Home
Organizacija
Naziv Name
J. U. Univerzitet u Zenici organizaciona jedinica -Pravni fakultet u Zenici University of Zenica,Faculty of Law
Kontakt informacije
Skra─çeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
PFZ Salih Jalimam Fakultetska3 032/ 444 710 032/ 444 711 rektorat@unze.ba