Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Dok.  Mag.  Lab.  Baze  Sistemi  Skupovi  Časopisi  Učešeće  Izdavaštvo  E-comerce  Promocija  Enciklopedije  Inovatori   
Izvještaji
Doktoranti
Magistranti
Laboratorije
Baze podataka
Sistemi
Organizacija skupova
Domaći časopisi
Prisustvo skupovima
Izdavaštvo
E-commerce
Promocija
Enciklopedije
Inovatori

Ulaganja u izgradnju laboratorijskih kapaciteta
Ukupan iznos sredstava (KM)
 
Po grupacijama
Grupacija Iznos sredstava (KM)
Biomedicina i zdravstvo 0.00
Biotehničke nauke 0.00
Društvene nauke 0.00
Humanističke nauke 0.00
Medicinske nauke 0.00
Prirodne nauke 0.00
Tehničke nauke 0.00
Umjetnost 0.00
Spisak organizacija
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.