Home
Ulaganja u učešće naučnih i istraživačkih kadrova na naučnim i stručnim konferencijama u inozemstvu i zemlji
[-1 ]
Ukupan iznos sredstava (KM)
7,642.00
Po grupacijama
Grupacija Iznos sredstava (KM) Broj
Biomedicina i zdravstvo 0.00 0
Biotehničke nauke 2,816.00 2
Društvene nauke 0.00 0
Humanističke nauke 0.00 0
Medicinske nauke 4,044.00 3
Prirodne nauke 0.00 0
Tehničke nauke 782.00 1
Umjetnost 0.00 0
Dobitnici sredstava
Imei prezime Matična organizacijasort by this column Naziv skupa Iznos sredstava (KM)
Ibrahim Arnautović Veterinarski fakultet, Sarajevo Međunarodna naučna konferencija o kamilama, Bureydah, Saudijska Arabija 1,444.00
Mirna Nožić Mašinski fakultet Univerziteta « Džemal Bijedić « u Mostaru Međunarodno savjetovanje- Materijali,trenje,trošenje, MATRIB,2006., Vela Luka, R Hrvatska 782.00
Asja Prohić Klinički centar Univerziteta u Sarajevu 12.Internacionalni kongres infektivnih obiljenja (ISID 2006.), Lisabon, Portugal 1,100.00
Ibrahim Mujić Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću International Food and Health Innovation Conference, Malme, Švedska 1,760.00
Slobodan Loga Akademija nauka i umjetnosti BiH XX Kongres Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum(CINP), Chicago, SAD 1,500.00
Zrinka Knezović Agronomski fakultet Sveučilišta u Mostaru XIII Međunarodni simpozij « EUCARPIA», Zagreb, R Hrvatska 1,056.00