Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Dok.  Mag.  Lab.  Baze  Sistemi  Skupovi  Časopisi  Učešeće  Izdavaštvo  E-comerce  Promocija  Enciklopedije  Inovatori   
Izvještaji
Doktoranti
Magistranti
Laboratorije
Baze podataka
Sistemi
Organizacija skupova
Domaći časopisi
Prisustvo skupovima
Izdavaštvo
E-commerce
Promocija
Enciklopedije
Inovatori

Ulaganja u održavanje naučnih skupova

Ukupan iznos sredstava (KM)
56,455.00
Po grupacijama
Grupacija Iznos sredstava (KM) Broj
Biomedicina i zdravstvo 0.00 0
Biotehničke nauke 0.00 0
Društvene nauke 17,500.00 5
Humanističke nauke 0.00 0
Medicinske nauke 0.00 0
Prirodne nauke 7,000.00 2
Tehničke nauke 31,955.00 6
Umjetnost 0.00 0
Finansirani skupovi
Naziv skupa Naučna oblast Organizator Zemlje učesnice Iznos sredstava (KM)
Sarajevo Summer School on Matematica Tehnigues in Modeling Physiological Sistems   Prirodno-matematički fakultet – Odsjek za matematiku, Sarajevo   3,500.00
VI Međunarodni naučni skup –metalni i nemetalni anorganski materijali   Fakultet za metalurgiju i materijale, Zenica   10,000.00
I Međunarodna konferencija Pro Geo the European Association for the Conservation of the Geological Heritage   Prirodno- matematički fakultet - Katedra za geologiju, Sarajevo   3,500.00
42. hrvatskog i 2. međunarodnog simpozija agronoma   Agronomski fakultet Sveučilišta u Mostaru   1,955.00
Dostignuća u novim i održivim tehnologijama konverzije i skladištenja energije   Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo   5,000.00
Revizija prošlosti na prostoroma bivše Jugoslavije   Institut za istoriju, Sarajevo   5,000.00
XIX naučno-stručni skup iz oblasti poljoprivrede i Prehrambene industrije   Poljoprivredni fakultet , Sarajevo   4,000.00
4. međunarodna konferencija iz oblasti informacijskih tehnologija   Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta « Džemal Bijedić», Mostar   6,000.00
11.Internacionalni summer university   Univerzitet « LJUT», Tuzla   5,000.00
Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih   Islamska pedagoška akademija Univerziteta u Zenici   3,500.00
Međunarodni biotehnički forum   Franjevačka teologija, Sarajevo   5,000.00
TITO i Bosna i Hercegovina   Savez društava TITO u Bosni i Hercegovini , Sarajevo   2,000.00
Međunarodni Simpozij – Rehabilitacija djece sa kohlearnum implantantom   Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju, Sarajevo   2,000.00
1 - 13
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.