Home
Pretraživanje
[ ]
[1 ]
Lista istraživaca
Prezime i imesort by this column FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja Matična organizacija Kanton
Ademović Emina Prirodne nauke / Biologija / Nastavnički fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Ademović Zahida Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Adrović Avdul Prirodne nauke / Biologija / Odsjek za biologiju Prirodno - matematički fakultet, Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Adrović Feriz Prirodne nauke / Fizika / Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Agić Hariz Društvene nauke / Odgojne nauke / Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzlanski (3)
Ahmetagić Sead Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Ahmetbegović Semir Prirodne nauke / Geonauka / Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Ahmetović Begzudin Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Ahmetović Elvis Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Ahmetović Nihada Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Agencija za sigurnost hrane BiH (Food Safety Agency of B&H) Tuzlanski (3)
Ahmić Adisa Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Akmadžić Vlaho Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Alagić Ismar Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Alajbegović Hermina Prirodne nauke / Matematika / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Alečković - Halilović Mirna Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla, Klinika za interne bolesti Tuzlanski (3)
Alibabić Vildana Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Prehrambeno - biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Unsko-sanski (1)
Alibašić Esad   Medicinski fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Alić Amel Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Alić Behar Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Alić Fikret Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli , Mašinski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Alić Izet Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Alić Nedžad Prirodne nauke / Geonauka / Univerzitet u Tuzli, RGGF Tuzlanski (3)
Alić-Partić Meho Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Alihodžić Almir Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Univerzitet u Zenici Sarajevo (9)
Alihodžić Demir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Alijević Maša Društvene nauke / Pravo / Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet Zeničko-dobojski (4)
Aliman Jasmina Biotehničke nauke / Agronomija / Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Andrejaš Franc Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Zaštita okoliša Tehnološki fakultet, Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Arapović Jurica Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Arar Katica Biotehničke nauke / Agronomija / Agencija za sigurnost hrane BiH Hercegovačko-neretvanski (7)
Arnaut Alica Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Odsjek za b/h/s jezik i književnost Zeničko-dobojski (4)
Arnautović Aida Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / UKC Tuzla, Klinika za Interne bolesti Tuzlanski (3)
Arnautović Mehmed Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Arsenijević Damir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika   Tuzlanski (3)
Aščerić Mensura Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Farmakologija i toksikologija   Tuzlanski (3)
Atić Mirza Tehničke nauke / Elektrotehnika / Gealan Tuzlanski (3)
Atiković Almir Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Avdagić Anisa Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Avdibegović Esmina Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Avdić Aldijana Prirodne nauke / Biologija / Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Avdić Sead Tehničke nauke / Mašinstvo / Remontmontaža Tuzla Tuzlanski (3)
Avdić Senada Prirodne nauke / Fizika / University of Tuzla Tuzlanski (3)
Avdušinović Hasan Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Babajić Amra Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet Tuzlanski (3)
Babajić Elvir Prirodne nauke / Geonauka / Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzlanski (3)
Babić Dragan Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Babić Nedjeljko Društvene nauke / Ekonomija / Federalno ministarstvo okoliša i turizma Hercegovačko-neretvanski (7)
Bago Drago Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika JP ''Elektroprivreda HZ HB'' d.d. Mostar Zapadno-hercegovački (8)
Bajramović Azra Nepoznato / Nepoznata / Fakultet z aposlovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bajramović Kasim Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / RUDARSKO GRAĐEVINSKO GEOLOŠKI FAKULTET U TUZLI Zeničko-dobojski (4)
Bajramović Melisa Nepoznato / Nepoznata /   Unsko-sanski (1)
Bajramović Muris Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Bajramović Ðulsa Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Bajrić Alen Prirodne nauke / Biologija / Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Bakrač Azra Prirodne nauke / Biologija / Zoologija Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Banjanin Božo Prirodne nauke / Kemija / PMF Tuzlanski (3)
Banjanović-Mehmedović Lejla Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Automatika Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike, Tuzla, Bosna i Hercegovina Tuzlanski (3)
Baraković Elvis Prirodne nauke / Matematika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Baraković Fahir Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Baraković Šefik Društvene nauke / Sociologija / Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet Sarajevo (9)
Baraković Vedada Društvene nauke / Informacijske nauke / Komunikologija Univerzitet u Tuzli; Filozofski fakultet Tuzlanski (3)
Bašić Abdulah Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Tehnička mehanika i mehanika fluida Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Batić-Mujanović Olivera Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Bećiraj Asmira Društvene nauke / Pravo / Univerzitet u Bihaću, Pravni fakultet Unsko-sanski (1)
Bećirević Ešref Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Beganović Muhamed Tehničke nauke / Građevinarstvo / Tehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Beganović Omer Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Begić Sabit   JU Univerzitet u Tuzli - Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Begić Leila Društvene nauke / Odgojne nauke / Logopedija Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzlanski (3)
Begić Lejla Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Begić Razija Tehničke nauke / Mašinstvo / Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Begić Sabina Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Begovac Fuad Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Begović Alisa Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Sarajevo (9)
Begović Edin Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Begtić Rešad Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet Tuzlanski (3)
Behmen Mehmed Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva i računarstva Hercegovačko-neretvanski (7)
Behrem Šefik Nepoznato / Nepoznata / JU Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Bektašević Mejra Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Bihaću Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Bektić Sanida Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Beljo Jure Biotehničke nauke / Agronomija / Agronomski fakultet, Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Berberović Edin Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Berberović Sanja Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Berbić Selma Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke /   Tuzlanski (3)
Bešić Cariša Društvene nauke / Ekonomija / EKONOMSKI FAKULTET BIHAĆ Unsko-sanski (1)
Bešlagić Jasmina Društvene nauke / Pravo / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Bešlagić Zijad Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Bevanda Arnela Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bevanda Ladislav Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Bevanda Milenko Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Biberović Alija Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Bijakšić Sanja Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bijedić Meliha Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Bijedić Nina Prirodne nauke / Matematika / Statistika Fakultet Informacijskih tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Bikić Farzet Prirodne nauke / Kemija /   Zeničko-dobojski (4)
Bikić Naida Prirodne nauke / Matematika / Ostalo Filozofski fakultet, Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Bikić Suada Prirodne nauke / Fizika / Fizika Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Bobar Sejit Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bogdan Šimun Nepoznato / Nepoznata /   Zapadno-hercegovački (8)
Bolić Bajro Tehničke nauke / Tekstilna tehnologija / Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Bratovčić Amra Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Bratovčić Vesna Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Brdarević Safet Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Brekalo Zdrinko Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Brizić Ivica Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sveučilišta Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Brkan-Vejzović Aida Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Brkić Asim   MINISTARSTVO TRGOVINE,TURIZMA I SAOBRAĆAJA,DIREKCIJA CESTA TUZLA Tuzlanski (3)
