Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Ćurković Amela Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Durmišević Smajil Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Husaković Dijana Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Jalimam Salih Humanističke nauke / Istorija / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Karač Aleksandar Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Mešić Ishak Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Meškić Zlatan Društvene nauke / Pravo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Rizvić - Eminović Edina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Vukojević Nedeljko Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Dedagić Fehim Prirodne nauke / Matematika / Univerzitet u Tuzli-PMF Tuzlanski (3)
Softić Adaleta Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Univerzitet u Tuzli-Farmaceutski fakultet Tuzlanski (3)
Čeke Denis Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli, Univerzitetski centar za razvoj daljisnskog obrazovanja Tuzlanski (3)
Hodžić Nermin Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli, Univerzitetski centar za razvoj daljinskog obrazovanja Tuzlanski (3)
Ahmetović Elvis Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Selimović Amel Biotehničke nauke / Biotehnologija / Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Knežiček Željko Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rudarstvo Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Babajić Elvir Prirodne nauke / Geonauka / Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzlanski (3)
Nikolić Toni Prirodne nauke / Geonauka / Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzlanski (3)
Alić Nedžad Prirodne nauke / Geonauka / Univerzitet u Tuzli, RGGF Tuzlanski (3)
Cipurković Amira Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli, Prirodno-matematički fakultet Tuzlanski (3)
Huseinović Samira Prirodne nauke / Biologija / Botanika Univerzitet u Tuzli, Prirodno-matematički fakultet Tuzlanski (3)
Osmanović Hedim Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Univerzitet u Tuzli, Prirodno-matematički fakultet Tuzlanski (3)
Đonlagić Nusreta Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Univerzitet u Tuzli, Prirodno matematički fakultet Tuzlanski (3)
Osmanović Sanida Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli, Prirodno matematički fakultet Tuzlanski (3)
Duvnjaković Enes Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Univerzitet u Tuzli- PMF Tuzlanski (3)
Omerkić Esed Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitet u Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Krdžalić Alisa Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Krdžalić Goran Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Šelo Ramiz Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Topčić Alan Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Cerjaković Edin Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Osmić Midhat Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Alić Izet Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Butković Samir Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Delić Izudin Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Mehmedović Muhamed Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Baraković Vedada Društvene nauke / Informacijske nauke / Komunikologija Univerzitet u Tuzli; Filozofski fakultet Tuzlanski (3)
Kozar Azem Društvene nauke / Informacijske nauke / Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet Tuzlanski (3)
Srabović Nahida Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Univerzitet u Tuzli, Farmaceutski fakultet Tuzlanski (3)
Banjanović-Mehmedović Lejla Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Automatika Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike, Tuzla, Bosna i Hercegovina Tuzlanski (3)
Halilčević Suad Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Kasapović Suad Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Konjić Tatjana Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Osmić Jakub Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Pjanić Edin Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Šerifović-Trbalić Amira Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Tokić Amir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Đonlagić Mirsad Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektromašinstvo Univerzitet u Tuzli, Elektrotehnički fakultet Tuzlanski (3)
Delić Adisa Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Tuzli Ekonomski fakultet Tuzlanski (3)
Đonlagić Sabina Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet Tuzlanski (3)
Fazlić Samira Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet Tuzlanski (3)
Radžo Alibegović Dženana Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija Univerzitet u Tuzli, Edukacisko-rehabilitacijski fakultet Tuzlanski (3)
Begić Leila Društvene nauke / Odgojne nauke / Logopedija Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzlanski (3)
Ibrahimagić Amela Društvene nauke / Odgojne nauke / Logopedija Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzlanski (3)
Kuduzović Edina Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzlanski (3)
Kuralić-Ćišić Lejla Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzlanski (3)
Tulumović Ševala Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzlanski (3)
Čokić Mirela Društvene nauke / Pravo / Univerzitet u Tuzli - Pravni fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Alić Fikret Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli , Mašinski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Šarić Emir Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli - Mašinski Fakultet Tuzlanski (3)
Berberović Sanja Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Nuhanović Amra Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Sadadinović Jasminka Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Procesi Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Ademović Zahida Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Ahmić Adisa Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Alihodžić Demir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Atiković Almir Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Bašić Abdulah Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Tehnička mehanika i mehanika fluida Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Bijedić Meliha Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Bratovčić Amra Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Bratovčić Vesna Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Buljubašić Indira Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Crnkić Aida Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Ćosić Salko Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Dedić Amela Prirodne nauke / Fizika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Delalić Sead Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Delibegović Džanić Nihada Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Delić Zlatan Društvene nauke / Sociologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Dizdarević Alma Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Džanić Mirza Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Gazdić Izet Prirodne nauke / Fizika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Gutić Kemal Prirodne nauke / Geonauka / Geologija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
previousPrevious
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.