Home
Ulaganja u izradu doktorata
[-1 ]
Ukupan iznos sredstava (KM) Ukupan broj doktoranata
84,000.00 43
Po grupacijama
Grupacijasort by this column Iznos sredstava (KM) Broj doktoranata
Biomedicina i zdravstvo 0.00 0
Biotehničke nauke 0.00 0
Društvene nauke 0.00 0
Humanističke nauke 0.00 0
Medicinske nauke 0.00 0
Prirodne nauke 0.00 0
Sve 84,000.00 43
Tehničke nauke 0.00 0
Umjetnost 0.00 0
Imena doktoranata
Ime i prezimesort by this column Radni naslov teze Matična organizacija Iznos sredstava (KM)
Zlatko Miđić Nepoznat   2,000.00
Vesna Zulčić-Nakić Nepoznat   2,000.00
Tarik Treštić Nepoznat   2,000.00
Stjepan Bogut Nepoznat   2,000.00
Senada Demirović-Habibija Nepoznat   2,000.00
Sead Vojniković Nepoznat   2,000.00
Savo Stupar Nepoznat   2,000.00
Sabina Delić Nepoznat   2,000.00
Osman Slipčević Nepoznat   2,000.00
Osman Ahmetović Nepoznat   2,000.00
Nusret Isanović Nepoznat   2,000.00
Nevenka Špidla Nepoznat   2,000.00
Nedžad Nakaš Nepoznat   2,000.00
Muhamed Omerović Nepoznat   2,000.00
Muhamed Mehmedović Nepoznat   2,000.00
Miro Klarić Nepoznat   2,000.00
Marina Jovanović Nepoznat   2,000.00
Lutvo Haznadarević Nepoznat   2,000.00
Lidija Lesko Nepoznat   2,000.00
Jasna Avdić Nepoznat   1,500.00
Jasmina Alajbegović-Halimić Nepoznat   2,000.00
Ivan Spužević Nepoznat   2,000.00
Hazema Ništović Nepoznat   1,500.00
Halid Makić Nepoznat   2,000.00
Fuad Hadžikadunić Nepoznat   2,000.00
Fikret Bećirović Nepoznat   2,000.00
Fahrudni Fehrić Nepoznat   2,000.00
Fadil Islamović Nepoznat   2,000.00
Fadil Imširović Nepoznat   2,000.00
Emir Šarić Nepoznat   2,000.00
Emir Fezlibegović Nepoznat   2,000.00
Emina Hadžić Nepoznat   2,000.00
Danica Šain Nepoznat   2,000.00
Božo Tomas Nepoznat   2,000.00
Azra Bećiraj Nepoznat   2,000.00
Avdul Adrović Nepoznat   2,000.00
Asima Begić-Akanić Nepoznat   1,500.00
Arnela Budimir Nepoznat   2,000.00
Amir Husić Nepoznat   1,500.00
Amir Denjalić Nepoznat   2,000.00
Amela Katica Nepoznat   2,000.00
Almira Hadžović-Džuvo Nepoznat   2,000.00
Aida Sarač-Hadžihalilović Nepoznat   2,000.00