Brkić Fuad Nepoznato / Nepoznata /   Tuzlanski (3)
Brkić Harun Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Kirurgija Odjel za neurohirurgiju, UKC Tuzla Tuzlanski (3)
Brkić Kemal Društvene nauke / Politologija / MUP ZE-DO Kantona / Policijska uprava V Olovo Zeničko-dobojski (4)
Brkić Marko-Antonio Društvene nauke / Odgojne nauke / Sveučilište/Univerzitet "Hercegovina", Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića Hercegovačko-neretvanski (7)
Brkić Zlatko Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Bučuk Salih Društvene nauke / Ekonomija / Internacionalni univerzitet „Travnik“ u Travniku Hercegovačko-neretvanski (7)
Budimlić Asmir Nepoznato / Nepoznata /   Unsko-sanski (1)
Buljan Stipo Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Buljubašić Indira Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Burgić Dževad Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Prirodno-matematički fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Bušatlić Ilhan Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Srednjobosanski (6)
Butković Samir Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Buzađija Nevzudin Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Filozofski Srednjobosanski (6)
Cerjaković Edin Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Cigić Alija Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo   Hercegovačko-neretvanski (7)
Cigić Vlado Prirodne nauke / Matematika /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Cipurković Amira Prirodne nauke / Kemija / Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Crnkić Aida Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Crnkić Aladin Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje   Unsko-sanski (1)
Cvrk Ramzija Biotehničke nauke / Biotehnologija / Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Čabaravdić Malik Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Čaluk Jasmin Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Specijalna bolnica za bolesti srca Centar za srce BiH, Odjel interventne kardiologije Tuzlanski (3)
Čeke Denis Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Čelebić Mirsad Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Čeliković Ruža Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Čerkez Bajram Prirodne nauke / Matematika / Nastavnički fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Černi Obrdalj Edita Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Dom zdravlja Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Čičkušić Elmir Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Čirić Nedim Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet Unsko-sanski (1)
Čivić Beriz Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet, Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Čokić Mirela Društvene nauke / Pravo / Univerzitet u Tuzli - Pravni fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Čolakhodžić Ekrem Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Čolaković Maja Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Čulo Filip Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru ,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Čustović Amer Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Tuzlanski (3)
Čutura Boris Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Čutura Marija Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet, Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Ćatić Sead Prirodne nauke / Kemija / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Ćatić-Kajtazović Elvira Društvene nauke / Ekonomija / EKONOMSKI FAKULTET BIHAĆ Unsko-sanski (1)
Ćatović Benjamin Prirodne nauke / Kemija / PMF-Tuzla Tuzlanski (3)
Ćatović Fuad Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Ćavar Dijana Društvene nauke / Ekonomija /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Ćavar Ivan Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Ćećez Marko Tehničke nauke / Građevinarstvo / Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Ćehajić Adnan Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Zaštita okoliša UNIVERZITET U BIHAĆU-FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Unsko-sanski (1)
Ćehić Minka Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Ćoralić Zrinka Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Bihaću Pedagoški fakultet Unsko-sanski (1)
Ćorić Nino Društvene nauke / Informacijske nauke / Filozofski fakultet Mostar Zapadno-hercegovački (8)
Ćorić Radica Biotehničke nauke / Agronomija / Sveučilište u Mostaru, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Ćosić Salko Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Ćubela Diana Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Ćubela Dragan Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Ćurković Amela Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Dautbegović Almin Društvene nauke / Pravo / advokatska kancelarija Zeničko-dobojski (4)
Dautović Esmeralda Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Univerzitet u Tuzli, Farmaceutski fakultet Tuzlanski (3)
Dedagić Fehim Prirodne nauke / Matematika / Univerzitet u Tuzli-PMF Tuzlanski (3)
Dedić Amela Prirodne nauke / Fizika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Dedić Gorana Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Germanistika Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Dedić Jasmina Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Dedić Remzo Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije)   Hercegovačko-neretvanski (7)
Delalić Mevludin Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rudnici "Kreka" u Tuzli, d.o.o. Mije Kerošević Guje 1. Tuzlanski (3)
Delalić Sead Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Delalić Zemira Nepoznato / Nepoznata /   Unsko-sanski (1)
Delibegović Samir Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakulet Univerziteta u Tuzli i Univerzitetsko klinički centar Tuzla Tuzlanski (3)
Delibegović Džanić Nihada Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Delić Adisa Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Tuzli Ekonomski fakultet Tuzlanski (3)
Delić Izudin Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Delić Jasmin Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Delić Zlatan Društvene nauke / Sociologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Demirović Omer Tehničke nauke / Tekstilna tehnologija / Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Denjo Daut Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Dervišević Rejhana Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rzdarsko-geološko-građevinski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Destović Fatih   Prirodno-matematički fakultet Tuzlanski (3)
Dilberović Elvira   Fakultet humanističkih nauka Hercegovačko-neretvanski (7)
Dizdarević - Hudić Larisa Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / UKC Tuzla, Klinika za Interne bolesti, Odjel kardiologija Tuzlanski (3)
Dizdarević Alma Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Dizdarević Sandi Društvene nauke / Pravo / Kazneno pravo i kazneno procesno pravo Univerzitet modernih znanosti CKM Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Dobrić Adela Društvene nauke / Odgojne nauke / Obdanište travnik Srednjobosanski (6)
Drino Dževad Društvene nauke / Pravo /   Srednjobosanski (6)
Drljević Hamid Prirodne nauke / Matematika / Matematika Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Drndić Adnan Društvene nauke / Demografija / Udruženje "Zemlja djece u BiH" Tuzlanski (3)
Dupanović Edin Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Dupljak Indira Društvene nauke / Odgojne nauke / Nastavnički fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Duraković Adnan Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Zeničko-dobojski (4)
Duraković Anita Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Duraković Jusuf Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Duranović Mirela Društvene nauke / Odgojne nauke / Logopedija Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Durmišević Smajil Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Duvnjaković Enes Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Univerzitet u Tuzli- PMF Tuzlanski (3)
Džaferović Aida Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Džafić Rizo Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Pedagoški fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Džafić Zijad Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Tuzlanski (3)
Džambegović Emir Društvene nauke / Informacijske nauke / Komunikologija JU Gimnazija ''Ismet Mujezinović'' u Tuzli Tuzlanski (3)
Džambić Amra Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Univerzitet u Tuzli, Farmaceutski fakultet Tuzlanski (3)
Džanić Mirza Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Džankić Nejra Prirodne nauke / Kemija / Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Džibrić Dževad Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Džubur Ahmed Nepoznato / Nepoznata / Agrimediteranski fakultet u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Džubur Žana Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Đogić Rifet Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Zenici, OJ Ekonomski fakultet Sarajevo (9)
Đonlagić Mirsad Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektromašinstvo Univerzitet u Tuzli, Elektrotehnički fakultet Tuzlanski (3)
Đonlagić Nusreta Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Univerzitet u Tuzli, Prirodno matematički fakultet Tuzlanski (3)
