Home
Organizacija
Naziv Name
JU Biotehnički fakultet, Univerzitet u Bihaću Biotechnical faculty in Bihać
Kontakt informacije
Skraćeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
BTF Salim Ibrahimefendić Kulina bana2 +387/37/228-059 +387/37/228-057 abudimlic_btf@yahoo.com