Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje istraživača  Opšti podaci  Zaposlenje  Projekti  Djela   

PretraživanjeLista istraživaca
Prezime i imesort by this column FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja Matična organizacija Kanton
Žuljević Aner Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Žujo Zekić Denisa Prirodne nauke / Biologija / Zoologija Nastavnički fakultet, Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Žujo Vahida Nepoznato / Nepoznata /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Živković Mato Nepoznato / Nepoznata /   Zapadno-hercegovački (8)
Živko Igor Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru Srednjobosanski (6)
Žigić Zlata Nepoznato / Nepoznata /   Tuzlanski (3)
Žigić Izet Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Geološko inženjerstvo Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Žiga Alma Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Žapčević Seid Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Zulić Miradet Nepoznato / Nepoznata / Srednja muzička škola Tuzli Tuzlanski (3)
Zulčić- Nakić Vesna Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Zlomušica Elvir Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Energetika Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Zildžić Muharem Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Zenunović Damir Tehničke nauke / Građevinarstvo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Zekotić Rusmir Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Srednjobosanski (6)
Zejnilović Leid Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Sarajevo (9)
Zalihić Amra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Zaklan Damir Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Zaimović-Uzunović Nermina Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Tehnička mehanika i mehanika fluida Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Zahirović Jasmin Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Vuković Dijana Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Vukojević Nedeljko Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Vukojević Katarina     Hercegovačko-neretvanski (7)
Vukojević Dušan Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Vukić Slavko Društvene nauke / Ekonomija / Zavod zdravstvenog osiguranja Posavskog Kantona Posavski (2)
Vuk Sanvila Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Vugdalić Ramiz Prirodne nauke / Matematika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Vučina Adisa Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Fakultet strojarstva i računarstva u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Vrdoljak Anton Prirodne nauke / Matematika / Matematika Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Vojić Samir Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Višekruna Antonija Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Hercegovačko-neretvanski (7)
Vilušić Milica Biotehničke nauke / Biotehnologija / Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Vilić Husein Biotehničke nauke / Agronomija / Stočarstvo Univerzitet u Bihaću Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Veseljević Jerković Selma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Velagić Adnan Humanističke nauke / Istorija / Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Veladžić Mirsad Biotehničke nauke / Biotehnologija / Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Vejzović Zanin Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Vejo Edina Društvene nauke / Odgojne nauke / Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Vego Jaroslav Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Vego Dijana Biotehničke nauke / Agronomija / Sveučilište u Mostaru,Agronomski fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Vasilj Višnja Biotehničke nauke / Agronomija / Prehrambeno - tehnološki fakultet u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Vasilj Ivan Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Medicinski fakultet u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Varešlija Faris Društvene nauke / Odgojne nauke / Nastavnički fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Vantić-Tanjić Medina Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Užičanin Edin Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Uzunović Selma Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica Zeničko-dobojski (4)
Uzunović Faik Tehničke nauke / Metalurgija / Željezara "Zenica" Zeničko-dobojski (4)
Ustamujić Elbisa Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Umihanić Bahrija Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet, Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Turbić-Hadžagić Amira Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Tulumović Ševala Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzlanski (3)
Tufekčić Džemo Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Trojak Lidija Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rudnici "Kreka" u Tuzli d.o.o. Tuzlanski (3)
Trninić Vladimir Nepoznato / Nepoznata / Sveučilište u Mostaru,Agronomski fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Trgo Adil Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Trešnjo Zejnil   Univerzitet ''Džemal Bijedić'' u Mostaru,Nastavnički fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Toromanović Merima Biotehničke nauke / Biotehnologija / University of Bihać, Biotechnical Faculty Unsko-sanski (1)
Toromanović Jasmin Prirodne nauke / Kemija / Visoka zdravstvena škola Univerziteta u Bihaću Sarajevo (9)
Topoljak Amir Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija   Zeničko-dobojski (4)
Topić Angela Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Topčić Alan Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Tomljanović Milan Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Tomić Vajdana Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Tomić Monika Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Tomašević Sreto Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale Zeničko-dobojski (4)
Tomašević Dženana Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet Zeničko-dobojski (4)
Tomas Božo Tehničke nauke / Elektrotehnika /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Tomas Andrija Tehničke nauke / Brodogradnja / Osnivanje plovnih objekata   Zapadno-hercegovački (8)
Tokić Amir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Tockić-Ćeleš Jasmina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet Unsko-sanski (1)
Tiro Dragi Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Obrada informacija Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Tihić Nijaz Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Teskeredžić Amela Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Terzić Rifet Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Terzić Edin Tehničke nauke / Metalurgija / JU UNIVERZITET U ZENICI, organizaciona jedinica Metalurški institut "Kemal Kapetanović"u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Temim Elma Biotehničke nauke / Agronomija / Agromediteranski fakultet Sarajevo (9)
Tarabar Aida Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Tanović Izudin Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Talić-Čikmiš Amra Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Talić Stanislava Prirodne nauke / Kemija / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Tahirović Husref Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitetski klinički centar Tuzla Tuzlanski (3)
Tabak Edin Društvene nauke / Politologija / Filozofski fakultet Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Šunjić Goran Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Šumanović-Glamuzina Darinka Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Šubara Ahmet Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Špago-Ćumurija Edina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanistickih nauka, Odsjek za engleski jezik i književnost Hercegovačko-neretvanski (7)
Špago Suad Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Špago Azra Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Šoljić Violeta Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Citologija, histologija i embriologija Klinička bolnica Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Šljivić Husejnović Maida Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Škuljević Željko Društvene nauke / Sociologija / Sociologija znanja   Zeničko-dobojski (4)
Škrgić Muhamed Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Škrbić Ajla Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerziteta u Travniku Zeničko-dobojski (4)
Škobić Dragan Prirodne nauke / Biologija / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Hercegovačko-neretvanski (7)
Šišić Rijad Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rudarstvo Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Šišić Ifet Tehničke nauke / Mašinstvo / Energoinvest Rudnik mangana Bužim Unsko-sanski (1)
Širanović Suad Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Šimić Dubravka Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Šestić Mediha Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Energetika Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Šestan Indira Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.