Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje istraživača  Opšti podaci  Zaposlenje  Projekti  Djela   

PretraživanjeLista istraživaca
Prezime i imesort by this column FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja Matična organizacija Kanton
Ademović Emina Prirodne nauke / Biologija / Nastavnički fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Ademović Zahida Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Adrović Avdul Prirodne nauke / Biologija / Odsjek za biologiju Prirodno - matematički fakultet, Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Adrović Feriz Prirodne nauke / Fizika / Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Agić Hariz Društvene nauke / Odgojne nauke / Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzlanski (3)
Ahmetagić Sead Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Ahmetbegović Semir Prirodne nauke / Geonauka / Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Ahmetović Begzudin Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Ahmetović Elvis Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Ahmetović Nihada Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Agencija za sigurnost hrane BiH (Food Safety Agency of B&H) Tuzlanski (3)
Ahmić Adisa Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Akmadžić Vlaho Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Alagić Ismar Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Alajbegović Hermina Prirodne nauke / Matematika / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Alečković - Halilović Mirna Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla, Klinika za interne bolesti Tuzlanski (3)
Alibabić Vildana Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Prehrambeno - biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Unsko-sanski (1)
Alibašić Esad   Medicinski fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Alić Amel Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Alić Behar Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Alić Fikret Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli , Mašinski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Alić Izet Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Alić Nedžad Prirodne nauke / Geonauka / Univerzitet u Tuzli, RGGF Tuzlanski (3)
Alić-Partić Meho Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Alihodžić Almir Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Univerzitet u Zenici Sarajevo (9)
Alihodžić Demir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Alijević Maša Društvene nauke / Pravo / Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet Zeničko-dobojski (4)
Aliman Jasmina Biotehničke nauke / Agronomija / Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Andrejaš Franc Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Zaštita okoliša Tehnološki fakultet, Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Arapović Jurica Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Arar Katica Biotehničke nauke / Agronomija / Agencija za sigurnost hrane BiH Hercegovačko-neretvanski (7)
Arnaut Alica Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Odsjek za b/h/s jezik i književnost Zeničko-dobojski (4)
Arnautović Aida Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / UKC Tuzla, Klinika za Interne bolesti Tuzlanski (3)
Arnautović Mehmed Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Arsenijević Damir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika   Tuzlanski (3)
Aščerić Mensura Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Farmakologija i toksikologija   Tuzlanski (3)
Atić Mirza Tehničke nauke / Elektrotehnika / Gealan Tuzlanski (3)
Atiković Almir Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Avdagić Anisa Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Avdibegović Esmina Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Avdić Aldijana Prirodne nauke / Biologija / Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Avdić Sead Tehničke nauke / Mašinstvo / Remontmontaža Tuzla Tuzlanski (3)
Avdić Senada Prirodne nauke / Fizika / University of Tuzla Tuzlanski (3)
Avdušinović Hasan Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Babajić Amra Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet Tuzlanski (3)
Babajić Elvir Prirodne nauke / Geonauka / Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzlanski (3)
Babajić Fuad Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Babić Dragan Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Babić Nedjeljko Društvene nauke / Ekonomija / Federalno ministarstvo okoliša i turizma Hercegovačko-neretvanski (7)
Bago Drago Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika JP ''Elektroprivreda HZ HB'' d.d. Mostar Zapadno-hercegovački (8)
Bajramović Azra Nepoznato / Nepoznata / Fakultet z aposlovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bajramović Kasim Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / RUDARSKO GRAĐEVINSKO GEOLOŠKI FAKULTET U TUZLI Zeničko-dobojski (4)
Bajramović Melisa Nepoznato / Nepoznata /   Unsko-sanski (1)
Bajramović Muris Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Bajramović Ðulsa Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Bajrić Alen Prirodne nauke / Biologija / Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Bakrač Azra Prirodne nauke / Biologija / Zoologija Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Banjanin Božo Prirodne nauke / Kemija / PMF Tuzlanski (3)
Banjanović-Mehmedović Lejla Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Automatika Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike, Tuzla, Bosna i Hercegovina Tuzlanski (3)
Baraković Elvis Prirodne nauke / Matematika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Baraković Fahir Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Baraković Šefik Društvene nauke / Sociologija / Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet Sarajevo (9)
Baraković Vedada Društvene nauke / Informacijske nauke / Komunikologija JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Bašić Abdulah Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Tehnička mehanika i mehanika fluida Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Batić-Mujanović Olivera Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Bećiraj Asmira Društvene nauke / Pravo / Univerzitet u Bihaću, Pravni fakultet Unsko-sanski (1)
Bećirević Ešref Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Beganović Muhamed Tehničke nauke / Građevinarstvo / Tehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Beganović Omer Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Begić Sabit   JU Univerzitet u Tuzli - Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Begić Leila Društvene nauke / Odgojne nauke / Logopedija Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzlanski (3)
Begić Lejla Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Begić Razija Tehničke nauke / Mašinstvo / Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Begić Sabina Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Begovac Fuad Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Begović Alisa Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Sarajevo (9)
Begović Edin Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Begtić Rešad Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet Tuzlanski (3)
Behmen Mehmed Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva i računarstva Hercegovačko-neretvanski (7)
Behrem Šefik Nepoznato / Nepoznata / JU Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Bektašević Mejra Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Bihaću Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Bektić Sanida Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Beljo Jure Biotehničke nauke / Agronomija / Agronomski fakultet, Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Berberović Edin Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Berberović Sanja Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Berbić Selma Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke /   Tuzlanski (3)
Bešić Cariša Društvene nauke / Ekonomija / EKONOMSKI FAKULTET BIHAĆ Unsko-sanski (1)
Bešlagić Jasmina Društvene nauke / Pravo / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Bešlagić Zijad Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Bevanda Arnela Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bevanda Ladislav Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Bevanda Milenko Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Biberović Alija Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Bijakšić Sanja Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bijedić Meliha Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Bijedić Nina Prirodne nauke / Matematika / Statistika Fakultet Informacijskih tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Bikić Farzet Prirodne nauke / Kemija /   Zeničko-dobojski (4)
Bikić Naida Prirodne nauke / Matematika / Ostalo Filozofski fakultet, Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Bikić Suada Prirodne nauke / Fizika / Fizika Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Bilalić Jasmin Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Bobar Sejit Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.