Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Dok.  Mag.  Lab.  Baze  Sistemi  Skupovi  Časopisi  Učešeće  Izdavaštvo  E-comerce  Promocija  Enciklopedije  Inovatori   
Izvještaji
Doktoranti
Magistranti
Laboratorije
Baze podataka
Sistemi
Organizacija skupova
Domaći časopisi
Prisustvo skupovima
Izdavaštvo
E-commerce
Promocija
Enciklopedije
Inovatori

Ulaganja u izradu magistratura
Ukupan iznos sredstava (KM) Ukupan broj magistranata
96,000.00 66
Po grupacijama
Grupacija Iznos sredstava (KM)sort by this column Broj magistranata
Sve 96,000.00 66
Biomedicina i zdravstvo 0.00 0
Biotehničke nauke 0.00 0
Društvene nauke 0.00 0
Humanističke nauke 0.00 0
Medicinske nauke 0.00 0
Prirodne nauke 0.00 0
Tehničke nauke 0.00 0
Umjetnost 0.00 0
Imena magistranata
Ime i prezime Matična organizacija Radni naslov tezesort by this column Iznos sredstava (KM)
Adnan Džolota   Nepoznat 1,500.00
Adnan Đugum   Nepoznat 1,500.00
Adnan Mujkanović   Nepoznat 1,500.00
Ajlana Krupić   Nepoznat 1,500.00
Almira Krupić   Nepoznat 1,500.00
Amila Ždralović   Nepoznat 1,500.00
Amna Pleho-Kapić   Nepoznat 1,000.00
Amra Zalihić   Nepoznat 1,500.00
Anes Šošević   Nepoznat 1,500.00
Anto Ivić   Nepoznat 1,500.00
Antonija Krtalić   Nepoznat 1,500.00
Azra Skender   Nepoznat 1,500.00
Braco Hajdarević   Nepoznat 1,500.00
Damir Raguž   Nepoznat 1,500.00
Elharun Selimović   Nepoznat 1,500.00
Elma Sefo   Nepoznat 1,500.00
Ensala Brkić   Nepoznat 1,500.00
Ervina Bečić   Nepoznat 1,500.00
Esad Čosović   Nepoznat 1,000.00
Fejzo Đafić   Nepoznat 1,000.00
Haris Pandža   Nepoznat 1,500.00
Hasan Škiljo   Nepoznat 1,500.00
Ilko Barbarić   Nepoznat 1,500.00
Irida Varatanović   Nepoznat 1,500.00
Irina Budimir   Nepoznat 1,500.00
Ivica Glibušić   Nepoznat 1,500.00
Jadranka Nikolić   Nepoznat 1,500.00
Jadranko Urlić   Nepoznat 1,500.00
Jasmina Hadžiabdić   Nepoznat 1,500.00
Jelica Kraljević   Nepoznat 1,500.00
Josip Bilić   Nepoznat 1,500.00
Kenan Kanlić   Nepoznat 1,500.00
Ljiljana Lovrić   Nepoznat 1,500.00
Ljiljanka Kvesić   Nepoznat 1,500.00
Ljubomir Lukić   Nepoznat 1,500.00
Luka Faletar   Nepoznat 1,500.00
Marija Jukić-Grbavac   Nepoznat 1,500.00
Marija Naletilić   Nepoznat 1,000.00
Melisa Ljuša   Nepoznat 1,500.00
Mirna Alečković   Nepoznat 1,500.00
Mirsad Hubanić   Nepoznat 1,500.00
Mirsada Adembegović   Nepoznat 1,500.00
Mladenka Naliletić   Nepoznat 1,500.00
Muhamed Ajanović   Nepoznat 1,500.00
Munib Velkić   Nepoznat 1,500.00
Mustafa Sarajlić   Nepoznat 1,500.00
Nada Danić   Nepoznat 1,000.00
Perica Bulić   Nepoznat 1,500.00
Rudo Vidović   Nepoznat 1,500.00
Salih Indžić   Nepoznat 1,500.00
Samir Čustović   Nepoznat 1,500.00
Sandra Muratović   Nepoznat 1,500.00
Sanela Hadžiahmetović   Nepoznat 1,500.00
Sanida Ljaljević   Nepoznat 1,500.00
Sanjin Bandović   Nepoznat 1,500.00
Selma Muratović   Nepoznat 1,500.00
Selma Raljević   Nepoznat 1,500.00
Senad Spahić   Nepoznat 1,500.00
Spomenko Jukić   Nepoznat 1,000.00
Suad Filipović   Nepoznat 1,500.00
Tamara Efendić-Spahić   Nepoznat 1,500.00
Teo Tomić   Nepoznat 1,500.00
Tihana Miloloža   Nepoznat 1,500.00
Zdenka Vladić-Soče   Nepoznat 1,500.00
Zlatan Dedić   Nepoznat 1,500.00
Željko Rončević   Nepoznat 1,500.00
1 - 66
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.