Home
Organizacija
Naziv Name
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Faculty of Natural Sciencies and Mathematics
Kontakt informacije
Skraćeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
PMF UNTZ Fehim Dedagić Univerzitetska4 + 387 35 320 862 + 387 35 320 861 fehim.dedagić@untz.ba