Đonlagić Sabina Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet Tuzlanski (3)
Đug Muris Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Đukić Himzo Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Đuzel Goran Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Ekinović Elma Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Ekinović Sabahudin Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Eljšan Sandira Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Fajić Adis Tehničke nauke / Mašinstvo / FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA Hercegovačko-neretvanski (7)
Fakić Belma Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica Zeničko-dobojski (4)
Fatkić Edin Tehničke nauke / Tekstilna tehnologija / Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Fazlić Refik Prirodne nauke / Fizika / Eksperimentalna fizika Prirodno-matematički fakultet Tuzlanski (3)
Fazlić Samira Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet Tuzlanski (3)
Fazlović Senad Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Tuzlanski (3)
Fejzić Adi   Fakultet humanističkih nauka Hercegovačko-neretvanski (7)
Ferizbegović Jasmin Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina /   Tuzlanski (3)
Ferković Vesna Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Filipović Adrijana Biotehničke nauke / Agronomija / Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Gačo Dženana Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Tehnička mehanika i mehanika fluida Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Galić Amira Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Garić-Demirović Mirela Prirodne nauke / Matematika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Gavranović Ahmet Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Gazdić Izet Prirodne nauke / Fizika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Gigović-Gekić Almaida Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale Zeničko-dobojski (4)
Glavić Midhat Biotehničke nauke / Agronomija / Poljoprivredni zavod TK, Tuzla Tuzlanski (3)
Glibić Mladen Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Glibušić Ivica Humanističke nauke / Istorija / Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Glogić Edin Društvene nauke / Ekonomija / Adriatic Group GmbH Vienna Tuzlanski (3)
Gogić Asmir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Fakultet elektrotehnike Tuzla Tuzlanski (3)
Gološ Enisa Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Pedagoški zavod Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Grbavac Josipa Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski Fakultet Mostar Zapadno-hercegovački (8)
Grubešić Ivana Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet, Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Gutić Kemal Prirodne nauke / Geonauka / Geologija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Hadrović Armin Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet " Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadžiabulić Semina Biotehničke nauke / Agronomija / Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Agromediteranski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadžiahmetović Jurida Elvira Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Hadžiahmetović Jurida Sanel Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Hadžiahmetović Zećir Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet za menadžment i turizam Travnik Zeničko-dobojski (4)
Hadžić Ekrem Društvene nauke / Odgojne nauke / Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci Tuzlanski (3)
Hadžić Senaid Humanističke nauke / Istorija / Filozofski fakultet Tuzlanski (3)
Hadžić Svjetlana Biotehničke nauke / Agronomija / Univerzitet Džemal Bijedić Agromediteranski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadžić-Suljkić Mirzeta Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Hadžigrahić Nermina Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Hadžihalilović Jasminka Prirodne nauke / Biologija / JU Univerzitet u Tuzli Prirodno-matematički fakultet odsjek Biologija Tuzlanski (3)
Hadžikadunić Fuad Tehničke nauke / Mašinstvo /   Zeničko-dobojski (4)
Hadžimehmedović Azra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina JZU Univerzitetsko klinički centar Tuzla, Ginekološko-akušerska klinika Tuzlanski (3)
Hadžimehmedović Mirza Prirodne nauke / Fizika / Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Hadžimustafić Edin Prirodne nauke / Geonauka / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Hadžiosmanović Ismet Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije)   Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadžizukić Dijana   Fakultet humanističkih nauka Hercegovačko-neretvanski (7)
Hadžović Mehmedalija Nepoznato / Nepoznata / fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Sarajevo (9)
Hadžović Rašid Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Hajdarević Edina Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Halebić Jasmin Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet, Univerzitet u Zenici Sarajevo (9)
Halilagić Ramo Tehničke nauke / Mašinstvo / Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Halilčević Suad Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Halilović Muhidin Društvene nauke / Odgojne nauke / Pedagoški fakultet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Halilović Sanela Prirodne nauke / Matematika / Matematika Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Halilović Zijad Humanističke nauke / Arheologija / Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Zeničko-dobojski (4)
Hamedović Safet Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Hamzić Omer Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Općina Gračanica Tuzlanski (3)
Haračić Nađija Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Haračić-Čajlaković Šejla Društvene nauke / Pravo / Ured registrara Suda BiH Zeničko-dobojski (4)
Harbaš Bernard Društvene nauke / Sociologija / Univerzitet u Zenici, Ekonomski fakultet Zeničko-dobojski (4)
Harmandić Enisa Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Metalurški institut «Kemal Kapetanović», Zenica Zeničko-dobojski (4)
Hasanagić Emina Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Hasanagić Redžo Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Hasanbegovic Husnija Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Hasanica Memnuna Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Zeničko-dobojski (4)
Hasanović Amer Tehničke nauke / Elektrotehnika / Fakultet Elektrotehnike Tuzla Tuzlanski (3)
Hasanović Izudin Društvene nauke / Pravo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Hasanović Mevludin Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, Klinika za Psihijatriju Tuzlanski (3)
Hasukić Šefik Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Haznadarević Lutvo Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Hekić Hikmet Društvene nauke / Odgojne nauke / JU Gimnazija "Rizah Odžečkić" u Zavidovićima Zeničko-dobojski (4)
Herceg Nevenko Nepoznato / Nepoznata / Sveučilište u Mostaru,Agronomski fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Hercegovac Amela Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Genetika   Tuzlanski (3)
Herenda Samira Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Medicinski fakultet, Katedra za porodičnu medicinu Tuzlanski (3)
H.Halilović Jasminka Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Hodžić Atif Tehničke nauke / Mašinstvo / JU Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Hodžić Damir Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Hodžić Dijana Nepoznato / Nepoznata / Fakulter za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Hodžić Hajrudin Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Islamski pedagoški fakultet Unsko-sanski (1)
Hodžić Mirsad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Kirurgija Univerzitetski klinički centar Tuzla Tuzlanski (3)
Hodžić Muhamed Društvene nauke / Ekonomija / "Institut za privredni inženjering" d.o.o Zenica Zeničko-dobojski (4)
Hodžić Nedim Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Hodžić Nermin Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli, Univerzitetski centar za razvoj daljinskog obrazovanja Tuzlanski (3)
Hodžić Snježana Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Hodžić Zorica Prirodne nauke / Kemija / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Hošić Irfan Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Istorija umjetnosti Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Hrnjić Kuduzović Zarfa Društvene nauke / Informacijske nauke / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Hrustić Meliha Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Hudić Igor Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / UKC Tuzla, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Tuzlanski (3)
Huđec Mihajlo Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Tehnička mehanika i mehanika fluida   Hercegovačko-neretvanski (7)
Huremović Alma Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Huremović Džemal Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Husak Ermin Tehničke nauke / Mašinstvo / Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Husaković Dijana Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Husanović-Pehar Jasmina Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Huseinbegović Alena Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Huseinović Samira Prirodne nauke / Biologija / Botanika Univerzitet u Tuzli, Prirodno-matematički fakultet Tuzlanski (3)
