Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Dok.  Mag.  Lab.  Baze  Sistemi  Skupovi  Časopisi  Učešeće  Izdavaštvo  E-comerce  Promocija  Enciklopedije  Inovatori   
Izvještaji
Doktoranti
Magistranti
Laboratorije
Baze podataka
Sistemi
Organizacija skupova
Domaći časopisi
Prisustvo skupovima
Izdavaštvo
E-commerce
Promocija
Enciklopedije
Inovatori

Ulaganja u izradu doktorata
Ukupan iznos sredstava (KM) Ukupan broj doktoranata
84,000.00 43
Po grupacijama
Grupacija Iznos sredstava (KM)sort by this column Broj doktoranata
Biomedicina i zdravstvo 0.00 0
Biotehničke nauke 0.00 0
Društvene nauke 0.00 0
Humanističke nauke 0.00 0
Medicinske nauke 0.00 0
Prirodne nauke 0.00 0
Tehničke nauke 0.00 0
Umjetnost 0.00 0
Sve 84,000.00 43
Imena doktoranata
Ime i prezime Radni naslov teze Matična organizacijasort by this column Iznos sredstava (KM)
Aida Sarač-Hadžihalilović Nepoznat   2,000.00
Almira Hadžović-Džuvo Nepoznat   2,000.00
Amela Katica Nepoznat   2,000.00
Amir Denjalić Nepoznat   2,000.00
Amir Husić Nepoznat   1,500.00
Arnela Budimir Nepoznat   2,000.00
Asima Begić-Akanić Nepoznat   1,500.00
Avdul Adrović Nepoznat   2,000.00
Azra Bećiraj Nepoznat   2,000.00
Božo Tomas Nepoznat   2,000.00
Danica Šain Nepoznat   2,000.00
Emina Hadžić Nepoznat   2,000.00
Emir Fezlibegović Nepoznat   2,000.00
Emir Šarić Nepoznat   2,000.00
Fadil Imširović Nepoznat   2,000.00
Fadil Islamović Nepoznat   2,000.00
Fahrudni Fehrić Nepoznat   2,000.00
Fikret Bećirović Nepoznat   2,000.00
Fuad Hadžikadunić Nepoznat   2,000.00
Halid Makić Nepoznat   2,000.00
Hazema Ništović Nepoznat   1,500.00
Ivan Spužević Nepoznat   2,000.00
Jasmina Alajbegović-Halimić Nepoznat   2,000.00
Jasna Avdić Nepoznat   1,500.00
Lidija Lesko Nepoznat   2,000.00
Lutvo Haznadarević Nepoznat   2,000.00
Marina Jovanović Nepoznat   2,000.00
Miro Klarić Nepoznat   2,000.00
Muhamed Mehmedović Nepoznat   2,000.00
Muhamed Omerović Nepoznat   2,000.00
Nedžad Nakaš Nepoznat   2,000.00
Nevenka Špidla Nepoznat   2,000.00
Nusret Isanović Nepoznat   2,000.00
Osman Ahmetović Nepoznat   2,000.00
Osman Slipčević Nepoznat   2,000.00
Sabina Delić Nepoznat   2,000.00
Savo Stupar Nepoznat   2,000.00
Sead Vojniković Nepoznat   2,000.00
Senada Demirović-Habibija Nepoznat   2,000.00
Stjepan Bogut Nepoznat   2,000.00
Tarik Treštić Nepoznat   2,000.00
Vesna Zulčić-Nakić Nepoznat   2,000.00
Zlatko Miđić Nepoznat   2,000.00
1 - 43
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.