Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje istraživača  Opšti podaci  Zaposlenje  Projekti  Djela   

PretraživanjeLista istraživaca
Prezime i imesort by this column FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja Matična organizacija Kanton
Šestan Almir Prirodne nauke / Kemija / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Šertović Edina Biotehničke nauke / Biotehnologija / Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Šerifović-Trbalić Amira Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Šeparović Vlatko Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Šelo Ramiz Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Šehanović Senija Društvene nauke / Informacijske nauke / Komunikologija Filozofski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Šećerbegović Alma Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Šator Belma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Zenici, Filozofski fakultet Zeničko-dobojski (4)
Šarić Hariz   Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Šarić Emir Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli - Mašinski Fakultet Tuzlanski (3)
Šarić Edina Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija UNIVERZITET U TUZLI Tuzlanski (3)
Šaravanja Krešimir Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Šaravanja Davorka Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo   Hercegovačko-neretvanski (7)
Šarac Zdenko Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Stomatologija i oralna hirurgija Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Šarac Ivica Humanističke nauke / Teologija / Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Šantić Žarko Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Šantić Ahmet Društvene nauke / Pravo / URED ZA ZAKONODAVSTVO Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Hercegovačko-neretvanski (7)
Šahović Amina Prirodne nauke / Matematika / Matematika Građevinski fakultet Univerziteta ''Džemal Bijedić'' u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Šahinović Refik Nepoznato / Nepoznata /   Unsko-sanski (1)
Šahinagić-Isović Merima Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Šabotić Izet Društvene nauke / Informacijske nauke /   Tuzlanski (3)
Šabić Adem Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Fakultet informacijskih tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Sutović Alija Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Sunulahpašić Raza Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Suljkanović Mersiha Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Suljić Nedim Nepoznato / Nepoznata / d.o.o. Tehnograd company Tuzla Tuzlanski (3)
Suljić Alija Društvene nauke / Demografija / Demogeografija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Suljanović Nermin Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Fakultet elektrotehnike Tuzla Tuzlanski (3)
Suljagić Jasmin Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Sulejmanović Smajo Prirodne nauke / Fizika / Prirodno-matematički fakultet UNIVERZITETA U TUZLI Tuzlanski (3)
Subašić Tomka Prirodne nauke / Matematika / Matematika Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Stuhli Vedran Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Stojkić Željko Tehničke nauke / Mašinstvo / Fakultet strojarstva i računarstva Hercegovačko-neretvanski (7)
Stjepić Srkalović Željka Prirodne nauke / Geonauka / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Stanimirović-Mujanović Sanja Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Stanić-Koštroman Svjetlana Prirodne nauke / Biologija / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučiliša u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Stahov Jugoslav Prirodne nauke / Fizika / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Srabović Nahida Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Univerzitet u Tuzli, Farmaceutski fakultet Tuzlanski (3)
Srabović Majda Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Spužević Ivan Biotehničke nauke / Agronomija / Sveučilište u Mostaru,Agronomski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Sprečić Denijal Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerziteta u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Spahić Vedad Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) /   Tuzlanski (3)
Spahić Midhat Humanističke nauke / Istorija / Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Tuzlanski (3)
Spahić Denis Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Softić Edis Tehničke nauke / Građevinarstvo / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Softić Amela Prirodne nauke / Fizika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Softić Adaleta Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Smajlović Aida Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Farmaceutski fakultet Tuzlanski (3)
Smajlagić Aida Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Smajić Sabahudin Prirodne nauke / Geonauka / Geografija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Smailhodžić Hrustem Prirodne nauke / Fizika / Prirodnomatematički fakultet Univerziteta Tuzla Tuzlanski (3)
Skokić Fahrija Nepoznato / Nepoznata /   Tuzlanski (3)
Skenderović Isat Prirodne nauke / Biologija / Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Skender Nijaz Društvene nauke / Odgojne nauke / JU Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Skender Azra Biotehničke nauke / Agronomija / Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Sivrić Ivana Društvene nauke / Informacijske nauke / Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Sinanović Osman Nepoznato / Nepoznata /   Tuzlanski (3)
Sesar Kristina Društvene nauke / Prsihologija /   Zapadno-hercegovački (8)
Serdarević Nino Društvene nauke / Ekonomija / Horizonte Bosnia Herzegovina Venture Development Company Zeničko-dobojski (4)
Serdarević Mustafa Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija   Zeničko-dobojski (4)
Seljubac Sead Humanističke nauke / Teologija / JU Behram-begova medresa, Tuzla Tuzlanski (3)
Selimović Sead Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet u Tuzli Filozofski fakultet Tuzlanski (3)
Selimović Mustafa Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Selimović Amel Biotehničke nauke / Biotehnologija / Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Selesković Hajrija Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Seizović Zarije   Pravni fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Sefo Semira Biotehničke nauke / Agronomija / Univerzitet "Džemal Bijedić" - Agromediteranski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Sefo Elma Biotehničke nauke / Agronomija / Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Savković Admedina Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Sarić Mehmed Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Salkić Nermin Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet - Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Salkić Mirsad Prirodne nauke / Kemija /   Tuzlanski (3)
Salkić Besim Biotehničke nauke / Agronomija / Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Salkić Arif Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Metalurškog fakulteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Salihović Senaid Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Salihović Nevzeta Društvene nauke / Odgojne nauke / Logopedija Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzlanski (3)
Salihamidžić Lejla Društvene nauke / Odgojne nauke / univerzitet "Džemal Bijedić"u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Saletović Mirzeta Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Saletović Mehmed Prirodne nauke / Geonauka / RMU "Zenica" d.o.o. Zenica Zeničko-dobojski (4)
Sadiković Samra Prirodne nauke / Matematika / Prirodnomatematički fakultet Tuzlanski (3)
Sadadinović Jasminka Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Procesi Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Rozić Željko Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građeniski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Rošić Husein Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo JU Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Rošić Fehim Društvene nauke / Odgojne nauke / Pedagoški fakultet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Rončević Željko Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Pedijatrija Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Rizvić - Eminović Edina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Rizvanović Mirsada Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Rizvanović Edin Društvene nauke / Pravo /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Rimac Milenko Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Javna ustanova Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Rifatbegović Zijah Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / JZU UKC Tuzla Tuzlanski (3)
Rekić-Vuković Amra Prirodne nauke / Matematika / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Rekanović Sebila Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Biotehnički fakultet,Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Redžić Safeta Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Bihaću Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Ravlić Damir Društvene nauke / Ekonomija / Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Raspudić Vesna Nepoznato / Nepoznata / Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Ramić Suada Nepoznato / Nepoznata /   Tuzlanski (3)
Ramić Snježana Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Automatika   Zapadno-hercegovački (8)
Raljević Selma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Raič Mirna Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Rahimić Senad Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
previousPrevious
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.