Huseinspahić Emina Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Huseinspahić Nezir Nepoznato / Nepoznata / Zavod za zdravstveno osiguranje SBK/KSB, Novi Travnik Srednjobosanski (6)
Husejnagić Eldar Nepoznato / Nepoznata / JU UNIVERZITET U TUZLI RGGF U TUZLI Tuzlanski (3)
Husejnefendić Šejn Društvene nauke / Informacijske nauke / University of Tuzla, Faculty of Philosophy Tuzlanski (3)
Husetić Aida Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Husić Dubravka Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerzitet"Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Huskanović Almir Prirodne nauke / Matematika /   Zeničko-dobojski (4)
Ibrahimagić Amela Društvene nauke / Odgojne nauke / Logopedija Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzlanski (3)
Ibrahimagić Omer Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Ibrahimefendić Salim Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Ibrahimović Adnan Tehničke nauke / Građevinarstvo / Geotehnika Rudarsko - geološko - građevinski fakultet, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Ibrahimpašić Bernadin Prirodne nauke / Matematika / Matematika Pedagoški fakultet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Ibrahimpašić Jasmina Biotehničke nauke / Agronomija /   Unsko-sanski (1)
Ibralić Fata Društvene nauke / Odgojne nauke / Uiverzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Ibreljić Izet Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Ibrišimović Nadira Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Prirodno- matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Ibrišimović Zijad Prirodne nauke / Geonauka / Rudarsko geolosko gradjevinski fakultet Tuzlanski (3)
Ičanović Mirsad Biotehničke nauke / Agronomija / Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Iličković Zoran Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Tehnološki fakultet, Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Iljazović Ermina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke /   Tuzlanski (3)
Imamović Adisa Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Imamović Goran Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitetski klinički centar Tuzla Tuzlanski (3)
Imamović Nusret Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Zaštita okoliša Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Imamović Semir Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Univreziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Isaković Eldar Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Isić Safet Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Tehnička mehanika i mehanika fluida   Hercegovačko-neretvanski (7)
Islamović Fadil Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) JU Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Ivanković Anita Prirodne nauke / Kemija / Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Ivanković Marko Biotehničke nauke / Agronomija / Sveučilište u Mostaru,Agronomski fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Ivanković Predrag Biotehničke nauke / Agronomija / Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Ivanković Stanko Biotehničke nauke / Agronomija / Sveučilište u Mostaru, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Ivelja Renata Nepoznato / Nepoznata /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Ivelja Vanja Biotehničke nauke / Agronomija /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Jaganjac Jamila Društvene nauke / Ekonomija / University Vitez, Vitez Zeničko-dobojski (4)
Jahić Adnan Humanističke nauke / Istorija / Filozofski fakultet Tuzlanski (3)
Jahić Edin Prirodne nauke / Geonauka / Geografija   Tuzlanski (3)
Jahić Suzana Biotehničke nauke / Biotehnologija / Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Jalimam Salih Humanističke nauke / Istorija / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Jašarbegović Amra Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Jašarević Indira Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Jašarević Sabahudin Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Jašarević Zehrudin Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Jogić Vildana Nepoznato / Nepoznata /   Unsko-sanski (1)
Jovanović Marina Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Juka Slavica Humanističke nauke / Filozofija / Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Junuz Emina Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Informacijski sistemi Fakultet informacijskih tehnologija Univerzitet "Džemal Bijedić" Hercegovačko-neretvanski (7)
Junuzović - Žunić Lejla Društvene nauke / Odgojne nauke / Logopedija Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Jurić Mario Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Jurković Milan Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo   Unsko-sanski (1)
Jusufović Ekrem Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Kačapor Sait Društvene nauke / Odgojne nauke / Fakultet humanističkih nauka u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Kadić Azra Društvene nauke / Odgojne nauke / Osnovna škola ''Safvet-beg Bašagić'' Zeničko-dobojski (4)
Kadušić Alma Društvene nauke / Demografija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Kajan Ibrahim Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Kalić Ismet Društvene nauke / Ekonomija / Edukativno konsultantska kuća "Finconsult" Tuzla Tuzlanski (3)
Kamberović Jasmina Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Kapidžić Alen Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Kapidžić -Bašić Nedima Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fizikalna medicina i rehabilitacija   Tuzlanski (3)
Karabeg Enes Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitet u BIhaću, Visoka zdravstvena škola Unsko-sanski (1)
Karabegović Muaz Društvene nauke / Odgojne nauke / Pedagoški fakultet Unsko-sanski (1)
Karabegović Edina Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Bihaću Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Karabegović Isak Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Karač Aleksandar Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Karić Asim Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Energetika Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Karić Seniha Tehničke nauke / Mašinstvo / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Kasapović Suad Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Kasumović Ahmet Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Kasumović Amira Prirodne nauke / Fizika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Kasumović Merim Nepoznato / Nepoznata / Ekonomski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Katić Dragan Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Kazazić Maja Prirodne nauke / Biologija / Biokemija Univerzitet "Dzemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Keran Husejin Prirodne nauke / Kemija / Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Keranović Suad Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Kesić Aldina Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Kešetović Izudin Društvene nauke / Ekonomija / Univerzietet u Tuzli - Ekonomski fakultet Tuzlanski (3)
Kevelj Jusuf Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo   Hercegovačko-neretvanski (7)
Klarić Minja Društvene nauke / Prsihologija / Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Klarić Miro Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet, Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Klarić Smail Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Organizacija rada i proizvodnje Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Kljajić-Dervić Mirela Društvene nauke / Ekonomija / EKONOMSKI FAKULTET BIHAĆ Unsko-sanski (1)
Knezović Zrinka Biotehničke nauke / Agronomija / Sveučilište u mostaru,Agronomski fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Knežiček Tihomir Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rudarstvo Rudnik Lipnica Tuzlanski (3)
Knežiček Željko Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rudarstvo Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Konjić Elvira Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Konjić Tatjana Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Koprić Mustafa Prirodne nauke / Fizika / PMF u Tuzli Tuzlanski (3)
Korać Dijana   Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Korjenić Kasim Društvene nauke / Odgojne nauke / Nastavnički fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Kovačević Ranko Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Kozar Azem Društvene nauke / Informacijske nauke / Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet Tuzlanski (3)
Kozarević Emira Društvene nauke / Ekonomija / Financije i fiskalna politika Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Kozarević Safet Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Kozić Muharem Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Kozlić Spahija Humanističke nauke / Filozofija /   Zeničko-dobojski (4)
Kožul Mladen Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Krdžalić Alisa Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Krdžalić Goran Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Kudumović Fadila Društvene nauke / Demografija /   Tuzlanski (3)
Kuduzović Edina Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzlanski (3)
