Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje istraživača  Opšti podaci  Zaposlenje  Projekti  Djela   

PretraživanjeLista istraživaca
Prezime i ime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja Matična organizacijasort by this column Kanton
Špago Azra Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Šubara Ahmet Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Zekotić Rusmir Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Srednjobosanski (6)
Šahović Amina Prirodne nauke / Matematika / Matematika Građevinski fakultet Univerziteta ''Džemal Bijedić'' u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Serdarević Nino Društvene nauke / Ekonomija / Horizonte Bosnia Herzegovina Venture Development Company Zeničko-dobojski (4)
Musa Anela Društvene nauke / Pravo / Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Hodžić Muhamed Društvene nauke / Ekonomija / "Institut za privredni inženjering" d.o.o Zenica Zeničko-dobojski (4)
Bučuk Salih Društvene nauke / Ekonomija / Internacionalni univerzitet „Travnik“ u Travniku Hercegovačko-neretvanski (7)
Panjeta Lejla Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / International University of Sarajevo Sarajevo (9)
Hodžić Hajrudin Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Islamski pedagoški fakultet Unsko-sanski (1)
Pehlić Amina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Islamski pedagoški fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pehlić Izet Društvene nauke / Odgojne nauke / Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Vejo Edina Društvene nauke / Odgojne nauke / Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Muharemović Orić Nejra Društvene nauke / Pravo / Teorija prava i države JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "MEJDAN" TUZLA Tuzlanski (3)
Rimac Milenko Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Javna ustanova Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Bago Drago Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika JP ''Elektroprivreda HZ HB'' d.d. Mostar Zapadno-hercegovački (8)
Seljubac Sead Humanističke nauke / Teologija / JU Behram-begova medresa, Tuzla Tuzlanski (3)
Perviz Osman Prirodne nauke / Kemija / JU Biotehnički fakultet Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Džambegović Emir Društvene nauke / Informacijske nauke / Komunikologija JU Gimnazija ''Ismet Mujezinović'' u Tuzli Tuzlanski (3)
Međedović Fahrudin Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / JU Gimnazija Meša Selimović Tuzlanski (3)
Hekić Hikmet Društvene nauke / Odgojne nauke / JU Gimnazija "Rizah Odžečkić" u Zavidovićima Zeničko-dobojski (4)
Skender Nijaz Društvene nauke / Odgojne nauke / JU Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Midžić Jusuf Nepoznato / Nepoznata / JU Tehnički fakultet Univerziteta U Bihaću Unsko-sanski (1)
Behrem Šefik Nepoznato / Nepoznata / JU Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Hodžić Atif Tehničke nauke / Mašinstvo / JU Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Kulenović Fatka Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje JU Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Mustedanagić Zijad Tehničke nauke / Mašinstvo / JU Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Rošić Husein Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo JU Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Islamović Fadil Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) JU Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Avdagić Anisa Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Ćatić Sead Prirodne nauke / Kemija / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Hodžić Zorica Prirodne nauke / Kemija / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Karić Seniha Tehničke nauke / Mašinstvo / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Kasumović Ahmet Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Okičić Nermin Prirodne nauke / Matematika / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Pašić Zijad Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Rekić Amra Prirodne nauke / Matematika / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Stahov Jugoslav Prirodne nauke / Fizika / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Šestan Almir Prirodne nauke / Kemija / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Terzić Rifet Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Veseljević Jerković Selma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Selimović Sead Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet u Tuzli Filozofski fakultet Tuzlanski (3)
Begić Sabit   JU Univerzitet u Tuzli - Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Ahmetagić Sead Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Avdibegović Esmina Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Baraković Fahir Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Bećirević Ešref Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Čičkušić Elmir Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Delić Jasmin Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Ferković Vesna Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Hadžigrahić Nermina Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Isaković Eldar Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Kušljugić Zumreta Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Ljuca Dženita Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Ljuca Farid Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Mehinović Nermina Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Mujagić Zlata Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Mulić-Bačić Suada Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Osmić Munevera Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Pajević Izet Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Poljaković Džemal Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Pranjić Nurka Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Sutović Alija Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Tihić Nijaz Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Zildžić Muharem Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Zulčić- Nakić Vesna Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Kunosić Suad Prirodne nauke / Fizika / JU Univerzitet u Tuzli, Prirodno - matematički fakultet Tuzlanski (3)
Hadžihalilović Jasminka Prirodne nauke / Biologija / JU Univerzitet u Tuzli Prirodno-matematički fakultet odsjek Biologija Tuzlanski (3)
Husejnagić Eldar Nepoznato / Nepoznata / JU UNIVERZITET U TUZLI RGGF U TUZLI Tuzlanski (3)
Terzić Edin Tehničke nauke / Metalurgija / JU UNIVERZITET U ZENICI, organizaciona jedinica Metalurški institut "Kemal Kapetanović"u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pivić Nezir Društvene nauke / Pravo / J.U. Univezitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Osmanović Elvedin Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / JZU Dom Zdravlja Živinice, Dispanzer za hitnu medicinsku pomoć Tuzlanski (3)
Rifatbegović Zijah Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / JZU UKC Tuzla Tuzlanski (3)
Čustović Amer Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Tuzlanski (3)
Hasanović Mevludin Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, Klinika za Psihijatriju Tuzlanski (3)
Hadžimehmedović Azra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina JZU Univerzitetsko klinički centar Tuzla, Ginekološko-akušerska klinika Tuzlanski (3)
Alečković - Halilović Mirna Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla, Klinika za interne bolesti Tuzlanski (3)
Uzunović Selma Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica Zeničko-dobojski (4)
Šoljić Violeta Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Citologija, histologija i embriologija Klinička bolnica Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Mimica Mladen Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Klinika za unutarnje bolesti u Mostaru, Fakultet zdravstvenih studija Hercegovačko-neretvanski (7)
Halilović Zijad Humanističke nauke / Arheologija / Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Zeničko-dobojski (4)
Eljšan Sandira Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Čelebić Mirsad Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Denjo Daut Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Haznadarević Lutvo Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Klarić Smail Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Organizacija rada i proizvodnje Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Manjgo Mersida Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Pobrić Senada Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Organizacija rada i proizvodnje Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Rahimić Senad Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Tiro Dragi Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Obrada informacija Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Alagić Ismar Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Alajbegović Hermina Prirodne nauke / Matematika / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Čabaravdić Malik Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Haračić Nađija Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Lemeš Samir Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Plančić Ibrahim Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Spahić Denis Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Tarabar Aida Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Vukojević Dušan Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Zaimović-Uzunović Nermina Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Tehnička mehanika i mehanika fluida Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
previousPrevious
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.