Home
Ulaganja u izradu doktorata
[-1 ]
Ukupan iznos sredstava (KM) Ukupan broj doktoranata
84,000.00 43
Po grupacijama
Grupacija Iznos sredstava (KM)sort by this column Broj doktoranata
Sve 84,000.00 43
Biomedicina i zdravstvo 0.00 0
Biotehničke nauke 0.00 0
Društvene nauke 0.00 0
Humanističke nauke 0.00 0
Medicinske nauke 0.00 0
Prirodne nauke 0.00 0
Tehničke nauke 0.00 0
Umjetnost 0.00 0
Imena doktoranata
Ime i prezime Radni naslov tezesort by this column Matična organizacija Iznos sredstava (KM)
Aida Sarač-Hadžihalilović Nepoznat   2,000.00
Almira Hadžović-Džuvo Nepoznat   2,000.00
Amela Katica Nepoznat   2,000.00
Amir Denjalić Nepoznat   2,000.00
Amir Husić Nepoznat   1,500.00
Arnela Budimir Nepoznat   2,000.00
Asima Begić-Akanić Nepoznat   1,500.00
Avdul Adrović Nepoznat   2,000.00
Azra Bećiraj Nepoznat   2,000.00
Božo Tomas Nepoznat   2,000.00
Danica Šain Nepoznat   2,000.00
Emina Hadžić Nepoznat   2,000.00
Emir Fezlibegović Nepoznat   2,000.00
Emir Šarić Nepoznat   2,000.00
Fadil Imširović Nepoznat   2,000.00
Fadil Islamović Nepoznat   2,000.00
Fahrudni Fehrić Nepoznat   2,000.00
Fikret Bećirović Nepoznat   2,000.00
Fuad Hadžikadunić Nepoznat   2,000.00
Halid Makić Nepoznat   2,000.00
Hazema Ništović Nepoznat   1,500.00
Ivan Spužević Nepoznat   2,000.00
Jasmina Alajbegović-Halimić Nepoznat   2,000.00
Jasna Avdić Nepoznat   1,500.00
Lidija Lesko Nepoznat   2,000.00
Lutvo Haznadarević Nepoznat   2,000.00
Marina Jovanović Nepoznat   2,000.00
Miro Klarić Nepoznat   2,000.00
Muhamed Mehmedović Nepoznat   2,000.00
Muhamed Omerović Nepoznat   2,000.00
Nedžad Nakaš Nepoznat   2,000.00
Nevenka Špidla Nepoznat   2,000.00
Nusret Isanović Nepoznat   2,000.00
Osman Ahmetović Nepoznat   2,000.00
Osman Slipčević Nepoznat   2,000.00
Sabina Delić Nepoznat   2,000.00
Savo Stupar Nepoznat   2,000.00
Sead Vojniković Nepoznat   2,000.00
Senada Demirović-Habibija Nepoznat   2,000.00
Stjepan Bogut Nepoznat   2,000.00
Tarik Treštić Nepoznat   2,000.00
Vesna Zulčić-Nakić Nepoznat   2,000.00
Zlatko Miđić Nepoznat   2,000.00