Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje istraživača  Opšti podaci  Zaposlenje  Projekti  Djela   

PretraživanjeLista istraživaca
Prezime i ime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja Matična organizacijasort by this column Kanton
Tomašević Sreto Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale Zeničko-dobojski (4)
Alić Behar Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Beganović Omer Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Bikić Suada Prirodne nauke / Fizika / Fizika Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Bušatlić Ilhan Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Srednjobosanski (6)
Ćubela Diana Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Duraković Jusuf Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Hamedović Safet Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Jovanović Marina Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Karić Asim Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Energetika Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Mahmutović Aida Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Muhamedagić Sulejman Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Mujkanović Adnan Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pihura Derviš Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Šestić Mediha Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Energetika Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Sunulahpašić Raza Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Mujezinović Aziz Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Fakultet za metalurgiju i metale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Zaklan Damir Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Brkan-Vejzović Aida Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Drljević Hamid Prirodne nauke / Matematika / Matematika Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Kozić Muharem Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Kurtović Safet Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Memić Armina Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Ovčina Veldin Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Popić Ibro Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Trgo Adil Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Žuljević Aner Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Prguda Aldijana Nepoznato / Nepoznata / fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadžović Mehmedalija Nepoznato / Nepoznata / fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Sarajevo (9)
Alić-Partić Meho Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Biberović Alija Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Džibrić Dževad Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Đug Muris Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Huremović Džemal Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Jašarević Indira Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Jašarević Zehrudin Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Kapidžić Alen Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Lačić Osman Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Mačković Samir Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Mikić Branimir Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Nožinović Mujanović Amra Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Nožinović Zumreta Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Pojskić Haris Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Šeparović Vlatko Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Mujanović Edin Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Tomić Vajdana Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Smajlović Aida Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Farmaceutski fakultet Tuzlanski (3)
Pojskić Mehmed Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomika poduzetništva Federalno ministarstvo finansija-Porezna uprava FBH Zeničko-dobojski (4)
Kulukčija Adela Društvene nauke / Odgojne nauke / Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Ravlić Damir Društvene nauke / Ekonomija / Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Babić Nedjeljko Društvene nauke / Ekonomija / Federalno ministarstvo okoliša i turizma Hercegovačko-neretvanski (7)
Matić Anto Biotehničke nauke / Agronomija / Federalno ministarstvo okoliša i turizma Zapadno-bosanski (10)
Fajić Adis Tehničke nauke / Mašinstvo / FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA Hercegovačko-neretvanski (7)
Buzađija Nevzudin Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Filozofski Srednjobosanski (6)
Hadžić Senaid Humanističke nauke / Istorija / Filozofski fakultet Tuzlanski (3)
Jahić Adnan Humanističke nauke / Istorija / Filozofski fakultet Tuzlanski (3)
Hasanica Memnuna Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Zeničko-dobojski (4)
Ćorić Nino Društvene nauke / Informacijske nauke / Filozofski fakultet Mostar Zapadno-hercegovački (8)
Juka Slavica Humanističke nauke / Filozofija / Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Korać Dijana   Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Musa Šimun Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Obradović Nikolina Društvene nauke / Ekonomija / Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Šarac Ivica Humanističke nauke / Teologija / Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Glibušić Ivica Humanističke nauke / Istorija / Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Sivrić Ivana Društvene nauke / Informacijske nauke / Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Šehanović Senija Društvene nauke / Informacijske nauke / Komunikologija Filozofski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Hadžiahmetović-Jurida Sanel Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Bikić Naida Prirodne nauke / Matematika / Ostalo Filozofski fakultet, Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Tabak Edin Društvene nauke / Politologija / Filozofski fakultet Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Kurtić Najil Društvene nauke / Informacijske nauke / Komunikologija Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Omerović Muhamed Društvene nauke / Odgojne nauke / Opća pedagogija Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Turbić-Hadžagić Amira Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Arnaut Alica Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Odsjek za b/h/s jezik i književnost Zeničko-dobojski (4)
Musa Snježana Prirodne nauke / Geonauka / Geografija FPMOZ Mostar Sarajevo (9)
Atić Mirza Tehničke nauke / Elektrotehnika / Gealan Tuzlanski (3)
Rozić Željko Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građeniski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Čutura Boris Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Rahimić Đani Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Šahinagić-Isović Merima Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Špago Suad Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadrović Armin Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet " Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Glibić Mladen Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Akmadžić Vlaho Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bevanda Ladislav Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Ćubela Dragan Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Galić Amira Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Katić Dragan Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Kožul Mladen Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Lovrić Ivan Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Penavić Božo Prirodne nauke / Fizika / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Prskalo Gordan Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Raič Mirna Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Šunjić Goran Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Vrdoljak Anton Prirodne nauke / Matematika / Matematika Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Ćatović Fuad Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Džubur Žana Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadžović Rašid Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Muratović Majudin Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Sarić Mehmed Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Selimović Mustafa Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
previousPrevious
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.