Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje istraživača  Opšti podaci  Zaposlenje  Projekti  Djela   

PretraživanjeLista istraživaca
Prezime i ime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanjasort by this column Matična organizacija Kanton
Avdibegović Esmina Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Babić Dragan Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Baraković Fahir Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Begić Lejla Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Bešlagić Zijad Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Čičkušić Elmir Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Čulo Filip Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru ,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Delić Jasmin Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Ferković Vesna Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Hadžigrahić Nermina Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Hasukić Šefik Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Jurić Mario Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Jusufović Ekrem Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Kvesić Ante Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Ljuca Dženita Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Ljuca Farid Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Martinović- Mamić Dražana Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Mededović Samra Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Nastavnicki fakultet, Univerzitet "Dzemal Bijedic" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Mujagić Zlata Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Mustedanagić-Mujanović Jasminka Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Nuhbegović Sabina Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Osmić Munevera Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Pajević Izet Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Pranjić Nurka Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Savković Admedina Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Selesković Hajrija Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Smajlović Aida Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Farmaceutski fakultet Tuzlanski (3)
Sutović Alija Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Šantić Žarko Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Šumanović-Glamuzina Darinka Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Tihić Nijaz Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Tomić Monika Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Šarac Zdenko Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Stomatologija i oralna hirurgija Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Cilović Kozarević Ermina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Dautović Esmeralda Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Univerzitet u Tuzli, Farmaceutski fakultet Tuzlanski (3)
Džambić Amra Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Univerzitet u Tuzli, Farmaceutski fakultet Tuzlanski (3)
Srabović Nahida Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Univerzitet u Tuzli, Farmaceutski fakultet Tuzlanski (3)
Šljivić Husejnović Maida Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Ahmetović Nihada Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Agencija za sigurnost hrane BiH (Food Safety Agency of B&H) Tuzlanski (3)
Durmišević Smajil Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Hasanović Mevludin Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, Klinika za Psihijatriju Tuzlanski (3)
Herenda Samira Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Medicinski fakultet, Katedra za porodičnu medicinu Tuzlanski (3)
Uzunović Selma Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica Zeničko-dobojski (4)
Vasilj Ivan Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Medicinski fakultet u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Ahmetović Begzudin Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Alečković - Halilović Mirna Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla, Klinika za interne bolesti Tuzlanski (3)
Arnautović Aida Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / UKC Tuzla, Klinika za Interne bolesti Tuzlanski (3)
Batić-Mujanović Olivera Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Bevanda Milenko Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Brekalo Zdrinko Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Čaluk Jasmin Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Specijalna bolnica za bolesti srca Centar za srce BiH, Odjel interventne kardiologije Tuzlanski (3)
Černi Obrdalj Edita Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Dom zdravlja Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Čustović Amer Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Tuzlanski (3)
Delibegović Samir Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakulet Univerziteta u Tuzli i Univerzitetsko klinički centar Tuzla Tuzlanski (3)
Dizdarević - Hudić Larisa Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / UKC Tuzla, Klinika za Interne bolesti, Odjel kardiologija Tuzlanski (3)
Đuzel Goran Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Hudić Igor Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / UKC Tuzla, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Tuzlanski (3)
Ibrahimagić Omer Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Imamović Goran Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitetski klinički centar Tuzla Tuzlanski (3)
Imamović Semir Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Univreziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Karabeg Enes Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitet u BIhaću, Visoka zdravstvena škola Unsko-sanski (1)
Keranović Suad Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Klarić Miro Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet, Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Konjić Elvira Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Krdžalić Alisa Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Krdžalić Goran Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Mehmedagić Indira Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Vojna bolnica Sarajevo / OB " Abdulah Nakaš" Sarajevo Tuzlanski (3)
Miljanović-Damjanović Vesna Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet i Visoka zdravstvena škola Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Mimica Mladen Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Klinika za unutarnje bolesti u Mostaru, Fakultet zdravstvenih studija Hercegovačko-neretvanski (7)
Omeragić Feđa Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke /   Tuzlanski (3)
Omerkić Esed Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitet u Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Osmanović Elvedin Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / JZU Dom Zdravlja Živinice, Dispanzer za hitnu medicinsku pomoć Tuzlanski (3)
Ostojić Zdenko Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Pašić Fuad Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / UKC Tuzla Tuzlanski (3)
Pavlović-Čalić Nada Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / University Clinical Center, Tuzla Tuzlanski (3)
Pravdić Danijel Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Rifatbegović Zijah Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / JZU UKC Tuzla Tuzlanski (3)
Salkić Nermin Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet - Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Stanimirović-Mujanović Sanja Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Šimić Dubravka Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Tahirović Husref Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitetski klinički centar Tuzla Tuzlanski (3)
Tomić Vajdana Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Rončević Željko Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Pedijatrija Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Arapović Jurica Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Berbić Selma Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke /   Tuzlanski (3)
Brizić Ivica Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sveučilišta Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Ćavar Ivan Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Iljazović Ermina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke /   Tuzlanski (3)
Softić Adaleta Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Terzić Rifet Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Zalihić Amra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Šoljić Violeta Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Citologija, histologija i embriologija Klinička bolnica Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Aščerić Mensura Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Farmakologija i toksikologija   Tuzlanski (3)
Kapidžić -Bašić Nedima Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fizikalna medicina i rehabilitacija   Tuzlanski (3)
Hercegovac Amela Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Genetika   Tuzlanski (3)
Hadžimehmedović Azra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina JZU Univerzitetsko klinički centar Tuzla, Ginekološko-akušerska klinika Tuzlanski (3)
Brkić Harun Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Kirurgija Odjel za neurohirurgiju, UKC Tuzla Tuzlanski (3)
Hodžić Mirsad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Kirurgija Univerzitetski klinički centar Tuzla Tuzlanski (3)
Maslov Boris Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Psihijatrija Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Ferizbegović Jasmin Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina /   Tuzlanski (3)
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.