Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Dok.  Mag.  Lab.  Baze  Sistemi  Skupovi  Časopisi  Učešeće  Izdavaštvo  E-comerce  Promocija  Enciklopedije  Inovatori   
Izvještaji
Doktoranti
Magistranti
Laboratorije
Baze podataka
Sistemi
Organizacija skupova
Domaći časopisi
Prisustvo skupovima
Izdavaštvo
E-commerce
Promocija
Enciklopedije
Inovatori

Ulaganja u izradu magistratura
Ukupan iznos sredstava (KM) Ukupan broj magistranata
96,000.00 66
Po grupacijama
Grupacijasort by this column Iznos sredstava (KM) Broj magistranata
Biomedicina i zdravstvo 0.00 0
Biotehničke nauke 0.00 0
Društvene nauke 0.00 0
Humanističke nauke 0.00 0
Medicinske nauke 0.00 0
Prirodne nauke 0.00 0
Sve 96,000.00 66
Tehničke nauke 0.00 0
Umjetnost 0.00 0
Imena magistranata
Ime i prezimesort by this column Matična organizacija Radni naslov teze Iznos sredstava (KM)
Željko Rončević   Nepoznat 1,500.00
Zlatan Dedić   Nepoznat 1,500.00
Zdenka Vladić-Soče   Nepoznat 1,500.00
Tihana Miloloža   Nepoznat 1,500.00
Teo Tomić   Nepoznat 1,500.00
Tamara Efendić-Spahić   Nepoznat 1,500.00
Suad Filipović   Nepoznat 1,500.00
Spomenko Jukić   Nepoznat 1,000.00
Senad Spahić   Nepoznat 1,500.00
Selma Raljević   Nepoznat 1,500.00
Selma Muratović   Nepoznat 1,500.00
Sanjin Bandović   Nepoznat 1,500.00
Sanida Ljaljević   Nepoznat 1,500.00
Sanela Hadžiahmetović   Nepoznat 1,500.00
Sandra Muratović   Nepoznat 1,500.00
Samir Čustović   Nepoznat 1,500.00
Salih Indžić   Nepoznat 1,500.00
Rudo Vidović   Nepoznat 1,500.00
Perica Bulić   Nepoznat 1,500.00
Nada Danić   Nepoznat 1,000.00
Mustafa Sarajlić   Nepoznat 1,500.00
Munib Velkić   Nepoznat 1,500.00
Muhamed Ajanović   Nepoznat 1,500.00
Mladenka Naliletić   Nepoznat 1,500.00
Mirsada Adembegović   Nepoznat 1,500.00
Mirsad Hubanić   Nepoznat 1,500.00
Mirna Alečković   Nepoznat 1,500.00
Melisa Ljuša   Nepoznat 1,500.00
Marija Naletilić   Nepoznat 1,000.00
Marija Jukić-Grbavac   Nepoznat 1,500.00
Luka Faletar   Nepoznat 1,500.00
Ljubomir Lukić   Nepoznat 1,500.00
Ljiljanka Kvesić   Nepoznat 1,500.00
Ljiljana Lovrić   Nepoznat 1,500.00
Kenan Kanlić   Nepoznat 1,500.00
Josip Bilić   Nepoznat 1,500.00
Jelica Kraljević   Nepoznat 1,500.00
Jasmina Hadžiabdić   Nepoznat 1,500.00
Jadranko Urlić   Nepoznat 1,500.00
Jadranka Nikolić   Nepoznat 1,500.00
Ivica Glibušić   Nepoznat 1,500.00
Irina Budimir   Nepoznat 1,500.00
Irida Varatanović   Nepoznat 1,500.00
Ilko Barbarić   Nepoznat 1,500.00
Hasan Škiljo   Nepoznat 1,500.00
Haris Pandža   Nepoznat 1,500.00
Fejzo Đafić   Nepoznat 1,000.00
Esad Čosović   Nepoznat 1,000.00
Ervina Bečić   Nepoznat 1,500.00
Ensala Brkić   Nepoznat 1,500.00
Elma Sefo   Nepoznat 1,500.00
Elharun Selimović   Nepoznat 1,500.00
Damir Raguž   Nepoznat 1,500.00
Braco Hajdarević   Nepoznat 1,500.00
Azra Skender   Nepoznat 1,500.00
Antonija Krtalić   Nepoznat 1,500.00
Anto Ivić   Nepoznat 1,500.00
Anes Šošević   Nepoznat 1,500.00
Amra Zalihić   Nepoznat 1,500.00
Amna Pleho-Kapić   Nepoznat 1,000.00
Amila Ždralović   Nepoznat 1,500.00
Almira Krupić   Nepoznat 1,500.00
Ajlana Krupić   Nepoznat 1,500.00
Adnan Mujkanović   Nepoznat 1,500.00
Adnan Đugum   Nepoznat 1,500.00
Adnan Džolota   Nepoznat 1,500.00
1 - 66
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.