Kulenović Fatka Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje JU Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Kulenović Salih Prirodne nauke / Geonauka / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Kulukčija Adela Društvene nauke / Odgojne nauke / Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Kulukčija Salko Tehničke nauke / Građevinarstvo /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Kunić Mirsad Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Kunosić Suad Prirodne nauke / Fizika / JU Univerzitet u Tuzli, Prirodno - matematički fakultet Tuzlanski (3)
Kuralić-Ćišić Lejla Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzlanski (3)
Kurtić Najil Društvene nauke / Informacijske nauke / Komunikologija Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Kurtović Halid Prirodne nauke / Geonauka / Geografija Pravni fakultet Univerziteta u Zenici Sarajevo (9)
Kurtović Safet Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Kušljugić Zumreta Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Kvesić Ante Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Lačić Osman Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Lasić Anđelka Prirodne nauke / Biologija / Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Lasić Mile   Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Lemeš Samir Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Letica Maja Društvene nauke / Ekonomija / Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Leto Alma Prirodne nauke / Kemija / Agromediteranski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Liđan Edin Prirodne nauke / Matematika / Matematika Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Ljuca Dženita Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Ljuca Farid Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
London Colleen Nepoznato / Nepoznata /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Lošić Birman Tehničke nauke / Metalurgija / Univerzitet u Zenici. Metalurški institut Zeničko-dobojski (4)
Lovrić Ivan Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Lukić Ivana Tehničke nauke / Građevinarstvo / Sveučilište u Mostaru Građevinski Fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Mačković Samir Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Mahmić Mehmed Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Univerzitet u Bihaću,Tehnički fakultet Bihać Unsko-sanski (1)
Mahmutović Aida Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Mahmutović Ifet Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Nastavnički Fakultet u Mostaru Sarajevo (9)
Mahmutović Mirza Društvene nauke / Informacijske nauke / Komunikologija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Majetić Senka   Pedagoški fakultet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Majstorović Vlado Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Organizacija rada i proizvodnje Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Makić Halid Prirodne nauke / Kemija / Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Maksumić Ismet Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Fakultet informacijskih tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Malić-Bandur Katerina Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Mostar , Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Manjgo Mersida Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Maričić Đuro Nepoznato / Nepoznata /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Marić Almir Humanističke nauke / Istorija / Univerzitet Džemal Bijedić, Fakultet humanističkih nauka Hercegovačko-neretvanski (7)
Marković Jelena Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzlanski (3)
Martinović Bevanda Anita Prirodne nauke / Kemija / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Martinović Drago Društvene nauke / Informacijske nauke / Svečilište Hercegovina Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića Zapadno-hercegovački (8)
Martinović- Mamić Dražana Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Martinović Snježana Nepoznato / Nepoznata /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Maslov Boris Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Psihijatrija Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Mašić Sunčica Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / RGGF Tuzlanski (3)
Matić Anto Biotehničke nauke / Agronomija / Federalno ministarstvo okoliša i turizma Zapadno-bosanski (10)
Matić Martina Društvene nauke / Pravo / Međunarodno pravo Univerzitet modernih znanosti-CKM, Mostar Zapadno-hercegovački (8)
Mazalović Munira Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Mededović Samra Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Nastavnicki fakultet, Univerzitet "Dzemal Bijedic" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Međedović Fahrudin Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / JU Gimnazija Meša Selimović Tuzlanski (3)
Mehagić Aida Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Mehinović Nermina Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Mehmedagić Indira Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Vojna bolnica Sarajevo / OB " Abdulah Nakaš" Sarajevo Tuzlanski (3)
Mehmedinović Senad Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija   Tuzlanski (3)
Mehmedović Muhamed Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Memić Armina Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Memić Haris Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Fakultet Informacijskih Tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Mešanović Dževad Prirodne nauke / Geonauka / Geografija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Mešić Ishak Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Meškić Zlatan Društvene nauke / Pravo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Mičević Snežana Prirodne nauke / Kemija / Kemija životne sredine sa primijenjenom kemijom Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Midžić Arijana Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet Unsko-sanski (1)
Midžić Jusuf Nepoznato / Nepoznata / JU Tehnički fakultet Univerziteta U Bihaću Unsko-sanski (1)
Mijanović Krsto Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / AGROMEDITERANSKI FAKULTERT Hercegovačko-neretvanski (7)
Mikić Branimir Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Miletić-Oručević Tanja Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Teatrologija   Hercegovačko-neretvanski (7)
Miličević Dijana Biotehničke nauke / Biotehnologija / Tehnološki fakultet,Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Miličević Tihomir Biotehničke nauke / Agronomija / Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Miljanović-Damjanović Vesna Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet i Visoka zdravstvena škola Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Mimica Mladen Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Klinika za unutarnje bolesti u Mostaru, Fakultet zdravstvenih studija Hercegovačko-neretvanski (7)
Mišković Ante Tehničke nauke / Mašinstvo /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Modrić-Šahbazović Almedina Prirodne nauke / Fizika / Eksperimentalna fizika Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Moranjkić Samra Prirodne nauke / Matematika / Računarstvo JU Mješovita srednja škola Srebrenik Tuzlanski (3)
Mrkonjić Zamir Društvene nauke / Odgojne nauke / Logopedija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Muhamedagić Fatima Prirodne nauke / Biologija / Ekologija Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Muhamedagić Sulejman Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Muharemović Orić Nejra Društvene nauke / Pravo / Teorija prava i države JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "MEJDAN" TUZLA Tuzlanski (3)
Mujačić Samra Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Mujagić Aida Prirodne nauke / Biologija / Botanika Biotehnički fakultet Univerziteta u BIhaću Unsko-sanski (1)
Mujagić Amela Društvene nauke / Prsihologija / Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Mujagić Zlata Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Mujanović Edin Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Mujčić Aljo Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Mujčić Edin Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Bihaću Tuzlanski (3)
Mujezinović Aziz Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Fakultet za metalurgiju i metale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Mujić Emir Nepoznato / Nepoznata /   Unsko-sanski (1)
Mujić Ibrahim Nepoznato / Nepoznata /   Unsko-sanski (1)
Mujkanović Adnan Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Mulalić Aida Društvene nauke / Pravo / Univerzitet u Zenici Pravni fakultet Zeničko-dobojski (4)
Mulić-Bačić Suada Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Muminović Huremović Jasmina Prirodne nauke / Matematika / Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Muratović Majudin Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Muratović Melika Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Musa Šimun Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Musa Anela Društvene nauke / Pravo / Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Musa Snježana Prirodne nauke / Geonauka / Geografija FPMOZ Mostar Sarajevo (9)
Mustedanagić Zijad Tehničke nauke / Mašinstvo / JU Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Mustedanagić-Mujanović Jasminka Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Mušić Denis Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Fakultet informacijskih tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Mušić Safet Društvene nauke / Pravo / Udruženje za društveno istraživanje "Global Analitika" Hercegovačko-neretvanski (7)
