Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje istraživača  Opšti podaci  Zaposlenje  Projekti  Djela   

PretraživanjeLista istraživaca
Prezime i imesort by this column FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja Matična organizacija Kanton
Primorac Tomislav Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Prguda Aldijana Nepoznato / Nepoznata / fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Pravdić Danijel Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Prašo Murat Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet informacijskih tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
Pranjić Nurka Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Pračić Nermin Biotehničke nauke / Agronomija / Stočarstvo Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Popović Mirjana Nepoznato / Nepoznata / Fakultet humanističkih nauka Hercegovačko-neretvanski (7)
Popo Almir Društvene nauke / Odgojne nauke / Univerzitet "Džemal Bijedić" Hercegovačko-neretvanski (7)
Popić Ibro Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Poljaković Melita Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Poljaković Džemal Nepoznato / Nepoznata / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Pojskić Mehmed Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomika poduzetništva Federalno ministarstvo finansija-Porezna uprava FBH Zeničko-dobojski (4)
Pojskić Haris Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Pobrić Senada Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Organizacija rada i proizvodnje Mašinski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Plančić Ibrahim Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pjanić Ratmira Nepoznato / Nepoznata / Pedagoški fakultet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Pjanić Edin Tehničke nauke / Elektrotehnika / Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Pivić Nezir Društvene nauke / Pravo / J.U. Univezitet u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pirić Samra Prirodne nauke / Matematika / Prirodnomatematički fakultet Tuzlanski (3)
Pilić Zora Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Pihura Derviš Tehničke nauke / Metalurgija / Procesna metalurgija Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pezo Salko Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Likovne umjetnosti Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Pezerović Nerma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Petrović Miroslav Prirodne nauke / Geonauka / Geologija Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Petric Ivan Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Petković Darko Nepoznato / Nepoznata /   Zeničko-dobojski (4)
Pešić Tijana Biotehničke nauke / Biotehnologija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Perviz Osman Prirodne nauke / Kemija / JU Biotehnički fakultet Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Penavić Božo Prirodne nauke / Fizika / Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Zapadno-hercegovački (8)
Pejičić Jadranka Biotehničke nauke / Agronomija / Agromediteranski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Pehlivanović Bećo Prirodne nauke / Fizika / Eksperimentalna fizika Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Pehlić Izet Društvene nauke / Odgojne nauke / Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pehlić Ekrem Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Bihaću-Biotehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Pehar Jakov Biotehničke nauke / Agronomija / Sveučilište u Mostaru,Agronomski fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Peco Asim Društvene nauke / Sociologija / Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Pavlović-Čalić Nada Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / University Clinical Center, Tuzla Tuzlanski (3)
Pavlović Slavica Društvene nauke / Odgojne nauke / Nastavnički fakultet - Mostar, Univerzitet "Džemal Bijedić" - Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Pavličević Jerko Biotehničke nauke / Agronomija / Sveučilište u Mostaru, Agronomski i Prehrambeno-tehnološki fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Pašić-Škripić Dinka Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Geološko inženjerstvo Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzlanski (3)
Pašić Zijad Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Pašić Vedad Prirodne nauke / Fizika / Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Pašić Sead Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo   Hercegovačko-neretvanski (7)
Pašić Muhamed Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Materijali Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pašić Ibrahim Humanističke nauke / Istorija /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Pašić Fuad Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / UKC Tuzla Tuzlanski (3)
Pašalić Zakir Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Zeničko-dobojski (4)
Pašalić Said Tehničke nauke / Mašinstvo / Tehnički fakultet Unsko-sanski (1)
