Home
Organizacija
Naziv Name
Univerzitet „Džemal Bijedić u Mostaru, Pravni fakultet Džemal Bijedić“ University of Mostar, Faculty of Law
Kontakt informacije
Skraćeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
PFMO Osman Pajić SRC „ Mithad Hujdu- Hujka“ 036 571 691, 036 570 791 036 570 791 : pf@unmo.ba ili osman.pajic@unmo.ba