Mutapčić Edin Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Nadaždin - Defterdarević Mirjana Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Nanić Arnela Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Nezirević Ekrem Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Nikolić Milena Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Nikolić Toni Prirodne nauke / Geonauka / Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzlanski (3)
Novalija Selma Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Tuzlanski (3)
Novkinić Sandra Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Nožić Mirna Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo   Hercegovačko-neretvanski (7)
Nožinović Mujanović Amra Društvene nauke / Odgojne nauke / Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Nožinović Zumreta Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Nuhanović Senija Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Nuhanović Amir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Nuhanović Amra Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Nuhbegović Sabina Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Nukić Edisa Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke /   Tuzlanski (3)
Numanović Fatima Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Nurić Adila Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / RGGF Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Nurić Samir Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / UNIVERZITET U TUZLI Tuzlanski (3)
Nurkanović Mehmed Prirodne nauke / Matematika / Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Nurkanović Zehra Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Nurkić Jasmina   UKC Tuzla Tuzlanski (3)
Nurkić Mahmud Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet UNTZ Tuzlanski (3)
Obad Milenko Tehničke nauke / Mašinstvo /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Obradović Nikolina Društvene nauke / Ekonomija / Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Odobašić Amra Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Zaštita okoliša   Tuzlanski (3)
Okičić Jasmina Društvene nauke / Ekonomija / UNIVERZITET U TUZLI Tuzlanski (3)
Okičić Nermin Prirodne nauke / Matematika / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Omanović Hanadija Biotehničke nauke / Agronomija / Univerzitet ,,Džemal Bijedić" Agromediteranski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Omeragić Feđa Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke /   Tuzlanski (3)
Omerkić Esed Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitet u Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Omerović Muhamed Društvene nauke / Odgojne nauke / Opća pedagogija Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Oruč Mirsada Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Univerzitet u Zenici Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica Zeničko-dobojski (4)
Osmanbegović Edin Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Osmančević Jagoda Društvene nauke / Ekonomija / EKONOMSKI FAKULTET BIHAĆ Unsko-sanski (1)
Osmanović Almir Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzite u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Osmanović Elvedin Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / JZU Dom Zdravlja Živinice, Dispanzer za hitnu medicinsku pomoć Tuzlanski (3)
Osmanović Hedim Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Osmanović Zehrudin Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Osmić Jakub Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Osmić Midhat Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Osmić Munevera Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Ostojić Ivan Nepoznato / Nepoznata / Sveučilište u Mostaru,Agronomski fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Ostojić Ljerka Nepoznato / Nepoznata / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Ostojić Milinko Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Sarajevo (9)
Ostojić Zdenko Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Ovčina Veldin Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Pajević Izet Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Pajić Denis Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Panjeta Lejla Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / International University of Sarajevo Sarajevo (9)
Papraćanin Edisa Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Tehnološki fakultet, Tuzla Tuzlanski (3)
Pašalić Said Tehničke nauke / Mašinstvo / Tehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Pašalić Zakir Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pašić Fuad Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / UKC Tuzla Tuzlanski (3)
Pašić Ibrahim Humanističke nauke / Istorija /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Pašić Muhamed Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pašić Sead Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Pašić Vedad Prirodne nauke / Fizika / Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Pašić Zijad Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Pašić-Škripić Dinka Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Geološko inženjerstvo Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzlanski (3)
Pavličević Jerko Biotehničke nauke / Agronomija / Sveučilište u Mostaru, Agronomski i Prehrambeno-tehnološki fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Pavlović Slavica Društvene nauke / Odgojne nauke / Nastavnički fakultet - Mostar, Univerzitet "Džemal Bijedić" - Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Pavlović-Čalić Nada Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / University Clinical Center, Tuzla Tuzlanski (3)
Peco Asim Društvene nauke / Sociologija / Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Pečenković Vildana Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Bihaću Pedagoški fakultet Unsko-sanski (1)
Pehar Jakov Biotehničke nauke / Agronomija / Sveučilište u Mostaru,Agronomski fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Pehlić Amina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Islamski pedagoški fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pehlić Ekrem Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Bihaću-Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Pehlić Izet Društvene nauke / Odgojne nauke / Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pehlivanović Alma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Pehlivanović Bećo Prirodne nauke / Fizika / Eksperimentalna fizika Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Pejičić Jadranka Biotehničke nauke / Agronomija / Agromediteranski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Penavić Božo Prirodne nauke / Fizika / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Perviz Osman Prirodne nauke / Kemija / JU Biotehnički fakultet Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Pešić Tijana Biotehničke nauke / Biotehnologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Petković Darko Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Petric Ivan Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Petrović Miroslav Prirodne nauke / Geonauka / Geologija Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Pezerović Nerma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Pezo Salko Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Likovne umjetnosti Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Pihura Derviš Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pilić Zora Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Pivić Nezir Društvene nauke / Pravo / J.U. Univezitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pjanić Edin Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Pjanić Ratmira Nepoznato / Nepoznata / Pedagoški fakultet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Plančić Ibrahim Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pobrić Senada Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Organizacija rada i proizvodnje Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Pojskić Haris Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Pojskić Mehmed Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomika poduzetništva Federalno ministarstvo finansija-Porezna uprava FBH Zeničko-dobojski (4)
Poljaković Džemal Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Poljaković Melita Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Popić Ibro Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Popo Almir Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet "Džemal Bijedić" Hercegovačko-neretvanski (7)
Popović Mirjana Nepoznato / Nepoznata / Fakultet humanističkih nauka Hercegovačko-neretvanski (7)
Pračić Nermin Biotehničke nauke / Agronomija / Stočarstvo Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Pranjić Nurka Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Prašo Murat Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet informacijskih tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Pravdić Danijel Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Prguda Aldijana Nepoznato / Nepoznata / fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Primorac Tomislav Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Prljača Naser Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Prskalo Gordan Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Prusina Vlado Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva i računarstva Hercegovačko-neretvanski (7)
Radžo Alibegović Dženana Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija Univerzitet u Tuzli, Edukacisko-rehabilitacijski fakultet Tuzlanski (3)
