Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje istraživača  Opšti podaci  Zaposlenje  Projekti  Djela   

PretraživanjeLista istraživaca
Prezime i ime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanjasort by this column Matična organizacija Kanton
Alibašić Esad   Medicinski fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Begić Sabit   JU Univerzitet u Tuzli - Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Brkić Asim   MINISTARSTVO TRGOVINE,TURIZMA I SAOBRAĆAJA,DIREKCIJA CESTA TUZLA Tuzlanski (3)
Destović Fatih   Prirodno-matematički fakultet Tuzlanski (3)
Dilberović Elvira   Fakultet humanističkih nauka Hercegovačko-neretvanski (7)
Fejzić Adi   Fakultet humanističkih nauka Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadžizukić Dijana   Fakultet humanističkih nauka Hercegovačko-neretvanski (7)
Korać Dijana   Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Lasić Mile   Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Majetić Senka   Pedagoški fakultet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Nurkić Jasmina   UKC Tuzla Tuzlanski (3)
Seizović Zarije   Pravni fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Šarić Hariz   Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Trešnjo Zejnil   Univerzitet ''Džemal Bijedić'' u Mostaru,Nastavnički fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Vukojević Katarina     Hercegovačko-neretvanski (7)
Bolić Bajro Tehničke nauke / Tekstilna tehnologija / Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Demirović Omer Tehničke nauke / Tekstilna tehnologija / Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Fatkić Edin Tehničke nauke / Tekstilna tehnologija / Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Knežiček Tihomir Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rudarstvo Rudnik Lipnica Tuzlanski (3)
Knežiček Željko Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rudarstvo Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Šišić Rijad Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rudarstvo Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Pašić-Škripić Dinka Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Geološko inženjerstvo Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzlanski (3)
Žigić Izet Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Geološko inženjerstvo Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Bajramović Kasim Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / RUDARSKO GRAĐEVINSKO GEOLOŠKI FAKULTET U TUZLI Zeničko-dobojski (4)
Čeliković Ruža Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Delalić Mevludin Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rudnici "Kreka" u Tuzli, d.o.o. Mije Kerošević Guje 1. Tuzlanski (3)
Dervišević Rejhana Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rzdarsko-geološko-građevinski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Galić Amira Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Marković Jelena Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzlanski (3)
Nurić Adila Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / RGGF Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Nurić Samir Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / UNIVERZITET U TUZLI Tuzlanski (3)
Salihović Senaid Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Trojak Lidija Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rudnici "Kreka" u Tuzli d.o.o. Tuzlanski (3)
Tiro Dragi Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Obrada informacija Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Junuz Emina Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Informacijski sistemi Fakultet informacijskih tehnologija Univerzitet "Džemal Bijedić" Hercegovačko-neretvanski (7)
Arnautović Mehmed Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Buzađija Nevzudin Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Filozofski Srednjobosanski (6)
Maksumić Ismet Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Fakultet informacijskih tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Memić Haris Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Fakultet Informacijskih Tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Mušić Denis Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Fakultet informacijskih tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Šabić Adem Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Fakultet informacijskih tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Šerifović-Trbalić Amira Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Vejzović Zanin Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Zejnilović Leid Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Sarajevo (9)
Avdušinović Hasan Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Mahmutović Aida Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Muhamedagić Sulejman Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pihura Derviš Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Rimac Milenko Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Javna ustanova Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Serdarević Mustafa Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija   Zeničko-dobojski (4)
Sunulahpašić Raza Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Beganović Omer Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Begovac Fuad Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Duraković Jusuf Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Oruč Mirsada Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Univerzitet u Zenici Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica Zeničko-dobojski (4)
Tomašević Sreto Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale Zeničko-dobojski (4)
Ćubela Diana Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Fakić Belma Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica Zeničko-dobojski (4)
Gigović-Gekić Almaida Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale Zeničko-dobojski (4)
Harmandić Enisa Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Metalurški institut «Kemal Kapetanović», Zenica Zeničko-dobojski (4)
Mujezinović Aziz Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Fakultet za metalurgiju i metale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Ostojić Milinko Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Sarajevo (9)
Pašalić Zakir Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Rizvanović Mirsada Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Lošić Birman Tehničke nauke / Metalurgija / Univerzitet u Zenici. Metalurški institut Zeničko-dobojski (4)
Terzić Edin Tehničke nauke / Metalurgija / JU UNIVERZITET U ZENICI, organizaciona jedinica Metalurški institut "Kemal Kapetanović"u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Uzunović Faik Tehničke nauke / Metalurgija / Željezara "Zenica" Zeničko-dobojski (4)
Alagić Ismar Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Buljan Stipo Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Cigić Alija Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo   Hercegovačko-neretvanski (7)
Denjo Daut Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Đukić Himzo Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Haznadarević Lutvo Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Jurković Milan Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo   Unsko-sanski (1)
Karabegović Isak Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Kevelj Jusuf Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo   Hercegovačko-neretvanski (7)
Mahmić Mehmed Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Univerzitet u Bihaću,Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Nožić Mirna Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo   Hercegovačko-neretvanski (7)
Pašić Sead Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Primorac Tomislav Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Prusina Vlado Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva i računarstva Hercegovačko-neretvanski (7)
Rošić Husein Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo JU Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Šaravanja Davorka Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo   Hercegovačko-neretvanski (7)
Topić Angela Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Tufekčić Džemo Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Žapčević Seid Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Behmen Mehmed Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva i računarstva Hercegovačko-neretvanski (7)
Čelebić Mirsad Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Dedić Remzo Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije)   Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadžiosmanović Ismet Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije)   Hercegovačko-neretvanski (7)
Islamović Fadil Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) JU Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Manjgo Mersida Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Rahimić Senad Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Vučina Adisa Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Fakultet strojarstva i računarstva u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Alić Fikret Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli , Mašinski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Alić Izet Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Avdić Sead Tehničke nauke / Mašinstvo / Remontmontaža Tuzla Tuzlanski (3)
Begić Razija Tehničke nauke / Mašinstvo / Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Begović Edin Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Berberović Edin Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.