Papraćanin Edisa Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Tehnološki fakultet, Tuzla Tuzlanski (3)
Panjeta Lejla Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / International University of Sarajevo Sarajevo (9)
Pajić Denis Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Pajević Izet Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Ovčina Veldin Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Ostojić Zdenko Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Ostojić Milinko Tehničke nauke / Metalurgija / Fizička metalurgija Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici Sarajevo (9)
Ostojić Ljerka Nepoznato / Nepoznata / Sveučilište u Mostaru,Medicinski fakultet Hercegovačko-neretvanski (7)
Ostojić Ivan Nepoznato / Nepoznata / Sveučilište u Mostaru,Agronomski fakultet Zapadno-hercegovački (8)
Osmić Munevera Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Osmić Midhat Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzlanski (3)
Osmić Jakub Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Tuzlanski (3)
Osmanović Zehrudin Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Tehnološki fakultet Tuzlanski (3)
Osmanović Sanida Prirodne nauke / Biologija / Univerzitet u Tuzli, Prirodno matematički fakultet Tuzlanski (3)
Osmanović Hedim Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Univerzitet u Tuzli, Prirodno-matematički fakultet Tuzlanski (3)
Osmanović Elvedin Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / JZU Dom Zdravlja Živinice, Dispanzer za hitnu medicinsku pomoć Tuzlanski (3)
Osmanović Almir Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzite u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzla Tuzlanski (3)
Osmančević Jagoda Društvene nauke / Ekonomija / EKONOMSKI FAKULTET BIHAĆ Unsko-sanski (1)
Osmanbegović Edin Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Oruč Mirsada Tehničke nauke / Metalurgija / Mehanička metalurgija Univerzitet u Zenici Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica Zeničko-dobojski (4)
Omerović Muhamed Društvene nauke / Odgojne nauke / Opća pedagogija Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Omerkić Esed Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Univerzitet u Tuzli Medicinski fakultet Tuzlanski (3)
Omeragić Feđa Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke /   Tuzlanski (3)
Omanović Hanadija Biotehničke nauke / Agronomija / Univerzitet ,,Džemal Bijedić" Agromediteranski fakultet Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Okičić Nermin Prirodne nauke / Matematika / JU Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Okičić Jasmina Društvene nauke / Ekonomija / UNIVERZITET U TUZLI Tuzlanski (3)
Odobašić Amra Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Zaštita okoliša   Tuzlanski (3)
Obradović Nikolina Društvene nauke / Ekonomija / Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Obad Milenko Tehničke nauke / Mašinstvo /   Hercegovačko-neretvanski (7)
Nurkić Mahmud Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet UNTZ Tuzlanski (3)
Nurkić Jasmina   UKC Tuzla Tuzlanski (3)
Nurkanović Zehra Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Nurkanović Mehmed Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Nurić Samir Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / UNIVERZITET U TUZLI Tuzlanski (3)
Nurić Adila Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / RGGF Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Numanović Fatima Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Tuzli Tuzlanski (3)
Nuhbegović Sabina Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine /   Tuzlanski (3)
Nuhanović Amra Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Nuhanović Amir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Nuhanović Senija Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Nožinović Zumreta Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Nožinović Mujanović Amra Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzlanski (3)
Nožić Mirna Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo   Hercegovačko-neretvanski (7)
Novkinić Sandra Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Unsko-sanski (1)
Novalija Selma Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Tuzlanski (3)
Nikolić Toni Prirodne nauke / Geonauka / Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzlanski (3)
Nikolić Milena Društvene nauke / Odgojne nauke / Defektologija Univerzitet u Tuzli Tuzlanski (3)
Nezirević Ekrem Tehničke nauke / Mašinstvo / Univerzitet u Bihaću Unsko-sanski (1)
Nanić Arnela   EKONOMSKI FAKULTET Unsko-sanski (1)
Nadaždin - Defterdarević Mirjana Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Hercegovačko-neretvanski (7)
Mutapčić Edin Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzlanski (3)
Mušić Safet Društvene nauke / Pravo / Udruženje za društveno istraživanje "Global Analitika" Hercegovačko-neretvanski (7)
Mušić Denis Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Fakultet informacijskih tehnologija Hercegovačko-neretvanski (7)
previousPrevious
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.