Raguž Marija Nepoznato / Nepoznata / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Rahimić Alma Biotehničke nauke / Agronomija / Agromediteranski fakultet, Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Rahimić Đani Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Rahimić Senad Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Raič Mirna Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Raljević Selma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Ramić Snježana Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Automatika   Zapadno-hercegovački (8)
Ramić Suada Nepoznato / Nepoznata /   Tuzlanski (3)
Raspudić Vesna Nepoznato / Nepoznata / Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Rašović Nebojša Tehničke nauke / Mašinstvo / Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Ravlić Damir Društvene nauke / Ekonomija / Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Redžić Safeta Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Bihaću Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Rekanović Sebila Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Biotehnički fakultet,Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Rekić-Vuković Amra Prirodne nauke / Matematika / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Rifatbegović Zijah Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / JZU UKC Tuzla Tuzlanski (3)
Rimac Milenko Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Javna ustanova Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Rizvanović Edin Društvene nauke / Pravo /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Rizvanović Mirsada Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Rizvić - Eminović Edina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Rončević Željko Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Pedijatrija Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Rošić Fehim Društvene nauke / Odgojne nauke / Pedagoški fakultet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Rošić Husein Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo JU Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Rozić Željko Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građeniski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Sadadinović Jasminka Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Procesi Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Sadiković Samra Prirodne nauke / Matematika / Prirodnomatematički fakultet Tuzlanski (3)
Saletović Mehmed Prirodne nauke / Geonauka / RMU "Zenica" d.o.o. Zenica Zeničko-dobojski (4)
Saletović Mirzeta Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Salihamidžić Lejla Društvene nauke / Odgojne nauke / univerzitet "Džemal Bijedić"u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Salihović Nevzeta Društvene nauke / Odgojne nauke / Logopedija Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzlanski (3)
Salihović Senaid Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Salkić Arif Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Metalurškog fakulteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Salkić Besim Biotehničke nauke / Agronomija / Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Salkić Mirsad Prirodne nauke / Kemija /   Tuzlanski (3)
Salkić Nermin Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet - Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Sarić Mehmed Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Savković Admedina Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Sefo Elma Biotehničke nauke / Agronomija / Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Sefo Semira Biotehničke nauke / Agronomija / Univerzitet "Džemal Bijedić" - Agromediteranski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Seizović Zarije   Pravni fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Selesković Hajrija Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Selimović Amel Biotehničke nauke / Biotehnologija / Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Selimović Mustafa Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Selimović Sead Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet u Tuzli Filozofski fakultet Tuzlanski (3)
Seljubac Sead Humanističke nauke / Teologija / JU Behram-begova medresa, Tuzla Tuzlanski (3)
Serdarević Mustafa Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija   Zeničko-dobojski (4)
Serdarević Nino Društvene nauke / Ekonomija / Horizonte Bosnia Herzegovina Venture Development Company Zeničko-dobojski (4)
Sesar Kristina Društvene nauke / Prsihologija /   Zapadno-hercegovački (8)
Sinanović Osman Nepoznato / Nepoznata /   Tuzlanski (3)
Sivrić Ivana Društvene nauke / Informacijske nauke / Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Skender Azra Biotehničke nauke / Agronomija / Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Skender Nijaz Društvene nauke / Odgojne nauke / JU Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Skenderović Isat Prirodne nauke / Biologija / Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Skokić Fahrija Nepoznato / Nepoznata /   Tuzlanski (3)
Smailhodžić Hrustem Prirodne nauke / Fizika / Prirodnomatematički fakultet Univerziteta Tuzla Tuzlanski (3)
Smajić Sabahudin Prirodne nauke / Geonauka / Geografija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Smajlagić Aida Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Smajlović Aida Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Farmaceutski fakultet Tuzlanski (3)
Softić Adaleta Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Softić Amela Prirodne nauke / Fizika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Softić Edis Tehničke nauke / Građevinarstvo / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Spahić Denis Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Spahić Midhat Humanističke nauke / Istorija / Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Tuzlanski (3)
Spahić Vedad Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) /   Tuzlanski (3)
Sprečić Denijal Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerziteta u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Spužević Ivan Biotehničke nauke / Agronomija / Sveučilište u Mostaru,Agronomski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Srabović Majda Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Srabović Nahida Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Univerzitet u Tuzli, Farmaceutski fakultet Tuzlanski (3)
Stahov Jugoslav Prirodne nauke / Fizika / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Stanić-Koštroman Svjetlana Prirodne nauke / Biologija / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučiliša u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Stanimirović-Mujanović Sanja Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Stjepić Srkalović Željka Prirodne nauke / Geonauka / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Stojkić Željko Tehničke nauke / Mašinstvo / Fakultet strojarstva i računarstva Hercegovačko-neretvanski (7)
Stuhli Vedran Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Subašić Tomka Prirodne nauke / Matematika / Matematika Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Sulejmanović Smajo Prirodne nauke / Fizika / Prirodno-matematički fakultet UNIVERZITETA U TUZLI Tuzlanski (3)
Suljagić Jasmin Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Suljanović Nermin Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Fakultet elektrotehnike Tuzla Tuzlanski (3)
Suljić Alija Društvene nauke / Demografija / Demogeografija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Suljić Nedim Nepoznato / Nepoznata / d.o.o. Tehnograd company Tuzla Tuzlanski (3)
Suljkanović Mersiha Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Sunulahpašić Raza Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Sutović Alija Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Šabić Adem Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Fakultet informacijskih tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Šabotić Izet Društvene nauke / Informacijske nauke /   Tuzlanski (3)
Šahinagić-Isović Merima Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Šahinović Refik Nepoznato / Nepoznata /   Unsko-sanski (1)
Šahović Amina Prirodne nauke / Matematika / Matematika Građevinski fakultet Univerziteta ''Džemal Bijedić'' u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Šantić Ahmet Društvene nauke / Pravo / URED ZA ZAKONODAVSTVO Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Hercegovačko-neretvanski (7)
Šantić Žarko Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Šarac Ivica Humanističke nauke / Teologija / Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Šarac Zdenko Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Stomatologija i oralna hirurgija Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Šaravanja Davorka Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo   Hercegovačko-neretvanski (7)
Šaravanja Krešimir Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Šarić Edina Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija UNIVERZITET U TUZLI Tuzlanski (3)
Šarić Emir Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli - Mašinski Fakultet Tuzlanski (3)
Šarić Hariz   Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Šator Belma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Zenici, Filozofski fakultet Zeničko-dobojski (4)
