Home
Organizacija
Naziv Name
Univerzitet u Bihaću University of Bihać
Kontakt informacije
Skraćeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
UNBI Fadil Islamović Pape Ivana Pavla II2/2 037 222 022 037 222 024 rektorat@unbi.ba .