Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje istraživača  Opšti podaci  Zaposlenje  Projekti  Djela   

PretraživanjeLista istraživaca
Prezime i ime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja Matična organizacijasort by this column Kanton
Karabegović Isak Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Glogić Edin Društvene nauke / Ekonomija / Adriatic Group GmbH Vienna Tuzlanski (3)
Dautbegović Almin Društvene nauke / Pravo / advokatska kancelarija Zeničko-dobojski (4)
Arar Katica Biotehničke nauke / Agronomija / Agencija za sigurnost hrane BiH Hercegovačko-neretvanski (7)
Ahmetović Nihada Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Agencija za sigurnost hrane BiH (Food Safety Agency of B&H) Tuzlanski (3)
Džubur Ahmed Nepoznato / Nepoznata / Agrimediteranski fakultet u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Mijanović Krsto Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / AGROMEDITERANSKI FAKULTERT Hercegovačko-neretvanski (7)
Leto Alma Prirodne nauke / Kemija / Agromediteranski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Pejičić Jadranka Biotehničke nauke / Agronomija / Agromediteranski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Temim Elma Biotehničke nauke / Agronomija / Agromediteranski fakultet Sarajevo (9)
Rahimić Alma Biotehničke nauke / Agronomija / Agromediteranski fakultet, Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Aliman Jasmina Biotehničke nauke / Agronomija / Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Zlomušica Elvir Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Energetika Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Beljo Jure Biotehničke nauke / Agronomija / Agronomski fakultet, Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Filipović Adrijana Biotehničke nauke / Agronomija / Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Ivanković Predrag Biotehničke nauke / Agronomija / Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Miličević Tihomir Biotehničke nauke / Agronomija / Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Sefo Elma Biotehničke nauke / Agronomija / Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Ivanković Anita Prirodne nauke / Kemija / Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bakrač Azra Prirodne nauke / Biologija / Zoologija Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Džaferović Aida Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Džankić Nejra Prirodne nauke / Kemija / Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Ičanović Mirsad Biotehničke nauke / Agronomija / Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Makić Halid Prirodne nauke / Kemija / Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Pračić Nermin Biotehničke nauke / Agronomija / Stočarstvo Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Veladžić Mirsad Biotehničke nauke / Biotehnologija / Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Mujagić Aida Prirodne nauke / Biologija / Botanika Biotehnički fakultet Univerziteta u BIhaću Unsko-sanski (1)
Jahić Suzana Biotehničke nauke / Biotehnologija / Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Rekanović Sebila Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Biotehnički fakultet,Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Černi Obrdalj Edita Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Dom zdravlja Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Suljić Nedim Nepoznato / Nepoznata / d.o.o. Tehnograd company Tuzla Tuzlanski (3)
Salihović Nevzeta Društvene nauke / Odgojne nauke / Logopedija Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzlanski (3)
Vantić-Tanjić Medina Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Duranović Mirela Društvene nauke / Odgojne nauke / Logopedija Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Junuzović - Žunić Lejla Društvene nauke / Odgojne nauke / Logopedija Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Kalić Ismet Društvene nauke / Ekonomija / Edukativno konsultantska kuća "Finconsult" Tuzla Tuzlanski (3)
Džafić Zijad Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Tuzlanski (3)
Fazlović Senad Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Tuzlanski (3)
Novalija Selma Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Tuzlanski (3)
Bešić Cariša Društvene nauke / Ekonomija / EKONOMSKI FAKULTET BIHAĆ Unsko-sanski (1)
Ćatić-Kajtazović Elvira Društvene nauke / Ekonomija / EKONOMSKI FAKULTET BIHAĆ Unsko-sanski (1)
Kljajić-Dervić Mirela Društvene nauke / Ekonomija / EKONOMSKI FAKULTET BIHAĆ Unsko-sanski (1)
Osmančević Jagoda Društvene nauke / Ekonomija / EKONOMSKI FAKULTET BIHAĆ Unsko-sanski (1)
Grbavac Josipa Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski Fakultet Mostar Zapadno-hercegovački (8)
Malić-Bandur Katerina Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Mostar , Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bijakšić Sanja Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Živko Igor Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru Srednjobosanski (6)
Čutura Marija Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet, Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bevanda Arnela Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Kasumović Merim Nepoznato / Nepoznata / Ekonomski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Kozarević Safet Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Halebić Jasmin Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet, Univerzitet u Zenici Sarajevo (9)
Alihodžić Almir Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Univerzitet u Zenici Sarajevo (9)
Vuk Sanvila Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Mehagić Aida Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Nanić Arnela Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Čivić Beriz Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet, Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Umihanić Bahrija Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet, Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Kozarević Emira Društvene nauke / Ekonomija / Financije i fiskalna politika Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Nuhanović Senija Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Šišić Ifet Tehničke nauke / Mašinstvo / Energoinvest Rudnik mangana Bužim Unsko-sanski (1)
Hodžić Dijana Nepoznato / Nepoznata / Fakulter za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Begtić Rešad Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet Tuzlanski (3)
Mujčić Aljo Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Hasanović Amer Tehničke nauke / Elektrotehnika / Fakultet Elektrotehnike Tuzla Tuzlanski (3)
Suljanović Nermin Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Fakultet elektrotehnike Tuzla Tuzlanski (3)
Gogić Asmir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Fakultet elektrotehnike Tuzla Tuzlanski (3)
Nuhanović Amir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Hadžić Ekrem Društvene nauke / Odgojne nauke / Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci Tuzlanski (3)
Dilberović Elvira   Fakultet humanističkih nauka Hercegovačko-neretvanski (7)
Fejzić Adi   Fakultet humanističkih nauka Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadžizukić Dijana   Fakultet humanističkih nauka Hercegovačko-neretvanski (7)
Popović Mirjana Nepoznato / Nepoznata / Fakultet humanističkih nauka Hercegovačko-neretvanski (7)
Kačapor Sait Društvene nauke / Odgojne nauke / Fakultet humanističkih nauka u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Kajan Ibrahim Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Raljević Selma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Memić Haris Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Fakultet Informacijskih Tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Bijedić Nina Prirodne nauke / Matematika / Statistika Fakultet Informacijskih tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Maksumić Ismet Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Fakultet informacijskih tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Mušić Denis Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Fakultet informacijskih tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Prašo Murat Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet informacijskih tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Šabić Adem Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Fakultet informacijskih tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Junuz Emina Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Informacijski sistemi Fakultet informacijskih tehnologija Univerzitet "Džemal Bijedić" Hercegovačko-neretvanski (7)
Zejnilović Leid Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Sarajevo (9)
Škobić Dragan Prirodne nauke / Biologija / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Hercegovačko-neretvanski (7)
Višekruna Antonija Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Hercegovačko-neretvanski (7)
Martinović Bevanda Anita Prirodne nauke / Kemija / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Stanić-Koštroman Svjetlana Prirodne nauke / Biologija / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučiliša u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Pilić Zora Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Talić Stanislava Prirodne nauke / Kemija / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Stojkić Željko Tehničke nauke / Mašinstvo / Fakultet strojarstva i računarstva Hercegovačko-neretvanski (7)
Buljan Stipo Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Đukić Himzo Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Majstorović Vlado Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Organizacija rada i proizvodnje Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Primorac Tomislav Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Raspudić Vesna Nepoznato / Nepoznata / Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Topić Angela Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Vučina Adisa Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Fakultet strojarstva i računarstva u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bajramović Azra Nepoznato / Nepoznata / Fakultet z aposlovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadžiahmetović Zećir Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet za menadžment i turizam Travnik Zeničko-dobojski (4)
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.