Šećerbegović Alma Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Šehanović Senija Društvene nauke / Informacijske nauke / Komunikologija Filozofski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Šelo Ramiz Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Šeparović Vlatko Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Šerifović-Trbalić Amira Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Šertović Edina Biotehničke nauke / Biotehnologija / Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Šestan Almir Prirodne nauke / Kemija / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Šestan Indira Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Šestić Mediha Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Energetika Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Šimić Dubravka Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Širanović Suad Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Šišić Ifet Tehničke nauke / Mašinstvo / Energoinvest Rudnik mangana Bužim Unsko-sanski (1)
Šišić Rijad Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rudarstvo Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Škobić Dragan Prirodne nauke / Biologija / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Hercegovačko-neretvanski (7)
Škrbić Ajla Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerziteta u Travniku Zeničko-dobojski (4)
Škrgić Muhamed Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Škuljević Željko Društvene nauke / Sociologija / Sociologija znanja   Zeničko-dobojski (4)
Šljivić Husejnović Maida Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Šoljić Violeta Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Citologija, histologija i embriologija Klinička bolnica Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Špago Azra Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Špago Suad Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Špago-Ćumurija Edina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanistickih nauka, Odsjek za engleski jezik i književnost Hercegovačko-neretvanski (7)
Šubara Ahmet Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Hercegovačko-neretvanski (7)
Šumanović-Glamuzina Darinka Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Šunjić Goran Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Tabak Edin Društvene nauke / Politologija / Filozofski fakultet Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Tahirović Husref Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitetski klinički centar Tuzla Tuzlanski (3)
Talić Stanislava Prirodne nauke / Kemija / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Talić-Čikmiš Amra Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Tanović Izudin Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Tarabar Aida Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Temim Elma Biotehničke nauke / Agronomija / Agromediteranski fakultet Sarajevo (9)
Terzić Edin Tehničke nauke / Metalurgija / JU UNIVERZITET U ZENICI, organizaciona jedinica Metalurški institut "Kemal Kapetanović"u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Terzić Rifet Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Teskeredžić Amela Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Tihić Nijaz Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Tiro Dragi Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Obrada informacija Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Tockić-Ćeleš Jasmina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet Unsko-sanski (1)
Tokić Amir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Tomas Andrija Tehničke nauke / Brodogradnja / Osnivanje plovnih objekata   Zapadno-hercegovački (8)
Tomas Božo Tehničke nauke / Elektrotehnika /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Tomašević Dženana Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet Zeničko-dobojski (4)
Tomašević Sreto Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale Zeničko-dobojski (4)
Tomić Monika Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Tomić Vajdana Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Tomljanović Milan Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Topčić Alan Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Topić Angela Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Topoljak Amir Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija   Zeničko-dobojski (4)
Toromanović Jasmin Prirodne nauke / Kemija / Visoka zdravstvena škola Univerziteta u Bihaću Sarajevo (9)
Toromanović Merima Biotehničke nauke / Biotehnologija / University of Bihać, Biotechnical Faculty Unsko-sanski (1)
Trešnjo Zejnil   Univerzitet ''Džemal Bijedić'' u Mostaru,Nastavnički fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Trgo Adil Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Trninić Vladimir Nepoznato / Nepoznata / Sveučilište u Mostaru,Agronomski fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Trojak Lidija Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Rudnici "Kreka" u Tuzli d.o.o. Tuzlanski (3)
Tufekčić Džemo Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Tulumović Ševala Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzlanski (3)
Turbić-Hadžagić Amira Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Umihanić Bahrija Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet, Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Ustamujić Elbisa Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Uzunović Faik Tehničke nauke / Metalurgija / Željezara "Zenica" Zeničko-dobojski (4)
Uzunović Selma Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica Zeničko-dobojski (4)
Užičanin Edin Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Vantić-Tanjić Medina Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Varešlija Faris Društvene nauke / Odgojne nauke / Nastavnički fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Vasilj Ivan Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Medicinski fakultet u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Vasilj Višnja Biotehničke nauke / Agronomija / Prehrambeno - tehnološki fakultet u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Vego Dijana Biotehničke nauke / Agronomija / Sveučilište u Mostaru,Agronomski fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Vego Jaroslav Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Sveučilište u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Vejo Edina Društvene nauke / Odgojne nauke / Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Vejzović Zanin Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Veladžić Mirsad Biotehničke nauke / Biotehnologija / Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Velagić Adnan Humanističke nauke / Istorija / Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Veseljević Jerković Selma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Vilić Husein Biotehničke nauke / Agronomija / Stočarstvo Univerzitet u Bihaću Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Vilušić Milica Biotehničke nauke / Biotehnologija / Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Višekruna Antonija Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Hercegovačko-neretvanski (7)
Vojić Samir Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Vrdoljak Anton Prirodne nauke / Matematika / Matematika Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Vučina Adisa Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Fakultet strojarstva i računarstva u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Vugdalić Ramiz Prirodne nauke / Matematika / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Vuk Sanvila Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Vukić Slavko Društvene nauke / Ekonomija / Zavod zdravstvenog osiguranja Posavskog Kantona Posavski (2)
Vukojević Dušan Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Vukojević Katarina     Hercegovačko-neretvanski (7)
Vukojević Nedeljko Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Vuković Dijana Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Zahirović Jasmin Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Zaimović-Uzunović Nermina Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Tehnička mehanika i mehanika fluida Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Zaklan Damir Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Zalihić Amra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Zejnilović Leid Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Sarajevo (9)
Zekotić Rusmir Nepoznato / Nepoznata / Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Srednjobosanski (6)
Zenunović Damir Tehničke nauke / Građevinarstvo / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Zildžić Muharem Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Zlomušica Elvir Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Energetika Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Zulčić- Nakić Vesna Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Zulić Miradet Nepoznato / Nepoznata / Srednja muzička škola Tuzli Tuzlanski (3)
Žapčević Seid Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Žiga Alma Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Žigić Izet Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Geološko inženjerstvo Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Žigić Zlata Nepoznato / Nepoznata /   Tuzlanski (3)
Živko Igor Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru Srednjobosanski (6)
Živković Mato Nepoznato / Nepoznata /   Zapadno-hercegovački (8)
Žujo Vahida Nepoznato / Nepoznata /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Žujo Zekić Denisa Prirodne nauke / Biologija / Zoologija Nastavnički fakultet, Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Žuljević Aner Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)