Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje istraživača  Opšti podaci  Zaposlenje  Projekti  Djela   

PretraživanjeLista istraživaca
Prezime i ime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja Matična organizacija Kantonsort by this column
Ademović Emina Prirodne nauke / Biologija / Nastavnički fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Akmadžić Vlaho Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Aliman Jasmina Biotehničke nauke / Agronomija / Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Arapović Jurica Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Arar Katica Biotehničke nauke / Agronomija / Agencija za sigurnost hrane BiH Hercegovačko-neretvanski (7)
Babić Dragan Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Babić Nedjeljko Društvene nauke / Ekonomija / Federalno ministarstvo okoliša i turizma Hercegovačko-neretvanski (7)
Bajramović Azra Nepoznato / Nepoznata / Fakultet z aposlovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bajramović Ðulsa Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Behmen Mehmed Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva i računarstva Hercegovačko-neretvanski (7)
Beljo Jure Biotehničke nauke / Agronomija / Agronomski fakultet, Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bevanda Arnela Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bevanda Milenko Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bijakšić Sanja Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bijedić Nina Prirodne nauke / Matematika / Statistika Fakultet Informacijskih tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Bobar Sejit Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Brekalo Zdrinko Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Brizić Ivica Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sveučilišta Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Brkan-Vejzović Aida Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Brkić Marko-Antonio Društvene nauke / Odgojne nauke / Sveučilište/Univerzitet "Hercegovina", Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića Hercegovačko-neretvanski (7)
Brkić Zlatko Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bučuk Salih Društvene nauke / Ekonomija / Internacionalni univerzitet „Travnik“ u Travniku Hercegovačko-neretvanski (7)
Buljan Stipo Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Cigić Alija Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo   Hercegovačko-neretvanski (7)
Cigić Vlado Prirodne nauke / Matematika /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Čelebić Mirsad Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Čerkez Bajram Prirodne nauke / Matematika / Nastavnički fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Černi Obrdalj Edita Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Dom zdravlja Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Čolakhodžić Ekrem Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Čolaković Maja Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Čulo Filip Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru ,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Čutura Boris Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Čutura Marija Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet, Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Ćatović Fuad Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Ćavar Dijana Društvene nauke / Ekonomija /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Ćavar Ivan Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Ćećez Marko Tehničke nauke / Građevinarstvo / Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Ćorić Radica Biotehničke nauke / Agronomija / Sveučilište u Mostaru, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Ćubela Dragan Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Dedić Remzo Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije)   Hercegovačko-neretvanski (7)
Denjo Daut Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Dilberović Elvira   Fakultet humanističkih nauka Hercegovačko-neretvanski (7)
Dizdarević Sandi Društvene nauke / Pravo / Kazneno pravo i kazneno procesno pravo Univerzitet modernih znanosti CKM Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Drljević Hamid Prirodne nauke / Matematika / Matematika Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Dupljak Indira Društvene nauke / Odgojne nauke / Nastavnički fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Duraković Anita Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Džubur Ahmed Nepoznato / Nepoznata / Agrimediteranski fakultet u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Džubur Žana Tehničke nauke / Građevinarstvo /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Đukić Himzo Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Đuzel Goran Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Fajić Adis Tehničke nauke / Mašinstvo / FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA Hercegovačko-neretvanski (7)
Fejzić Adi   Fakultet humanističkih nauka Hercegovačko-neretvanski (7)
Filipović Adrijana Biotehničke nauke / Agronomija / Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Galić Amira Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Glibić Mladen Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Glibušić Ivica Humanističke nauke / Istorija / Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Gološ Enisa Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Pedagoški zavod Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadrović Armin Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet " Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadžiabulić Semina Biotehničke nauke / Agronomija / Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Agromediteranski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadžić Svjetlana Biotehničke nauke / Agronomija / Univerzitet Džemal Bijedić Agromediteranski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadžiosmanović Ismet Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije)   Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadžizukić Dijana   Fakultet humanističkih nauka Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadžović Rašid Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Hasanagić Emina Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Haznadarević Lutvo Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Huđec Mihajlo Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Tehnička mehanika i mehanika fluida   Hercegovačko-neretvanski (7)
Huseinbegović Alena Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Husić Dubravka Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerzitet"Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Isić Safet Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Tehnička mehanika i mehanika fluida   Hercegovačko-neretvanski (7)
Ivanković Anita Prirodne nauke / Kemija / Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Ivanković Predrag Biotehničke nauke / Agronomija / Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Ivelja Renata Nepoznato / Nepoznata /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Ivelja Vanja Biotehničke nauke / Agronomija /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Jašarbegović Amra Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Juka Slavica Humanističke nauke / Filozofija / Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Junuz Emina Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Informacijski sistemi Fakultet informacijskih tehnologija Univerzitet "Džemal Bijedić" Hercegovačko-neretvanski (7)
Jurić Mario Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Kačapor Sait Društvene nauke / Odgojne nauke / Fakultet humanističkih nauka u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Kajan Ibrahim Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Katić Dragan Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Kazazić Maja Prirodne nauke / Biologija / Biokemija Univerzitet "Dzemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Kevelj Jusuf Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo   Hercegovačko-neretvanski (7)
Klarić Minja Društvene nauke / Prsihologija / Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Klarić Miro Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet, Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Klarić Smail Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Organizacija rada i proizvodnje Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Korać Dijana   Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Korjenić Kasim Društvene nauke / Odgojne nauke / Nastavnički fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Kozić Muharem Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Kulukčija Adela Društvene nauke / Odgojne nauke / Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Kulukčija Salko Tehničke nauke / Građevinarstvo /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Kurtović Safet Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Kvesić Ante Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Lasić Anđelka Prirodne nauke / Biologija / Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Letica Maja Društvene nauke / Ekonomija / Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Leto Alma Prirodne nauke / Kemija / Agromediteranski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
London Colleen Nepoznato / Nepoznata /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Lovrić Ivan Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Lukić Ivana Tehničke nauke / Građevinarstvo / Sveučilište u Mostaru Građevinski Fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Majstorović Vlado Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Organizacija rada i proizvodnje Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Maksumić Ismet Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Fakultet informacijskih tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.