Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje istraživača  Opšti podaci  Zaposlenje  Projekti  Djela   

PretraživanjeLista istraživaca
Prezime i ime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja Matična organizacija Kantonsort by this column
Alagić Ismar Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Alajbegović Hermina Prirodne nauke / Matematika / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Alić Amel Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Alić Behar Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Alijević Maša Društvene nauke / Pravo / Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet Zeničko-dobojski (4)
Arnaut Alica Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Odsjek za b/h/s jezik i književnost Zeničko-dobojski (4)
Avdušinović Hasan Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Bajramović Kasim Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / RUDARSKO GRAĐEVINSKO GEOLOŠKI FAKULTET U TUZLI Zeničko-dobojski (4)
Bajramović Muris Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Beganović Omer Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Begovac Fuad Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Begović Edin Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Berberović Edin Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Bikić Farzet Prirodne nauke / Kemija /   Zeničko-dobojski (4)
Bikić Naida Prirodne nauke / Matematika / Ostalo Filozofski fakultet, Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Bikić Suada Prirodne nauke / Fizika / Fizika Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Brdarević Safet Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Brkić Kemal Društvene nauke / Politologija / MUP ZE-DO Kantona / Policijska uprava V Olovo Zeničko-dobojski (4)
Čabaravdić Malik Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Ćubela Diana Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Ćurković Amela Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Dautbegović Almin Društvene nauke / Pravo / advokatska kancelarija Zeničko-dobojski (4)
Duraković Adnan Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Zeničko-dobojski (4)
Duraković Jusuf Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Durmišević Smajil Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Ekinović Elma Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Ekinović Sabahudin Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Fakić Belma Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica Zeničko-dobojski (4)
Gavranović Ahmet Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Gigović-Gekić Almaida Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale Zeničko-dobojski (4)
Grubešić Ivana Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet, Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Hadžiahmetović Zećir Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet za menadžment i turizam Travnik Zeničko-dobojski (4)
Hadžikadunić Fuad Tehničke nauke / Mašinstvo /   Zeničko-dobojski (4)
Halilović Zijad Humanističke nauke / Arheologija / Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Zeničko-dobojski (4)
Hamedović Safet Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Haračić Nađija Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Haračić-Čajlaković Šejla Društvene nauke / Pravo / Ured registrara Suda BiH Zeničko-dobojski (4)
Harbaš Bernard Društvene nauke / Sociologija / Univerzitet u Zenici, Ekonomski fakultet Zeničko-dobojski (4)
Harmandić Enisa Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Metalurški institut «Kemal Kapetanović», Zenica Zeničko-dobojski (4)
Hasanica Memnuna Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Zeničko-dobojski (4)
Hekić Hikmet Društvene nauke / Odgojne nauke / JU Gimnazija "Rizah Odžečkić" u Zavidovićima Zeničko-dobojski (4)
Hodžić Dijana Nepoznato / Nepoznata / Fakulter za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Hodžić Muhamed Društvene nauke / Ekonomija / "Institut za privredni inženjering" d.o.o Zenica Zeničko-dobojski (4)
Hodžić Nedim Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Husaković Dijana Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Huseinspahić Emina Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Huskanović Almir Prirodne nauke / Matematika /   Zeničko-dobojski (4)
Ibrahimefendić Salim Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Imamović Nusret Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Zaštita okoliša Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Jaganjac Jamila Društvene nauke / Ekonomija / University Vitez, Vitez Zeničko-dobojski (4)
Jalimam Salih Humanističke nauke / Istorija / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Jašarević Sabahudin Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Jovanović Marina Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Kadić Azra Društvene nauke / Odgojne nauke / Osnovna škola ''Safvet-beg Bašagić'' Zeničko-dobojski (4)
Karač Aleksandar Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Karić Asim Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Energetika Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Kozlić Spahija Humanističke nauke / Filozofija /   Zeničko-dobojski (4)
Lemeš Samir Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Lošić Birman Tehničke nauke / Metalurgija / Univerzitet u Zenici. Metalurški institut Zeničko-dobojski (4)
Mahmutović Aida Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Mešić Ishak Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Meškić Zlatan Društvene nauke / Pravo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Muhamedagić Sulejman Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Mujezinović Aziz Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Fakultet za metalurgiju i metale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Mujkanović Adnan Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Mulalić Aida Društvene nauke / Pravo / Univerzitet u Zenici Pravni fakultet Zeničko-dobojski (4)
Oruč Mirsada Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Univerzitet u Zenici Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica Zeničko-dobojski (4)
Pašalić Zakir Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pašić Muhamed Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pehlić Amina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Islamski pedagoški fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pehlić Izet Društvene nauke / Odgojne nauke / Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Petković Darko Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Pihura Derviš Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pivić Nezir Društvene nauke / Pravo / J.U. Univezitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Plančić Ibrahim Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pojskić Mehmed Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomika poduzetništva Federalno ministarstvo finansija-Porezna uprava FBH Zeničko-dobojski (4)
Rimac Milenko Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Javna ustanova Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Rizvanović Mirsada Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Rizvić - Eminović Edina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Saletović Mehmed Prirodne nauke / Geonauka / RMU "Zenica" d.o.o. Zenica Zeničko-dobojski (4)
Salkić Arif Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Metalurškog fakulteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Seizović Zarije   Pravni fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Serdarević Mustafa Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija   Zeničko-dobojski (4)
Serdarević Nino Društvene nauke / Ekonomija / Horizonte Bosnia Herzegovina Venture Development Company Zeničko-dobojski (4)
Spahić Denis Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Subašić Tomka Prirodne nauke / Matematika / Matematika Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Sunulahpašić Raza Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Šator Belma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Zenici, Filozofski fakultet Zeničko-dobojski (4)
Šehanović Senija Društvene nauke / Informacijske nauke / Komunikologija Filozofski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Šestić Mediha Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Energetika Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Škrbić Ajla Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerziteta u Travniku Zeničko-dobojski (4)
Škuljević Željko Društvene nauke / Sociologija / Sociologija znanja   Zeničko-dobojski (4)
Tabak Edin Društvene nauke / Politologija / Filozofski fakultet Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Talić-Čikmiš Amra Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Tarabar Aida Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Terzić Edin Tehničke nauke / Metalurgija / JU UNIVERZITET U ZENICI, organizaciona jedinica Metalurški institut "Kemal Kapetanović"u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Tomašević Dženana Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet Zeničko-dobojski (4)
Tomašević Sreto Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale Zeničko-dobojski (4)
Tomljanović Milan Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Topoljak Amir Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija   Zeničko-dobojski (4)
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.